TEMA TJEDNA
KAKO RIJEŠITI PROBLEM VLAGE I SPRIJEČITI GLJIVICE?
Vlažno ljeto je iza nas. Ako se po jutru dan poznaje, neće nam vlage nedostajati i tijekom jeseni i zime. To će pogodovati razvoju gljivica u stambenim prostor ...
HAKOM za uvođenje reda u postavljanje svjetlovoda u stambene zgrade. Prenosimo priopćenje HAKOM i vjerujemo da će se konačno uvesti red u stambene zgrade kad su u pitanju svjetlovodne instalacije. ...
Koji su zajednički dijelovi i uređaji zgrade?

Što se održava sredsvima pričuve?
Odgovor na ovo pitanje se nalazi u čl.3. i čl.4. Uredbe o održavanju zgrada. ...
PITANJA I ODGOVORI
unesi novo pitanje
vedran
11/21/2014 9:11:34
Pozdrav iako uredno plaćamo pričuvu,predstavnik stanara mi neda ugradit vodomjer. Prvotno je izjavio da moze pa se predomislio. Svi ostali ga stanari ga imaju. Ne treba naglasavat da sam s njim u losim odnostima. Na stanoupravi mi kazu da nemogu nista bez njega vec da skupim potpise. Ne zelim skupljati i moliti nesto sto imaju svi ostali. Sto mogu poduzeti?
ODGOVOR:
Odgovor je u rubrici "Komentar".
Maja G.
11/20/2014 19:28:34
Poštovani, predstavnica sam ulaza koji dijeli kotlovnicu sa još 6 ulaza.Moramo obaviti neke hitne radove, a jedan predstavnik ne želi dati suglasnost.Firma koju smo odabrali ne želi započinjati radove bez 100% suglasnosti prestavnika. Što nam je dalje činiti s obzirom da je većina potpisala i da se radi o hitnim radovima? Koja je odgovornost predstavnika prema suvlasnicima u ovom slučaju?
ODGOVOR:
Za odabir izvođača za nužne i hitne zahvate na zajedničkoj infrastrukturi nije potrebana suglasnost svih suvlasnika. Izvršite radove bez obzira na sve ako je potpisala natpolovična većina po udjelu u vlasništvu. Ulazi nisu bitni jer se radi o istoj zgradi i zajedničkoj infrastrukturi.
Zdravko završki
11/20/2014 16:46:58
Živim sa suprugom i sinom (dakle 3 člana kućanstva)u stambenoj zgradi sa sedam stanova. Obračun vode vrši se raspodjelom po broju članova kućanstva. Sin je nedavno otišao živjeti na drugu adresu (vikendicu)te je uredno prijavio novo boravište. Zanima me da li sada možemo prijaviti samo 2 člana kućanstva radi novog obračuna potrošnje vode? Odnosno da li za to postoji kakvo pravno tumačenje.
ODGOVOR:
Da. Nije potrebno nikakvo dodatno tumačenje ako treći član više ne živi u zajedničkom kućanstvu.
Maja
11/20/2014 15:33:56
U mojoj zgradi se konstantno mijenja broj stanara, a i neki koji duže vrijeme tu žive uopće nisu prijavljeni za utrošak vode. Kako vodu plaćamo po broju stanara ispada da mi koji smo prijavljeni plaćamo za sve druge. Predstavnik stanara uopće ne vodi brigu o tome. Kome se obratiti i kako riješiti taj problem, jer suludo je da u nekim stanovima ima prijavljen samo jedan stanar a u stanu ih živi petero.
ODGOVOR:
Suvlasnici odlučuju o načinu raspodjele unutar zajednice. U pravilu je to međuvlasničkim ugovorom stavljeno u nadležnost predstavnika, ali može i druga osoba. Nemate se kome obraćati Dogovorite se unutar kuće na koi način ćese uvesti nadzor nad prijavljivanjem osoba koje žive u stanovima (stalno ili povremeno).
Dinko Primorac
11/19/2014 20:0:22
Predstavnik sam stanara u
stanbenoj zgradi u kojoj
postoje 3 poslovna prostora.
Jedna od poslovnih prostora se
želi iz knjižare prenamjeniti
u kafic što bi smetalo
stanarima s nižih katova. Dall
se navedeni lokal može
otvoriti pez suglasnosti
suvlasnika zgrade? P.S.
Prostor je 75% u vlasništvu
grada i 25% u privatnom
vlasništu. Hvala!
ODGOVOR:
Vlasnik nije dužan tražiti suglasnost za prenamjenu prostora. Međutim, postoje propisani standardi za određene djelatnosti. Djelatnos se može obavljati ako to ne škodi ostalim suvlasnicima.
Ako se otvaranje kafića pokaže štetnim , možete zahtjevati zabranu djelatnosti (najprije opbraćanjem nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje a ako ne bude pozitivnog rezultata, sudskim putem).
Dino Hrelja
11/13/2014 17:33:14
Tko održava međukatne
konstrukcije između stanova.
Upravitelj zgrade traži da
saniramo donju i gornju
međukatnu konstrukciju,
Prostor ispod našeg stana
nema nikakvih potpornih
zidova ni stupova, da li mi
u potpunosti trebamo
podnositi sve toškove?

Pozdtrav
ODGOVOR:
To se rješava sredsvima zajedničke pričuve. Međukatna konstrukcija je zajednički dio zgade.
Ivana Santicola
11/13/2014 11:19:5
Vlasnik sam prizemnog stana sa
vrtom u manjoj stambenoj
zgradi. Prilikom kupnje stana
povrsina vrta (po koeficijentu
0.1) bila je ukljucena u
izracun udjela vlasnistva na
osnovu kojeg se obracunava
pricuva. Zanima me da li je to
ispravno.
ODGOVOR:
Vrt nije predmet upravljanja i održavanja zgrada. itanje okućnice suvlasnici reguliraju posebnim odlukama. Ako su svi suglasni, može se i to uvesti u obvezu i sredstva mogu ići u pričuvu. U tom slučaju treba u međuvlasničkom ugovoru točno navesti za što se sredstva mogu koristiti.
Ernest Jurkovic
11/13/2014 11:13:9
U nasoj zgradi postavljena je razvodna kutija Amis Telekoma tocno ispred nasih vrata. Nas pritom nije nitko nista pitao, predst. stanara samo je napisao obavijest da ce se postavljati sustav, a kad smo dosli s posla, nasli smo postavljenu kutiju, tocno na zidu prekoputa djecje sobe. Je li nas predst. st. bio duzan obavijestiti? Imamo li pravo dati ukloniti kutiju, npr. u prizemlje? Komu se obratiti da se izda pismeno dopustenje za premjestanje? Pr. st. tvrdi da nemamo nikakva prava. Hvala.
ODGOVOR:
Svaki suvlasnik ima pravo na sve vrste telekomunikacijskih usluga. Po tom osnovu, operator ima pravo ulaska u zgrad (čl. 82 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Međutim , postavljanje infrastrukture mora se izvesti na neškodljiv način za ostale suvlasnike.
To znači da nemate pravo zabrane postavljanja instalacija, ali imate pravo zahtjevati da se ista postavi na način koji vama neće škoditi.
Monika Ban
11/13/2014 8:33:16
Poštovani,
molim vas da mi odgovorite kome se obratiti u slučaju kad je na zgradi višestruka šteta a predstavnica stanara i upraviteljica zgrade ne reagiraju.( razbijeno staklo na ulaznim vratima,krov koji prokišnjava,demolirana rasvjeta)
ODGOVOR:
Bez dogovora između suvlasnika nema riješenja. Mjenjajte predstavnicu. Osigurajte financijska sredstva, donesite odluke i dajte nalog upravitelju za izvršene. Ako upravitelj ne izvrši obvezu, mjenjajte i njega.
jasna hlaca
11/12/2014 21:19:0
predstavnik suvlasnika stanara smovoljno naručuje radove bez suglasnosti i znanja stanara.
da li su suvlasnici dužni platit račun???
ODGOVOR:
Suvlasnici su dužni osiguravati sredstva za održavanje zgrade. Pravo i dužnost im je da sudjeluju u upravljanju i održavanju zgrade.
Na ovom portalu možete pronaći u ostalčim rubrikama odgovore. Preporučamo rubriku "Upravljanje".
Ako ustanovite da se rad o protuzakonitom trošenju sredstava pričuve, niste dužni podmirivati račune koji su pritom nastali.
Sanja Herljević Stepić
11/12/2014 19:13:22
Vlasnica sam stana u stambenoj zgradi koja ima 8 stanova. Zanima me da li za montažu vanjskog inox dimnjaka (budući da su drugi načini sanacije dimnjaka neizvedivi) potrebna suglasnost ostalih suvlasnika u zgradi, odnoso koliko njih mi mora dati suglasnost za montažu? Montažu bi izvršila preko ovlaštenog poduzeća na svoj trošak, ne iz pričuve
ODGOVOR:
Niste dužni tražiti suglasnost ostalih suvlasnika ako se dimovod postavlja po pravilima struke i za to predviđenim propisima. Postavljanje mora biti izvedeno na neškodljiv način za ostale suvlasnike.
Sanela Orepić
11/12/2014 18:25:43
Zgrada smo od 16 stanova,
brojilo za vodu se nalazi van
zgrade, preko ceste, pored
druge zgrade. Ugradili smo
vodomjere u stanove i
zaključili da voda negdje
curi, pokušalo se otkriti,
dolazile su nadležne službe
ali bezuspješno, voda curi van
naše zgrade, između sata i
naše zgrade. Predložili su nam
postavljanje novih cijevi a
ove da zanemarimo i to bi
koštalo 44000 kuna, naš
prijedlog je da zatražimo
ugradnju našeg sata u zgradu
ili pored zgrade, to je
jeftinije sigurno. Što trebamo
napraviti.
ODGOVOR:
Ako se glavno mjerilo nalazi na javnoj površini i ako dio vodovodne cjevi od mjerila do zgrade prolazi preko javne površine, imate pravo zahtjevati premještanje glavnog vdomjere do ruba javne površine i površine koja pripada zgradi (vlasništvo suvlasnika).
Možete tražiti i sudsku zaštitu zbog naknade gubitaka vode ako je kvar na cjevovodu nastao nadjelu javne površine, a posebno ako se daj dio nalazi ispod javne prometnice.
Marinko Gadžić
11/12/2014 13:38:54
Poštovan, već duže vrijema oko 3 godine pokušava u stanove ugraditi vodomjere ali Vodovod nam ne dozvoljava. Naime možemo ugraditi vodomjer ali mora biri van stana i dostupan njima da mogu očitati stanje, (za to nam trbajungrađevinski radov u kupaonicama) a mi želimo ugraditi vodomjer u kupaonu koji je ujedno i ventil (ugrađuje se umjesto glavnog ventila i nisu potrebiti nikakvi građevinski zahvati) Ponudio sam da kao prestavnik mjesečno očitavam i dostavljam stanje ali oni ne pristaju: pozdrav
ODGOVOR:
Zbog činjenice da se vodovdne instalacije nalaze unutar zgrade, vosdovod vam nije dužan postaviti zakonito mjerilo u stanu. Problem je u tome što su vodovodne instalacije zajedničko vlasništvo svih suvlasnika i održavaju se sredstvima pričuve.

Međutim, možete postaviti vodomjere koji će služiti za raspodjelu potrošnje unutar zgrade. Suvlasnici u pravilu donose odluke o načinu raspodjele zajedničkih troškova ili potrošnje unutar zgrade. To je praksa u mnogim gradovima na području RH i vjerujem da ćese to imkod vas uvažavati.
Mirjana Krmpotić
11/5/2014 22:44:18
Poštovani,
zgradom je upravljao GSKG,većina suvlasnika odlučila se za promjenu i sklopljen je ugovor s novim upraviteljem. GSKG nas obavještava da smo se kod dizanja pozajmice obvezali da će oni upravljati zgradom do 6. mjeseca 2015.Kome smo dužni plaćati pričuvu, novom ili starom upravitelju jer uplatnice će slati i jedni i drugi?
ODGOVOR:
Morate dobro pregledati dokumentaciju vezano za pozajmicu. za to će vam trebati pravni savjet. Tek kad to utvrdite, imat ćete odgobvor na pitanje.
Novi upravitelj bi trebao znati odgovor na vaše pitanje.
Tom Brkić
11/5/2014 21:56:4
Kupujem izvankjnjižno vlasništvo tj. lokal u prizemlju stambene zgrade. Firma koja je gradila zgradu prodala je lokal i postoji redosljed vlasništva. A mogu li se stanari protiviti prodaji, i tvrditi da se radi o zajednićkom prostoru.
ODGOVOR:
Sve ono što nije knjižno vlasništvo može biti problematično. Najboplje je da sve provjerite i po potrebi angažirate pravnog savjetnika. U sudskoj praksi postoji već sudsko riješenje po kojem je takav prostor vraćen suvlasnicima iako je bio na korištenju od strane jedinice lokalne samouprave.
Emira Konjhodžić
11/5/2014 12:49:32
Poštovani
kupila sam jednosobni stan u
Rijeci koji se nalazi na
tavanu.Ostali stanari mogu
ući u zajednički tavanski
prostor samo kroz moj stan.
Interesira me dali ostali
stanari imaju pravo ulaziti
u tavanski prostor s obzirom
da samo mogu ući u njega
kroz moj stan s obzirom da
svi stanari imaju drvarnice
u prizemlju-
Zahvaljujem
ODGOVOR:
Kad se radi o nužnosti prolaza, morate to omogućiti. Niste dužni dozvoljati prolazak ako nije potrebno radi utvrđivaqnja stanja krovne konstrukcije ili izvođenja zahvata ako se to ne mopže učiniti na drugi način.
Sarađen Vesna
11/5/2014 12:34:8
Zgrada od 69.g. više puta
saniran krov i 2013.g. kada
krov nije prokišnjvao
odlučili smo raditi novi
krov. Krov je napravljen,
ali nakon svake kiše
prokišnjava. Investitor
sanira štetu, ali se
ponavlja.
Mi imamo garanciju 10
godina, ali nismo zadovoljni
jer smo htijeli novi krov
kojeg neće trebat sanirat
nekoliko godina. Upravitelj
nam je rekao da nema
argumenata za tužbu dok
investitor popravlja štetu.
Mi se s tom odlukom nemožemo
pomiriti, jer smatramo da
smo prevareni. Molimo za
pomoć.Pozdrav
ODGOVOR:
Potražite pomoć i savjet od neutralnog stručnjaka. Ako on uvrdi da se problem ne riješava dugoročno, možete to zahtjevati putem suda.
Daniela Andrijanić
11/5/2014 11:45:9
Poštovani, zanima me s obzirom da
imam otvoreni obrt za čišćenje,a htjela
bi čistiti zgrade,kako da dođem do
predstavnika stanara da mu dam
ponudu?
ODGOVOR:
Dpođete u zgradu, raspitate se tko je predstavnik i pokucate na njegova vrata!"
Marko Sikirica
11/4/2014 21:22:22
Što se međuvlasničkim ugovorom
nikako ne može izbaciti kao
zajednički dio zgrade?

Odnosno mogu li se stolarija i
rolete izbaciti? Naravno ako
većina suvlasnika potpiše.
ODGOVOR:
Članak 3. Uredbe o opdržavanju zgrada

Ako suvlasnici zgrade međuvlasničkim ugovorom ne urede drukčije, zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju se:

- nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija i sl.),
- pokrov,
- prohodne i neprohodne zajedničke terase,
- pročelja zgrade uključivo prozori i vrata,
- elementi zaštite od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade (kapci, žaluzine, grilje i sl.),
- krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima zgrade,
- dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i instalacije uključujući i protupožarne aparate u zajedničkim dijelovima zgrada,
- zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta,
- požarni prilazi, ljestve i stepeništa,
- dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu uporabu,
- instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade,
- instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna,
- vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,
- sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade,
- električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade,
- nužna i panik rasvjeta,
- zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,
- radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade,
- telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,
- zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,
- instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade,
- zajednička kotlovnica i toplinska podstanica,
- zajednička hidroforska postrojenja i bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu i pumpne stanice za vodu, električni agregati, aku baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala i sl.,
- gromobranske instalacije,
- kanali za smeće,
- septičke jame.
Članak 4.
Valentina Mašić
11/4/2014 13:27:9
Poštovani, dali predstavnik
suvlasnika može biti osoba koja
nije vlasnik stana?
ODGOVOR:
Ne. Postoji riješenje suda.

 
 Stranica  1 od 179
[1]  2 3 4 5 6 7 8 9 10