TEMA TJEDNA
HAKOM za uvođenje reda u postavljanje svjetlovoda u stambene zgrade. Prenosimo priopćenje HAKOM i vjerujemo da će se konačno uvesti red u stambene zgrade kad su u pitanju svjetlovodne instalacije. ...
Javna objava podataka o dužnicima za neplaćanje pričuve Pitanje:

Smiju li se javno objavljivati podatci o suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu? ...
Odluka o kućnom redu,javni akt suvlasničke zajednice Preko 33 000 posjetitelja ovog portala je pročitalo ovaj sadržaj. Međutim, i danas u mnogim zgradama stoje stare Odluke.
To su nezakoniti akti koje ne prih ...
PITANJA I ODGOVORI
unesi novo pitanje
vanda simčić
10/20/2014 20:27:11
Poštovani, u našoj staroj zgradi je 12 stanova i dvije garsonijere.U zadnje vrijeme dobivamo dosta visoke račune za vodu,imamo zajednički vodomjer i trošak vode se dijeli po broju članova domaćinstava.Neki stanari žele si ugraditi individualne vodomjere i po njima si pratiti i plaćati vodu.Koja je procedura glede toga, treba li suglasnost svih suvlasnika i kako isporučitelj u toj kombinaciji obračunava vodu?
Hvala
ODGOVOR:
Suvlasnici donose odluku o načinu raspodjele potrošnje vode koja se usvaja odstrane natpolovične većine po udjelu u vlasništvu.
Raspodjela potrošnje vode na temelju očitanja individualnih vodomjera (razdjelnika) i na temelju broja članova kućanstva je u mnogim zgradama uobičajena praksa.
Davor Štorga
10/20/2014 18:49:32
živimo u zgradi staroj više od
50 god.Smijemo li samo na naš
stan u prizemlju zbog pojave
plijesni i vlage staviti
toplinsku fasadu, budući da
ostali stanari nisu
zainteresirani
ODGOVOR:
Najbolje je da se konzultirate sa stručnom osobom koja bi izvršila pregled i dala preporuku. U pravilu, ne bi se mogli izvoditi takvi zahvati na zajedničkoj fasadi.
Duško Ivić
10/20/2014 15:19:7
Poštovani,
Da li predstavnik stanara po nekom od zakona mora imati aktualni popis stanara (sa podstanarima) ? Pitam jer nam je naš predstavnik rekao da mu je bila policija i da je taj popis tražila od njega (u zgradi je bila provala). Unaprijed hvala
ODGOVOR:
Nažalost, nema propisa po kojima bi se predstavnik obvezao da mora mati popis svih osoba koje borave stalno ili privremeno u zgradi. Pokušavamo to pitanje riješiti kroz inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju
snježana hunjet
10/20/2014 14:49:15
Poštovani,
Prema novim propisima europske unije kada se radi centralno grijanje više se dimnjak ne može staviti na fasadu već kroz cijelu zgradu na krov. Da li pričuva pokriva taj dio (kažu da nemaju novaca)ili je vlasnik stana dužan to sam platiti s obzirom da to puno košta za stanara u prizemlju u zgradi od četiri kata.
ODGOVOR:
Ako pojedini suvlasnik za svoje potrebe treba postaviti neku infrastrukturu (u ovom slučaju dimnjak) to mora napraviti osobnim sredstvima. Ako se radi o zajedničkim potrebama svih suvlasnika, pitanje se rješava sredstvima pričuve.
mirjana res-koritić
10/20/2014 13:20:37
Zgrada na Jarunu, 4 kata, u
ulazu 33 stana. Koliko stanara
mora potpisati suglasnost za
ugradnju lifta ? Prostorna
mogućnost za ugradnju
postoji,stariji teško pokretni
susjedi sa 4. kata uopće ne
silaze i ne izlaze van !!!
Unaprijed zahvaljujemo !
ODGOVOR:
Za ugradnju dizala potrebna je suglasnost svih suvlasnika ako se radi sredstvima pričuve. Međutim , ako svi suvlasnici nisu suglasni, mogu investirani zainteresirani svojim osobnim sredstvima. U tom slučaju, ugradnja dizala ne smije ugrožavati prava preostalih suvlasnika.
Luka P
10/20/2014 13:16:58
Lijepi pozdrav.

Vlastitom pogreškom izazvao sam poplavu susjedu ispod sebe. Odmah nakon poplave ponudio sam da samostalno uklonim nastalu štetu, na što susjed nije pristao, već želi majstora po svom izboru. Predračun majstora kojeg je susjed predložio mi je pre skup i obuhvaća radove koji očito nisu nastale uslijed poplave. Stoga me zanima, imam li pravo zahtijevati da navedene radove izvršim samostalno ili barem sam predložiti svog majstora, te postoji li generana praksa u takvim situacijama?
ODGOVOR:
Možete od susjeda zahtijevati procjenu od strane neutralne osobe. Ako spor i dalje ostane, može uslijediti sudski postupak. Sud može narediti utvrđivanje stvarne štete. Međutim , morate računati da to povlači i dodatne sudske troškove.
Marijan Miković
10/20/2014 10:42:49
Poštovani,

Zanima me da li se o promjeni upravitelja odlučuje običnom većinom ili suglasnošću svih suvlasnika? Na više mjesta sam našao tumačenje da se radi o običnoj većini, ali čl. 44 ZOV izrijekom navodi da je izbor upravitelja posao izvanredne uprave, a za takvu upravu nužna je prema odredbama ZOV suglasnost svih.

S poštovanjem,

Marijan Miković

ODGOVOR:
Odlukom natpolovične većine po udjelu u vlasništvu se imenuje i razrješava upravitelj.
M R
10/20/2014 0:8:36
Poštovani,
Želimo promijeniti upravitelja i
predstavnika suvlasnika. Odabrali
smo nove i za njih skupili 51%. Novi
upravitelj potpisnu listu je poslao
starom, ali on ne preuzima poštu.
Stari upravitelj je ipak upoznat sa
situacijom i ostale suvlasnike
obavještava da lista nije važeća i da
njemu nitko nije otkazao ugovor o
upravljanju i dalje šalje uplatnice iako
je novi upravitelj s 01.10. preuzeo
upravljanje. Što nam je činiti? Kakva
je procedura? Kako ga obavijestiti?
Zahvaljujem na odgovoru
ODGOVOR:
Predstavnik suvlasnika predaje upravitelju valjanju odluku. Može to učiniti osobno. Ako stari upravitelj odbija primiti odluku, postupite na način da novi upravitelj preuzme funkciju i po potrebi otvori novi račun za pričuvu, a protiv prethodnog upravitelja se može pokrenuti sudski postupak.
Pogledajte malo na portalu rubriku "Upravljanje"
Koristilo bi vam da pročitate čl. 397. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Možda ćete vidjeti da postoje razlozi za trenutno razrješenje dužnosti upravitelja.
Amira Šabić Šekić
10/19/2014 23:34:46
Poštovani,moje pitanje glasi: Stanar sam zgrade u Zagrebu u kojoj je zbog obilnih kisa voda probila kroz zidove te navukla vlagu. Stan je kupljen preko agencije,a izvodaci radova se ograduju od svega neznamo kome se obratiti za sanaciju problema,a glavni problem nije samo u nasim zidovima vec u podzemnim vodama i kanalizaciji. Predstavnik stanara nema nikakvih informacija a pricuvu placamo uredno. Dali ce se sanacija naplatiti iz pricuve ili kako?
ODGOVOR:
Ako se radi o novijoj zgradi, može se stručnim pregledom ustanoviti da se radi o prikrivenim nedostatcima za koje niste znali kad ste kupovali stan. U tim slučaju, bez obzira što je istekla garancija, može se obvezatni investitor za saniranje stanja. Ako nema dragovoljnog rješenje, postoje osnove za pokretanje sudskog postupka protiv investitora.
Zdenka Lisac
10/18/2014 10:34:23
Dali ovlašteni predstavnik stanara ima pravo naplaćivati godišnju naknadu za obračun potrošnje vode stanarima koji imaju vodomjere, bez suglasnosti stanara?
Tako se to radi u Rijeci u ulici Zdravka Kučića 13, a ovlaštena osoba je Jasminka Sertić.
Ja ne želim plaćati izmišljenu naknadu, a ona mi naplaćuje vodu prema prosjeku zgrade, što je više nego duplo od moje stvarne potrošnje.
ODGOVOR:
Takva pravila nisu nigdje zakonom propisana. To je stvar dogovora između suvlasnika.
Ivanka V.
10/18/2014 2:35:8
Zgrada je od 5 katova sa po 3
stana na katu.Zadnji stanarima
znani radovi je bilo farbanje
ulaza prije 10 godina.Na upit
predstavniku stanara zašto
jedino mi u kvartu nemamo nova
ulazna vrata,rekao je da nam
je račun u minusu zbog krpanja
ploče na zgradi.Da li je
fizički moguće da on uzima s
računa novac za sebe.
ODGOVOR:
Danas je svašta moguće. Svaki suvlasnik ima pravo uvida u trošenje sredstava pričuve. Zakonska obveza upravitelja je da jednom godišnje do 30.06 dostavi svim suvlasnicima bilancu (financijsko izvješće ) za prethodnu godinu.
Ana
10/17/2014 18:36:49
Poštovani,
upravitelj zgrade je GSKG.U zgradi postoji dvoje dužnika čiji dug iznosi oko 20 000 Kn.
Jedan povremeno plaća pričuvu, a drugi nikada u zadnjih 10 godina.Zanima me zašto nije pokrenuta ovrha na
njihova primanja preko Fine? Je li moguće da dugovi stari više od 6 godina još
nisu naplaćeni? Kakva je odgovornost upravitelja?Ima li šanse da se ta dugovanja naplate?
ODGOVOR:
U čl. 379 st.1 toč. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima stoji obveza upravitelja. Preko vašeg predstavnika tražite objašnjenje.
Jasna Unušić
10/17/2014 13:9:19
Poštovani,stan do nas se iznajmljuje i
vec godinama trpimo raznorazne
podstanare,uglavnom studente i
nakon bezbroj pokušaja kako nas
tako i drugih stanara,da se problem
riješi,čini se da nema odaziva. Jedni
odu,drugi dođu i zapravo uvjek ista
situacija.Zanima me da li se mozemo
nekome obratiti,postoji li način da ih
prisilimo da riješe ovaj problem?
Hvala
ODGOVOR:
Postoji zakonska obveza za svakog građanina da mora imati prijavljen stalni boravak ili privremeno prebivalište. Međutim kontrole su rijete i često neučinkovite. Možda bi vlasnika stana trebao prisiliti da barem ima ugovore sa korisnicima stana i da to prijavu nadležnoj poreznoj upravi.
Zoran Kuljak
10/17/2014 11:7:24
U zgradi je napušten stan. Šire
se neugodni mirisi. Vlasnici se
ne mogu/ne žele dogovoriti oko
uređenja ili prodaje istog. Što
možemo kao susjedi učitini?
ODGOVOR:
Preko predstavnika zahtijevajte uvid od strane sanitarne inspekcije. Vlasnici ne smiju svoj stan držati na način da se remeti normalno korištenje stanova ostalim suvlasnicima.
Krunoslav Kovac
10/6/2014 15:21:16
Postovani,
imam dva pitanja:
1. Smiju li se iz zajednicke pricuve
naplacivati troskovi ovrhe pojedinih
stanara koji ne placaju pricuvu?
2. Smiju li se slati ovrhe za racune
pricuve koji su stariji od 3 godine?

hvala
Kruno
ODGOVOR:
1. Troškovi pokretanja postupka idu na teret pričuve. Međutim , ovrha se mora provesti na način da se osim dugova pričuve, naplate i svi troškovi postupka. Znači, novac bi se morao vratiti na račun pričuve. Bilo bi nelogično da se nekom ide u ovrhu a da pritom načine troškovi koji znaju premašiti vrijednost duga.

2. Ako je pokrenut postupak, zastara može nastupiti samo u slučaju da protekne dvostruko više vremena (šest godina).
vesna matić
10/6/2014 12:10:58
Poštovani,suvlasnik stana u prizemlju tijekom adaptacije kupaonice probio je beton na podu kupaonice te tako napravio rupu u stropu mog spremišata u podrumu. Kako iz te rupetine curi voda u moje spremište, a na poziv predstavnika zgrade da isto sanira nije se udostojio odgovoriti. Molim Vas naputak što da činim, da li upravitelj zgrade mora poduzeti neke aktivnosti. Hvala unaprijed na odgovoru, Vesna Matić
ODGOVOR:
Isključiva odgovornost je na susjedu koji je nestručno izveo radove.
Ako se radi na oštećenju zajedničke infrastrukture a osoba koja je izazvala štetu ne želi otkloniti kvar, problem se rješava sredstvima pričuve jer se radi o nužnom zahvatu. Protiv počinitelja se može pokrenuti sudski postupak za naknadu troškova i nastale štete.
zoran ožbolt
10/5/2014 12:38:31
Zgrada u ZG se grije preko
toplane - imamo kotlovnicu.
Došto je do curenja i
poplave kod provjere sustava
u poslovnom prostoru zgrade.
Korisnik prostora je
pretrpio materijalnu štetu i
nije uspio od osiguranja
dobiti dovoljno i sada ne
dozvoljava pristup
intalacijama kako bi se
sanirale. Ucjenjuje manjom
pričuvom i neplačanjem,
predstavnik stanara ne zna
što bi - grijanja možda neće
biti cijelu zimu! U zgradi
je dosta starijih osoba i
nekoliko male djece. Što
mogu ja kao stanar učiniti?
ODGOVOR:
Polica osiguranja pokriva opravdane troškove. Vjerojatno su se u vašem slučaju pojavili i neki drugi "opravdani troškovi", pa ih procjenitelj nije htio prihvatiti.
To ne daje pravo oštećenom da zapriječi pristup infrastrukturi. Ako to ne omogući, može biti i kazneno odgovoran, a na kraju će se prisilno ući u njegov prostor temeljem sudskog naloga. Predstavnik i upravitelj moraju poduzeti odgovarajuće mjere. Oni bi trebali znati postupak.
Željko Lalić
10/5/2014 2:20:53
Zgradom od 19 stanova upravlja na
temelju Međuvlasničkog ugovora
Vlasničko vijeće od.5 članova (svi su
vlasnici stanova u zgradi). Članovi
Vijeća se mijenjaju svake godine
prema unaprijed pisanom rasporedu.
Članovi VV odrađuju svoj mandat bez
naknade.
Kako bismo mogli regulirati taj odnos
da bismo mogli imati račun zgrade u
banci. Grad Zagreb ne dozvoljava
registraciju UDRUGE sa svrhom
upravljanja zgradom. pozdrav
ODGOVOR:
Zaista pohvalna situacija. Rijetke su zgrade koje imaju tako dobro organizirane suvlasnike.
Nažalost zakon i sustav ne omogućavaju i ostalo. Zgrada nema OIB i nema pravnu osobnost pa ne može otvoriti vlastiti žiro račun. Probajte kod neke od banaka da se otvori račun gdje nekoliko suvlasnika mogu biti supotpisnici.
Iako nema dovoljno jasnog obrazloženja, državna uprava ne prihvaća registriranje udruga kojima je cilj održavanje zgrade.
Ines
10/4/2014 10:57:8
Postovani,Jedan od stanova u
nasoj zgradi je u vlasnistvu
Republike Hrvatske.Da li bi oni
automatski bili duzni placati
dio kredita koji bi ostali
stanari uzeli za sanaciju
medjukatne konstrukcije ili za
udio od tog stana nitko ne bi
bio duzan placati?
Tko je duzan placati dio
kredita pojedinog suvlasnika
ako taj premine, odseli se ili
ne placa sto je duzan.
Unaprijed zahvaljujem.
ODGOVOR:
Bez obzira tko je vlasnik, dužan je sudjelovati u svim obvezama kao i vi. Čudno je kazati, ali država je obveznik u ovom slučaju kao i vi vezano za pričuvu, kredit i sve ostale poslove koji se odnose na redovno održavanje zgrade.
Ivone Cimera
10/3/2014 16:18:23
Da li većinski vlasnik u zgradi može samoinicijativno sam sebe izabrati za predstavnika stanara i o tome samo poslati obavjest? Kod nas u zgradi je to lokalna samouprava koja stanove drži u najmu. Samo su me obavijestili da su oni ovlašteni predstavnici (bez pitanja niti bilo kakvog potpisivanja)a do onda sam to bila ja. Naime, pečat zgrade je još uvijek kod mene.
Zahvaljujem
ODGOVOR:
Da.

 
 Stranica  1 od 176
[1]  2 3 4 5 6 7 8 9 10