Diana pita: Poštovani,
da li vlasnici stanova koji imaju registriranu firmu u svom stanu su zgradi dužni nešto plaćati ?

Drugo pitanje je: predstavnik stanara se ponaša kao direktor , zgrada propada , nije bilo sastanka 5 godine, susjedova terasa mi je skroz poplavila i uništila plafon u stanu, predstavnik stanara i upravitelj me ignoriraju, uglavnom predstavnik stanara mi radi mobing. Kome da se obratim.

Hvala
Lp (1.10.2020)

Vlasnici registrrane firme maju iste obveze kao i ostali suvlanici.
Promjenite predstavnika ili protiv njega podnesite tužbu sudu ko trpite štetne posljedice zbog njegovog ponašanja.

Željka pita: Poštovani. U zgradi s 4 stana na vrhu je ravni krov koji ne pokriva površinu svih stanova - zgrade nego jedan dio Terase koja je u privatnom vlasništvu je krov prostorima ispod. Navedena terasa prokišnjava i pitanje je tko mora snositi trošak nove Hidroizolacije na navedenoj terasi da li vlasnik ili sredstva za sanaciju idu iz pričuve na trošak svih stanara? (1.10.2020)

Ako je do oštećenja došlo korištenjem terase, dužan je vlsnik terase.
Ako je došlo do primjena stanja građevine usljed erozije ili vše sile, rješava se sredstvima pričuve.

Nikola pita: Zanima me postoji li nekakva zakonska regulativa do kada je jedan od suvlasnika dužan završiti radove na radijatorima jer se ni ostalim suvlasnicima ne uključuje grijanje dok se radovi ne završe? Riječ je o centralnom gradskom grijanju. (30.9.2020)

Zakon obvezuje svakog suvlasnika da svoj posebni dio koristi na neškodljiv način za ostale.
Nažalost ne postoji nikakvo nadležno tijelo, nego vam ostaje da ga prisilite sudskimputem.

Berislav pita: 1. U zgradi se nalazi poslovni prostor pravne osobe - smiju li djelatnici iste koristiti parkirališta za vrijeme rada a zgrada raspoaže s 15 parkirnih mjesta na 30 suvlasnika?
2. Smije li pravna osoba svoja radna vozila parkirati po nekoliko dana i za vrijeme neradnih dana i tako oduzimati mogućnost parkiranja ostalim suvlasnicima?
3. Mogu li suvlasnici zgrade donijeti odluku kojom se ragulira pravo i način korištenja parkirnih mjesta?
Predstavnik suvlasnika Berislav Marjanović (30.9.2020)

Vezano za korištenje parkirališta možete regulirati međuvlasničkim ugovorom. Može i Odlukom.
Bitno je i ono što imate u kupoprodajnim ugovorima a odnosi se na patkirna mjesta.

Diana pita: Poštovani, kao predstavnik stanara trebam potpisati međuvlasnički ugovor sa upraviteljom. Želim znati kako se može regularizirati postavljanje tendi, zavjesa i sl. na lođama kako ne bi svatko radio što želi. Zgrada je nova i bilo bi bitno većini suvlasnika da sve bude jednoobrazno. Da li to možemo (i na koji način) staviti u međuvlasnički ugovor?
Lp,
Diana (29.9.2020)

To ne ide u međuvlasnički ugovor. Po timmpitanjima , odluke mogu donostiti suvlasnici ali sukladno Odlukama jedinica lokalne samouprave vezano za vanjski izgled građevina

Nenad pita: Treba li suglasnost ( potpis )svih stanara radi ( bezpotrebno ) obnove vanjske fasade i video nadzora i treba li upravitelj dati min. tri ponude i dali je potreban javni natječaj za izvođenje istih. Stambena zgrada sa šest ulaza a radi se samo o jednome ulazu. (29.9.2020)

Ako se radi energetska obnova fasade po programu sufinaciranja, ili ako je fasada dosta oštećena dovoljno je nadpolovična većina po udjelu u vlasništvu.

Božena pita: Zgrada stara 5 god. Iz moje kupaone voda curi u stan ispod na stropu oko struje. Hitne intervencije konstatirale da cijevi nisu dobro spojene, kontra pad vode, pa zadržavanje vode u cijevima. Predlažu zamjenu svih odvodnih cijevi u podu. Predstavnik stanara i upravitelj tvrde da to ne ide iz naše pričuve jer to ne spada u zajednički prostor bez obzira što je u zidu.Molim mišljenje.
Hvala i lp

(29.9.2020)

Vodovodna instalacija je zajednička do zapornog ventila bez obzira gdje se nalazi. Ako je to posljedica, nestručno izvedenih instalacija,odgovoran je investitor ili ako ste vršili rekonstrukciju vlastitim sredsvima , odgovornost je na vama.

Ljiljana pita: 1. Zgrada ima 2 ulaza, većina suvlasnika vlastitim financiranjem želi ugraditi lift kojim bi se zatvorio 1 ulaz (dozvolu za korištenje lifta bi imali samo oni koji ga financiraju). Da li je to moguće?
2. Obnova fasade, mora li biti 100% suglasnost?
Hvala (29.9.2020)

Svi suvlasnici moraju biti suglasni. Od obveza praćanja mogu biti oslobođeni oni u prizemlju ili ono koji ne žele sudjelovati ufinaciranju. Na vama je da odredite način korištenja dizala.

davor pita: Dijelim vlasništvo stana sa svojim dedom! da li smo on i ja suvlasnici stana tj.imamo li jednako pravo pri donošenju odluka za zgradu preko predstavnika stanara (28.9.2020)

Da. Možete obojica ili pojedinačno. Pojedinačno odgovarate solidarno za drugog.

Stjepan pita: Stanoupravitelj bi trebao prema Zakonu .. NN 91/96, članak 93 i 379, dostaviti svakom stanaru uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini. Zadnjih deset godina, se samo uplaćuje pričuva, ne zna se koliko ima novaca na računu i na što se isti troše. Slao sam pisanim putem Upravitelju, zahtjev (pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama), da mi pisanim putem dostavi "uredan račun o poslovanju u prethodnim kalendarskim godinama ". Nema odgovora. Što mi je učiniti? (28.9.2020)

Upravitelj je dužan preko predstavnika dostaviti finacijsko izvješće. Ako nema predstavnika, izvješće treba dostaviti osobno svakom suvlasniku.
Prromjenite upravitelja ili ako imate prinudnog upravitelja, izaberite redovnog.

Dado pita: Živim u zgradi sa 30 stanova. Dimnjake koriste samo 4 osobe. Svaki stan ima svoj dimnjak.
1. Želim promijeniti način grijanja sa drva na pelete. Da li mogu na račun pričuve tražiti potrebne preinake i popravke dimnjaka i potrebnih proračuna od stručne osobe ili je to sve moj trošak?
2.Treba manja sanacija dimnjaka zbog manjih oštećenja kod susjeda. Samo on koristi taj dimnjak. Da li sanacija ide na njegov trošak jer je dimnjak samo njegov. Da li je pošteno da svi plaćaju a ne koriste dimnjake? (27.9.2020)

Ne možete tražiti preinake sredstvima pričuve.
Ako su oštećenja nastala neovisno o korištenju, treba ih riješit sredsvima pričuve

Sanja pita: Poštovani,
nakon potresa svi dimnjaci su dobili negativan nalaz i moramo ih sanirati. Predstavnica stanara donosi odluke za prihvat ponuda i troškovnika koje nikome ne daje na uvid. Na žalost, većina suvlasnika u zgradi joj i takve odluke potpisuje. S obzirom kako ćemo uzimati višegodišnji kredit na temelju takvih odluka kako se zaštititi i dobiti na uvid sve ponude i troškovnika? Što se uopće može poduzeti? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru! (26.9.2020)

Ako vidite da je sklopljen štetan poso, imate pravo na sudsku zaštitu. Ne postoji nakvo nadležno tijelo za nadzor i utvrđivanje neispravnosti. Svw se rešava privatnom tužbom.

Alan pita: Na koji način suvlasnici mogu dobiti uvid u promet (uplate i isplate) po računu zajedničke pričuve ako im upravitelj ne želi (odbija) dati te podatke? Banka ne želi predstavniku suvlasnika dati ispis prometa i upućuje ga na upravitelja.
Razlog traženja prometa po računu je dokazivanje da upravitelj prima ovršena sredstva na svoj račun a ne na račun pričuve (!) i da prema nekim suvlasnicima ne pokreće ovrhe.
Kome i kako prijaviti upravitelja za kojega postoje dokazi da tako otuđuje dio pričuve? (25.9.2020)

Promjenite upravitelja.Ako se ustnovi da je radio protuzakonito, Podnesite prijavu nadležnom sudu.

damir pita: Plaća li se prićuva, osim za korisnu površinu stana u višekatnoj zgradi, i za drvarnicu u podrumu, koja zapravo, kao i i stubište, ulazi u zajednički prostor stanara. (25.9.2020)

Pričuva se plaća za ono što vam je upisano u vlasničkom listu

Ivan pita: Molio bih Vas za savijet, nedavno smo uselili u novi stan, kada smo gledali stan, sve je bilo oke. Ali u roku tjedan dana kako smo uselili su počeli problemi.
U hodniku smrdi na smetlište jer gđa. u jednom stanu kat niže samo skuplja smeće. Zbog istog se sada skupila najezda žohara i morali smo staviti britve na vrata da nam ne ulaze sa hodnika. Dezinsekcija je bila 4 puta u 2 mjeseca no dok se ne riješi to smeće, žohara će biti. Koji su postupci mogući da se gđa prisili da počisti smeće? (24.9.2020)

U zakonu stoji da svainsuvlasnik koristi svoj posebni dio na neškodljiv način za ostale. Prema tome, ostaje vam da se probem riješi sudskim putem .Privatna tužba ( za sada je tako, ali ćemo nastojati da se u novi zakon unese ibveza ppostupanja nadležni javnih tjelai službi).

Sandra pita: Poštovani,
kupujem stan u jednoj zgradi za koju nije bila priložena ni napravljena Uporabna dozvola.
Savjetovali su me u Uredu za graditeljstvo da ponudim Uporabnu predstavniku stanara, da ju otkupi za cijelu zgradu i to iz pričuve, te odnese u gruntovnu, tako da si povratim na nju uložena sredstva.
Sad, da li je on to obavezan, i sto ako me odbije?
Jer mi je sam rekao da su se prodavali stanovi i bez Uporabne, ali eto mene APN tražio kao obavezno. (24.9.2020)

Jedino ako vam prodavatelj od ukupne cijene odbije taj trošak. Drugo logično riješenje ne postoji jer se to ne može iz pričuve.

Marija pita: Zaglavila sam u liftu sa malim dijetetom! Nisam jedina bilo je vec istih slucajeva! Zovem gradsko stambeno i oni vele da taj lift ima zabranj koristenja jos od proslw godine a kod nas se uredno koristi! Kome prijaviti predstavnika? (24.9.2020)

Ako je nei suvlasnik imao posljedice zbog neodržavanja, odgovonost treba tražiti od upraviteja i predstavnika koji nisu poduzeli jere da se dizalno na siguran načun korist ili da se na siguran način stavi izvan funkcije zbog neispravnosti.

DaMa pita: Postovani, zivim u zgradi koja ima tri stana. Susjed koji je u prizemlju, nam ne dozvoljava da ispod stepenica drzimo svoje bicikle,navodeći da su mu "ispred vrata". Nemamo predstavnika stanara i ne znam kome se obratiti. Koja su nasa prava i sto nam je ciniti? Molim Vas za pomoć.
Hvala. LP. (23.9.2020)

Svaki suvlasnik ima pravo korištenja zajedničkih dijelova na neškodljiv način za ostale. Tko je ovdje u pravu, može samo utvrditi sud u redovnom postupku.

Mate pita: U zgradi s 7 katova na svakom su prisvijena 4-5 m hodnika s prozorima i postavljena vrata. Iskopan hodnik i vanjska jedinica klima uređaja izbačena na vanjske zidove, što je vidljivo s vanjske strane zgrade. Kada dođe do požara, tek bi se reagiralo na prenatrpane hodnike raznim ormarima i ostalim otpadima. Tko je zadužen za to? Predstavnica stanara nije vlasnica ni suvlasnica stana u kojem živi, pa radi s neukim stanarima šta želi. (23.9.2020)

Za sada nema nadležnih službi, ali u slučaju neželjenih događaja sa posljedicama, uzvrđuje se odgovornost onih koji su stavili predmete i uređaje koji su izazvali štete ili onemogućile postupanje u hitnim slučajevima.

Jože pita: Vlasnik sam stana u Puli, kamo dolazim povremeno. Pričuvu sam dosad plačao uredno putem e-bakarstva. Tijekom ove godine upravitelj mi unatoč višekratnim pozivima ne šalje uplatnice. Dali je upravitel dužan slati uplatnice i temeljem kojeg zakona, propisa? (23.9.2020)

Vaša zakonska obveza je plaćanje ričuv. U sudskoj praksi psotojeriješenje u kojima stoji da suvlasnik mora sam tražiti načain da dođe do iznosansvojih obveza. Tek ako upravitelj to namjerno onemoguči, dućžan je snosti posljedice,

 NAJČITANIJE

Obnova zgrada oštećenih potresom.

Obnova zgrada oštećenih potresom.

Novi informator organizira vebinar na temu obnove zgrada oštećenih potresom
Dimnjaci i sigurnost

Dimnjaci i sigurnost

Česta se javjaju pitanja vezana za obavezne kontreole ispravnosti dimnjaka. Tko je odgovoran. Zašto su zakonom propisane obveze?
Dim-stručni časopis

Dim-stručni časopis

Dolazi sezona grijanja. Ispravnost uređaja i opreme i primjena nove tehnologije za opskrbu toplinskom energijom faktor sigurnosti i zaštite okoliša.
Proizvodnja  PVC stolarije

Proizvodnja PVC stolarije

Premalo ljudi zna o PVC stolariji. Pozitivna i negativna iskustva investitora pred nas su stavili zadatak da odgovorimo na neka pitanja. Dugo nam je trebalo da na nas netko primi u proizvodne pogone.
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Nova uredba o gospodarenju otpadom

Nova uredba o gospodarenju otpadom

Što kazati na Uredbu koja se samo tako naziva a u suštini donosi građanima višestruko povećane troškove. Zar nije jasno da otpad stvaraju ljudi. Zašto se ne primjeni nešto iz pozitivne prakse iz ra
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se