TEMA TJEDNA
HAKOM za uvođenje reda u postavljanje svjetlovoda u stambene zgrade. Prenosimo priopćenje HAKOM i vjerujemo da će se konačno uvesti red u stambene zgrade kad su u pitanju svjetlovodne instalacije. ...
Javna objava podataka o dužnicima za neplaćanje pričuve Pitanje:

Smiju li se javno objavljivati podatci o suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu? ...
Odluka o kućnom redu,javni akt suvlasničke zajednice Preko 33 000 posjetitelja ovog portala je pročitalo ovaj sadržaj. Međutim, i danas u mnogim zgradama stoje stare Odluke.
To su nezakoniti akti koje ne prih ...
PITANJA I ODGOVORI
unesi novo pitanje
Sanja Vidovic
9/1/2014 16:19:14
Poštovani
radi se suterenskom stanu u
centru grada.
Unatrag nekoliko god sanirani
su dijelovi unutarnjih
žljebnjaka i kanalizacije te
vodovodnih cijevi koji su
propuštali vodu i uzrokovali
pojavu vode i vlage u stanu
Sada ponovno uočavamoznačajnu
pojavu vode i vlage u stanu ,
u hodniku i sobi iz zidova
prodire voda..
Predstavnica suvlasnika smatra
da se radi o "podzemnim
vodama" a Upravitelj traži
njeno odobrenje troškova. Kome
se obratiti i što poduzeti?
Hvala, SAnja
ODGOVOR:
Upravitelj pravilno postupa.Možda bi trebao upozoriti predstavnicu da ne može sam donositi odluke, a posebno u slučaju provođenja nužnih zahvata. Ova situacija se mora riješiti redovnim sredstvima, a ako tako ne ide, možete zahtjevati sudskim putem prisilnu sanaciju. Ako bude potrebno, finacijska sredstva se moraju osigurati izvanrednim podizanjem visine pričuve ili kreditom.
Nikolina
9/1/2014 11:57:44
Poštovani,

koji su mi sve dokumenti
potrebni za odjavu člana
kućanstva( Zagrebački holding,
vodoopskrba i odvodnja?)?
Hvala unaprijed.

ODGOVOR:
Potvrda ovjerena od strane predstavnika suvlasnika. Ako nemate predstavika, i redovnog upravitelja, potvrdu vam izdaje prinudni upravitelj.
Ana
9/1/2014 8:8:27
NMolim Vas, kome trebam podnijeti molbu za popravak grilja (žaluzina): predstavniku stanara ili upravitelju. Problem je što je naš predstavnik dosta nedostupan.
ODGOVOR:
Ako nemate drugačiju odluku, grilje ili žaluzine su vanjski djelovi (zajednički elementi) i možete zahtjevati riješavanje sredstvima pričuve.
Birajte novog predstavnika!
Darko Šošić
8/27/2014 21:42:36
Poštovani, imam problema sa
vlaženjem stropa sa terase stana
iznad svojeg.Upravitelj je dao
prijedlog sanacije i odabrao izvođača
radova.Susjeda koja je vlasnik stana
kojem pripada terasa godinama ne
plaća pričuvu i uvjetuje dozvolu za
sanacijom popravkom knaufa koji je
posljedica curenja krova koji je već
saniran iz pričuve.Predstavnik
suvlasnika je dugo ignorirao moj
problem, a sada traži da ishodim
dozvolu susjede odnosno ulazak u
njezin stan.Protiv koga trebam
pokrenuti pravne postupke?
ODGOVOR:
Možete vi razgovarati sa susjedima i ako se na taj način riješi pitanje pristupa, bit će u redu. Međuitim, ako nema voljnog momenta, upravitelj je dužan pokrenuti postupak za prisilnu sanaciju jer se radi o nužnom zahvatu. Može se tražiti hitni sudski postupak jer vlaga ugrožava zdravlje i imovinu.
Ako dođe do sudskog postupka, sud može odrediti stručnu osobu koja će procjeniti koji se zahvati moraju nužno provesti.
Postupak je dužan pokrenuti upravitelj na temelju obavjesti koju dobiva od predstavnika suvlasnika.
Upravitelj predlaže rješenje, a suvlasnici donose odluku o osiguranju sredstava za sanacioju, ili odluku o pokretanju sudskog postupka protiv posobe kopja ne dozvoljava riješavanje problema.
Ljiljana Bararić
8/27/2014 14:3:22
Jedan prizemni posl.prostor i ulaz za stanove na 1 i 2 katu stambenoposlovne zgrade su nakon etažiranja, prema građ.dozvoli preuređeni u 2 posl.prostora i ulaz+stubište za katove.
Da li se za upis u gruntovnicu radi izmjena etažnog elaborata ili novi elaborat za cijelu zgradu?
Oba kata su uknjižena kao stan i hodnik sa stubištem.Stanovi koriste hodnik stubišta za internu komunikaciju.
Ako se radi novi etažni elaborat, može li se katove zadržati u postojećem stanju?
ODGOVOR:
Potražite stručnu osobu koja će na temelju ivida na licu mjesta dati odgovor na ovo pitanje.
bruna rakovac
8/26/2014 23:43:49
Živim u zgradi staroj preko 100 godina. U tavanskom stanu živjela je do prije dvije godine gospođica koja se preselila.Taj stan izdaje ljeti turistima,a zimi studenticama.
uvijek imam problema oko skakanja i lupanja kroz cijeli dan, a ljeti i poslije 23 sata.Više puta sam je upozorila bez uspjeha. Dva puta sam zvala policiju, a gospođica zaprijetila da ne uznemiravam turiste jer će ona mene prijaviti. Šta mi je činiti? Da li je trebala tražiti suglasnost stanara za apartmanizaciju.
ODGOVOR:
Ostaje vam tužba sudu gdje ćete morati dokazati da vaša susjeda koristi svoj na način koji vama ometa normalan život u svom stanu.
Sanja Belan
8/26/2014 20:19:0
Poštovani,zgrada sagrađena
1938.,tijekom 60tih srusen
nosivi zid u podrumu,komadi
balkona otpadaju, krov
prokišnjava.Upravitelj je sa
svime upoznat kao ipredstavnik
no unatoc gore navedenom
tijekom ljeta su ugrađeni
parlafoni.Jesam li duzna
platiti trošak koji nije nuzan
ni hitan u odnosu na gore
izneseno? nije odrzan sastanak
ni donesena odluka,a vecina
suglasnika je prethodno dala
pisanu izjavu(ovjerenu)da mora
biti odrzan sastanak i
suglasnost 51% za sve izdatke
u svezi sa zgradom.
Hvala!
ODGOVOR:
Očigledno je da morate promjeniti predstavnika. Donio je nezakonitu odluku a istodobno ne postupa po zakonu sukladno oxdredbama o nužnim zahvatima na zgradi (pod uvjetom da ste vjerodostojno opisali stanje zgrade).
Igor Stanković
8/26/2014 14:12:11
Poštovani
Da li stanari mogu angažirati
odvjetnika te podnijeti
zajedničku tužbu protiv
suvlasnika koji ne plaćaju
pričuvu i tko u tom slučaju
snosi sudske te troškove
odvjetnika
ODGOVOR:
Ako imate upravitelja on mora znati postupak.
Postupak pokreće uopravitelj na temelju zakonske ovlasti i odredbi ugovora o upravljanju. Postupak se pokreće sredsvima pričuve, a dužnika sud može obvezati da uz postojeći dug ima obvezu naknade tih troškova.
DUBRAVKO PAVKOVIĆ
8/26/2014 13:3:52
Poštovani,
naša zgrada ima 30 stanova te 8 lokala. Zemljište oko zgrade je u vlasništvu svih suvlasnika i radi se io privatnom posijedu. U jednom od lokala otvoren je kafe bar sa radnim vremenom do 24.00 te vikendom do 01.00. Radno vrijeme je propisao gradonačelnik temeljem zakona o ugostiteljskoj djelatnosti što je sve ok. Nije nam jasno kako treća strana može propisati radno vrijeme na privatnom posjedu, a da suvlasnike ništa ne pita. Molim vas informaciju koja su naša prava.
Hvala
ODGOVOR:
Možete pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. Morate dokazati da je radno vrijeme uzrokuje posljedice na način da ne možete normalno živjeti i koristiti svoj stan zbog negativnih utecaja koji dolaze iz poslovnog prostora
Slavica
8/26/2014 12:16:28
predstavnica sam suvlasnika u zgradi gdje je Upravitelj samovoljno počeo "pljeniti" račun zajedničke pričuve za 1000,00 kn mj. na izričitu pismenu zabranu da bez pravomoćnog sudskog rješenja o ovrsi ne smije dirati račun jer osporavamo trošak. Kako mogu stati tome na kraj? Koji članak i kojeg zakona omogućuje upravitelju takvo postupanje? Zahvaljujem na odgovoru.
ODGOVOR:

Pogledajte stavak 3 u ovom članku iz ZOV-a

Upraviteljeve dužnosti i ovlasti
Članak 379.
(1) Upravitelj je dužan osobito:
- brinuti se da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju, nužnom za normalno korištenje,
- obavljati povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sačiniti zapisnik,
- utvrditi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik,
- raspoređivati i druge troškove nekretnine na suvlasnike, naplaćivati dugovanja te redovno podmirivati te troškove prema trećima, sukladno sredstvima kojima raspolaže,
- obavještavati suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima,
- obavljati i druge poslove u skladu s obvezama preuzetim ugovorom iz članka 378. ovoga Zakona,
- položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine,
- izraditi pregled predviđenih poslova za održavanje i poboljšice, kao i predvidivih troškova i opterećenja u narednoj kalendarskoj godini (godišnji program) ili za višegodišnje razdoblje, te to na prikladan način objaviti u kući najkasnije do isteka tekuće kalendarske godine,
- prikupiti više ponuda za poslove održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine kao i za veće radove radi poboljšice.
(2) Suvlasnici, u čije ime upravitelj upravlja nekretninom, dužni su o promjeni osobe upravitelja ili o promjenama njegovih ovlasti koje se i njih tiču, obavijestiti najmoprimce i zakupnike na prikladan način; ono što bi neobaviješteni najmoprimci i zakupnici ispunili osobi koja više nije upravitelj ili više nije ovlaštena primiti ispunjenje, valjano je ispunjeno i oslobađa dužnike obveze, ali samo ako nisu znali za tu promjenu.
(3) Upravitelja koji postupa suprotno obvezama iz ovoga članka, suvlasnici mogu razriješiti dužnosti te im je dužan naknaditi štetu koja nastane radi njegove nemarnosti ili propusta.
Missy Monique
8/26/2014 9:56:37
pozdrav,dobila sam informaciju da voda curi iz moje kupaonice susjedu te je u fazi dogovaranje oko sanacije istog.Prilikom sanacije bi se trebale pločice koje su trenutno postavljene razbiti.Moje pitanje glasi: Tko će meni postaviti nove pločice te jel imam pravo tražiti postavljanje novih pločica na cijeli pod kupaonice pošto neželim imati 3 pločice u nekoj drugoj boji?
Ista stvar je i sa ventilom u zidu.Ukoliko mi razbiju pločicu jel ima pravo na sve nove?

ODGOVOR:
Vi ste dužni omogućiti provedbu zahvata a izvođač je dužan sve u vašem kupatilu dovesti u prvobitno stanje. To ide preko police osiguranja ili sredstava pričuve.
Ivan
8/25/2014 18:26:42
Živim u zgradi sa 12 stanova gdje sam novi predstavnik stanara i malo znam o tome. Pitanje je tri stana nisu etažirana i stanari tih stanova su mi rekli da to ide iz pricuve, a ne iz vlastitog đepa. ja imam sumnju da me ne iskoriste i da novci sa pricuve nebi otišli bezveze.Pa vas pitam dali su oni obavezni sami pokrenut etažiranje ili ja idem u gskg to pokrenuti i onda to ide iz prićuve. malo me strah jer je to dosta velik iznos.
Hvala:
ODGOVOR:
Trenutno ne postoji zakonska obveza etažiranja. Znači ne morate vi ništa poduzimati. Ako nekom od suvlasnika to treba, neka to čini vlastitim sredstvima.
Predlažemo vam da potražite na našem portalu Uredbu o održavanju zgrada i tu ćete vidjeti za što se sve sredstva pričuve trebaju koristiti.
diana klaric
8/22/2014 16:38:31
zivim u zgradi koja je bila
nekada privatna kuca , bivsi
vlasnik je od nje napravio cac
dvadesetak stambenih jedinica,
u stanovima imamo kontrolno
brojilo za vodu, doslo je do
trzavica izmedu nekolicine nas
i povjerenika stanara,
osporavamo neke troskove, da
bi nam se povjerenik osvetio
zatvorio je pred par dana vodu
na trecem katu jer se naime
ventil za vodu od trecega kata
nalazi u stanu njegove majke
koja je bila nekada vlasnica
kuce, glavni sat od vode glasi
na ime njenoga pokojnoga muza,
sa
ODGOVOR:
Zaista čudna situacija!
U svakom slučaju, bez obzira na stanje infrastrukture u zgradi, mora vam omogućiti korištenje vode.

Upitna je i valjanost građevimske dokumentacije.

Očigledno je i to da kupci nisu znali za neka stanja prilikom kupnje nekretnine.Kupljena jed neispravna nekretnina.

Tu očigledno ima posla za sud i odvjetnike
Maja Bakač
8/19/2014 9:55:16
U zgradi sa više ap. i posl. prostora na dva lokala u vlastovnici je navedena banka na način: "Zabilježuje se da je prijenos prava vlasništva proveden radi osiguranja tražbine" Bivši vlasnik je nedostupan i godinama ne plaća pričuvu.U međuvl. ugovoru je odredba "Ukoliko bivši suvlasnik ne ispuni naprijed navedene obveze (obavjesti uprav. o promjeni vlasništva op.a.)i sve dok to ne učini smatrati će se da sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora i dalje snosi on.Tko mora plaćati pričuvu?
ODGOVOR:
"...sve dok to ne učini smatrati će se da sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora i dalje snosi on."

U pitanju je odgovoreno ovom rečenicom! Nažalost nitko drugi nema tu obvezu. Može se ići sa tužbom protiv njega i ako jednog dana bude sredstava od neke njegove imovine, možda će se moći realizirati potraživanja.
Mateo Lovric
8/17/2014 22:48:39
Zivim u zgradi sa 8 stanova,novih. 3
stana Su prodana od kojih je jedan
moj. Dali je moguce da investitor
koji je otiso u stecaj ima zakonom
pravo izdati u najam ostalih 5
stanova? Stanovi se navodno
nemogu niti prodati jer Su u
sudskom postupku... Cini mi se da
investitor iskoristava priliku da
uzme jos novaca od najma. Problem
je sto ti stanari nisu uplatili ni kune
pricuve I ponasaju se
kaubojski,unistavaju nam zgradu I
nepostivaju kucni red. Sta da
radim,ja sam predstavnik?!
ODGOVOR:
Predstavnik ste bez prava zastupanja svih suvlasnika jer je većinski vlasnik problematičan i neće vam dati suglasnost koja će vam omogućiti pokretanje bilo kakvog postupka u ime suvlasniček zajednoce.
Možete samo kao grupa manjinskih suvlasnika svoje pravo pokušati zaštititi u sudskom postupku. Postupak vodite osobnim sredstvima.
I za ponašanje najmoprimaca, morate teretiti izravno investitora-vlasnika.
Ivica Ivanović
8/14/2014 17:33:18
Predstavnik stanara želi
odstupiti. Zgrada ima samo
šest stanova. Tko je zadužen
sazvati sastanak stanara za
ponovni izbor njihovog
predstavnika? Upravitelj
zgrade je Zavod za stanovanje
d.o.o. Osijek
Da li postoji "otkazni" rok
dosadašnjeg predstavnika
stanara?

S poštovanjem

Ivica Ivanović
ODGOVOR:
Predstavnika biraju suvlasnivci između sebe. Nitko sa strane nema ovlasti za to.
Morate se dogovoriti. Mjenjate se u određenim vremeniskim intervalima. Ako to ne možete, nitko vam ne može pomoći.
Vi ste vlasnici nekretnina koje imauju svoju uporabnu i tržišnu vrijednost. To vam je krov nad glavom. Dalje zaključite sami.
Tko o tome više od vas treba voditi brigu!
Mario Božiković
8/14/2014 11:54:3
Poštovani,
predstavnik sam stanara u zgradi u Splitu, Lovretska 10. Zgrada je završena i useljena 2000-te godine. Pitanja:
1. Koliko i po kojem zakonu je obvezno puta godišnje vršiti servis dizala u zgradi? Trenutno preko stanouprave "Tehnoplast" nam vrše preglede jednom mjesečno (tvrtka PIEL).
Hvala.
Pozdrav
ODGOVOR:
Uprabitelj pravilno postupa. Propisano je da serviser obavezno jednom mjesečno izvrši pregled ispravnosti dizala. To je nu neku ruku sredstvo javnog prijevoza i ropisi se morau poštivati.
Jednom godišnje licencirana tvrtka vrši pregled ispravosti dizala (tehnički pregled). I to je zakonska obveza.
Mario Božiković
8/14/2014 11:53:27
Poštovani,
predstavnik sam stanara u zgradi u Splitu, Lovretska 10. Zgrada je završena i useljena 2000-te godine. Pitanja:
1. Koliko i po kojem zakonu je obvezno puta godišnje vršiti servis dizala u zgradi? Trenutno preko stanouprave "Tehnoplast" nam vrše preglede jednom mjesečno (tvrtka PIEL).
2. Da li mogu
ODGOVOR:
Jednom godišnje se vrši tehnički pregled dizala, a jednom mjesečno obvezni redovni servis. Upravitelj postupa ispravno.
Bojana Šošić
8/13/2014 13:50:57
Poštovani,ja sam predstavnica na st zgradi Domagojeva 25,u najmu lokala je gospodin koji sve radi po svome,kao npr zatvorio prednji dio zgrade i pretvorio u svoj lokal,a sada i na dvorištu postavio stolove i suncobrane!!!!! prednji dio prijavili građevinskoj inspekciji koja se mjesecima nije očitovala,a dvorište zauzeo prije par dana,molim vas pomoć. Hvala
ODGOVOR:
Preko upravitelja pokrenite postupak pred nadležnim tijelima. Ako građevinska inspekcija nije ništa poduzela, žalite se Ministarstvu.Ujedno možete protiv vlasnika podnijeti prijavu adležnom sudu.
Ako je dvorište u vlasništvu zgrade, također možete i to podvesti pod privjavu.
Prijavu možete podnijeti protiv vlasnika nekretnine koji je omogućio korištenje svog prostora na štetan način za ostale suvlasnike.
Ako je dvorište javna površina, nadležno je komunalno redarstvo.
saša vujović
8/12/2014 23:4:4
Živimo u zgradi staroj 4 godine..prilikom gradnje po projektu nije bilo nužno staviti klupčice na balkonske betonske ograde..kao predstavnici stanara htjeli bi preventivno zaštititi fasade na balkonima kao zajedničke dijelove zgrade od propadanje uslijed prodiranja vode zbog neimanja klupčica..da li se isto smije financirati iz pričuve,pošto nije potrebito po projektu,a i neki stanari ne žele klupčice..nelogično je da ne stavimo svima,ako je razlog istog zaštita zajedničke fasade..molimo savjet.
ODGOVOR:
To je pitanje koje se nemože riješavati bez suglasnosti svih suvlasnika.
Preostaje vam da svaki suvlasnik riješava problem na svom djelu.

 
 Stranica  1 od 173
[1]  2 3 4 5 6 7 8 9 10