Lea pita: Molim Vas kome se javiti u slučaju malverzacija predstavnika stanara. Naime predstavnik i njegov otac novce za pričuvu koriste da bi platili svoju struju, radove u stanu, priključili su još jednog stanara na stubišnu rasvjetu Itd, uredili tavan u još jedan stan Itd. Zanimam me kome se javiti i kako se to može dokazati. Govorimo o godinama pokradenog novca.
Hvala! (21.12.2020)

Uz priložene dokaze podnesite prijavu nadležnom sudu. Bio bi korisno da razmislite o promjeni prdstavnika.
Nema nadležnog tjela koje bi postupalo po službenoj dužnosti.

Laux pita: Lift ide u moj stan. Da li se mora tvrtki za servisiranje lifta predati jedan ključ? (20.12.2020)

Mora se osigurati nesmetan pristup

Aleksander pita: Postovani,
radi se o kaskadastom naselju, gdje je jedna terasa djelomicno krov stana ispod i djelomicno nadstresnica terase ispod.
S obzirom da terasa prokisnjava(losa hidroizolacija) i zbog toga vlaga ulazi u stan ispod, zanima me tko je duzan platiti sanaciju terase? vlasnik stana(gornje terase), pricuva, podijeljeni troskovi izmedju vlasnika terase i stana ispod? (20.12.2020)

Najprije se mora ustanoviti uzrok propuštanja;

-Ako je dožlo usljed erozije, rješava se sredstvima pričuve. -Ako je ddošlo do oštećemj,usljed nepravilnog pstupaja na površini, odgovoran je onaj koji je prouzroćio šteu.

Pošto se radi o jedinstvenoj građevinskoj cjelini, primjenjuju se pravula prpisana Uredbom o održavanju zgrada

Jasminka pita: Poštovani,
Zgrada posjeduje digitalnu oglasnu ploču i na njoj je objavljen popis suvlasnika sa stanjem uplata pričuve.
Ja kao suvlasnik zatražila sam presliku potpisne liste stanara za radove koji su se izvodili temeljem te potpisne liste.
Odbijena sam i od strane predstavnika suvlasnika i upravitelja, pozivaju se na Gdpr.
Da li su upravu?
Unaprijed zahvaljujem, (20.12.2020)

Dužni su vam učniti dostupnim sve podatke vezano za poslove vezane za uoravljanje i održavanje zgrade. Ako ustanovite neke nepravilnostzti sa štetnim posljedicama , možete protiv odgovornih osoba odnijeti kaznenu prijavu.

Samra pita: Poštovani
Imamo susjedu koja već 20 god. Uznemirava sve u zgradi na taj način na stalno u postanskim nalazimo razno razne poruke uvredljivog sadržaj ,bila je i policija ali to ne prestaje,smiri se kratko dok dok ona sama ne nadje nešto da joj smeta....
Većina stanara šuti i izbjega je jel misle da je to najlakše ,i ja sam 20 god ali kraja nema.
Sto napraviti
Hvala (19.12.2020)

Prikupite sve te dokaze i podnesite protiv te osobe prijavu nadlenom sudu.

Stjepan pita: Poštovani,

Ljubazno Vas molim odgovor na sljedeće pitanje: Da li vlasnik suvlasničkog dijela(stana) u stambenoj zgradi ima pravo dobiti ključ od ormarića s vodomjerima ukoliko je u ormariću i centralni ventil za zatvaranje vode u stanu kojega je vlasnik? Koji propis regulira ovo pitanje?
Najljepše zahvaljujem na pomoći.

S poštovanjem
Stjepan Vukas (18.12.2020)

Svi suvlasnici imau ravo korištenja zajedničih dijelova zgrade na neškodljiv način za ostale. Prema tomer, nitko vam ne može osporiti to pravo a naročit kad se radi o infrastruktri koja se nalazi u vašem posebnom dijelu.

Mato pita: Poštovani. Želimo našu zgradu izdvojiti od Via Nova ( upravitelj zgrada) i osnovati udrugu stanara stambene zgrade. Što prvo trebamo učiniti. Hvala Mato Lukačević, Vinkovci tel 0921046325 (18.12.2020)

Nažalost zakonodavac ne dozvoljava upravl
janje zgradu u organiziraboj udruzi. Upravljanje je dregistrirana djelatnost, a udruge ne mogu obavljanti poslove za što je potrebna takvo registriranje.

Nera pita: 05.10.2020. legalno izabran predstavnik od 18.10.2018, na sastanku sa suvlasnicima donosi odluku o smjeni upravitelja. Upravitelj se oglušuje o istu i sa dijelom suvlasnika 08.10.2020. formira većinu, samo na osnovu kvadrature stanova, a bez drvarnica koje su upisane u vl.listove i izabire novog predstavnika. da li je takvo postupanje zakonito? (18.12.2020)

Zakonita je odluka većine po udjlu u vlasništvu.Drvarnice ili druge prostorije upisabe u vlasničkom listu su jednakopravno značajne kao i stambeni ili poslovni prostor.

Nera pita: Za energetsku obnovu fasade zgrada je podigla kredit za mene, kojeg ja otplaćujem. Ostali su platili u gotovini. Svi jednaki dio. Međutim kredit je bio 3.300,oo kn veći nego što su svi drugi platili, pa sam tražila da se s tim viškom zatvori pričuva. Upravitelj to odbija napraviti, odbija mi smanjiti otplatu kredita za taj iznos, odbija vratiti te novce, a istovremeno me tuži za pričuve. Što mogu napraviti?
(18.12.2020)

Vjrovatno se radi o pripadajućim kamatama za kredit gdje nemaju obveze oni koji su jednokratno uplatili svoj udio

Anita pita: Poštovani,
živim u obiteljskoj kući (4 stana, 1 se iznajmljuje), nas 3 domaćinstva se protivimo ostanku podstanara koji su prije nekoliko dana uselili u stan. Jako su glasni, ne poštuju kućni red te do sada još uvijek ne znamo koliko ih uopće živi u stanu. Kako je riječ o obiteljskoj kući nas 3 koji smo stalni stanari plaćamo sve preinake i probleme koji nastanu dok osoba koja iznajmljuje stan ne daje ništa. Postoji li neki zakon po kojem možemo "zabraniti" da ovi podstanari ostanu ovdje? (17.12.2020)

Vlasni stana je odgovoran . Prema tome prema njemu se obatite sa zahtjevom da riješi problem podstanara.

Danko pita: Može li predstavnik stanara imati izravan uvid u online promet žiro računa zgrade kojom upravlja upravitelj. Samo uvid, ne i provedbu transakcija. (16.12.2020)

Sve više upravitelja omogućava suvlasnicima digitalnim putem uvid u sve podatke oveano za upravljanje i održavanje zgrade. imate pravo u svakom sttrenutku zahtjevati oreko predstavnika da vam se dostave podaci koji vas zanimaju.

Mario pita: Postovani
stanar koji je prethodno zivio u mom stanu kojeg sam od njega kupio je na svoju ruku vrsio nekoliko elektricarskih radova-pomicanje uticnica i rasvjete na izuzetno nestrucan nacin (žice vire iz zidova i uticnica,omotane obicnom trakom za izoliranje).
Da li je imao pravo na te radove bez znanja i odobrenja ostalih stanara zgrade buduci da prijeti opasnost od strujnog udara ili požara za cjelokupnu imovinu? (16.12.2020)

Od priključnog mjesta prema trošilima je pravo svakog suvlasnika da prilagođava svojim potrebama instalacije vode struje, plina...
Ne mora tražiti suglasnost ostalih suvlasnika.

Mirna pita: Pozdrav,
S obzirom da smo u procesu sastanaka suvlasnika za odobrenje budzeta za 2021 i na ogranicenja sastanka uzivo zbog COVID-19 pandemije, koje su preporuke za organizaciju sastanaka suvlasnika? Upravitelj tvrdi da se prisutnosti online ne uzimaju u obzir, pa molim uputu.
Lp,
Mirna Smrekar (15.12.2020)

Donesite odluku o načinu izjašnjavanja na razini suvlasničke zajednice. Odluku ovjereno od predstavnika sucvlasnika redjte upravitelju i bez obzira na njegivo išljenje postupte na odgovarajući način. Zanči, možete se izjašnjavati ako za to postoji odluka suvlasnika.

ANA pita: IP.imam stan u suterenu ,zgrada je oštećena potresom.Mogu li o svome trošku zamijeniti dotrajale prozore,treba li suglasnost,hvala.
(15.12.2020)

Možete, ali ne smiju se po materijlu i obliku razlikovati od ostalih.

GORDANA pita: Smije li upravitelj koji je upoznat s nezakonitim radovima na zgradi svejedno poslati Gradu, koji je isto suvlasnik, to na odobrenje?
Smije li isto tako poslati na Grad za odobrenje radove o kojima nisu obavjesteni svi suvlasnici? (14.12.2020)

U pravilu je dužan upoznati sve suvlasnike. Ako svojim postupkom čini štetu zajednici, možete podniti rijavu protiv njega ili na temelju oduke većine suvlasnika raskinuti ugovor o upravljanju uz obavezu naknade štete ako je nastupila kao posljedica njegivog upravljanja.

MARIO pita: Poštovani,
U mojoj zgradi sa stotinjak stanova od prvog dana imamo jednog upravitelja, ali od 2017 mijenja se ime upravitelja i OIB, i vlasnik te firme. Mi stanari nismo dobili nikakvu. Obavijest o tome nismo dobili, niti je novi upravitelj prikupio više od 50.% potpisa. Je li on legalni upravitelj moje zgrade s obzirom da to nije ista pravna osoba s kojom smo mi stanari stupili u pravni odnos? Mogu li se potpisi stanara o izboru upravitelja prenositi na drugu pravnu osobu?
Hvala na odgovoru. (14.12.2020)

MOžete donijeti novu odluku o eventualnoj promjeni upravitelja.
Vi birate i razrješavate upravitelja na temelju odluke nadpolovične većine suvasnika po udjelu u vlasništvu.

Darko pita: Poštovani,
namjeravam kupiti poslovni prostor u svrhu otvaranja stomatološke ordinacije. Prostor je u prizemlju, i na strani gdje bi trebala biti stomatološka jedinica nema prozora koji mi je potreban za ispunjavanje normativa pri otvaranju ordinacije. Kome se trebam obratiti kako bih saznao smije li se i na koji način napraviti prozor? (14.12.2020)

Nadležnom uredu za urbanizam.

Maja pita: Poštovani, prilikom čiščenja kanalizacijakih cijevi u garažnom prostoru stambene zgrade nakon čišćebja garaža ostaje puna feklaija koje se slijevaju u privatne dijelove ako osobnih automobila , ujedno fekalije se raznose po zakedničkim prostorima zgrade. Predstavnik stanara takve radove organizira bez predhodnog obavještavanja vlasnika garažnih prostora kako bi eventualno na vrijeme uklonili svoje automobile. Na koji zalon se pozvati kako bih se obratili predatavniku stanara ili sanitarnoj služb (14.12.2020)

Odgovornost je na firmi koja je izvodila zahvate. Suodgoviran je predstavnik ako je potvrdio da je posao obavljen i omogućena naplata izvoditelju.

Luka pita: Poštovani, predstavnik suvlasnika sam jedne nove zgrade. Da li ja kao predstavnik suvlasnika imam pravo u posjedu imat kompletnu dokumentaciju zgrade (tlocrte, lokacije električnih kanalica i kamo one idu, vodovodnih cijevi, plinovoda...)? Povod je nedavna ugradnja sustava videonadzora i prilikom montaže smo imali poprilično puno problema sa pronalaženjem traženih električnih kanalica za provođenja električnih žica jer je riječ o povećoj zgradi. Smijem li od investitora tražit ove informacije? (12.12.2020)

Imate pravo. MOgućmost je da u uredu za urbanizam dobijete preslku originalne dokumentacije.

MIRKO pita: poštovani,
jedan Vaš odgovor ne razumjem u potpunosti. Ako je krovni prozor ugrađen po projetktu od strane investitora, dalje se održava sredsvimapričuve. Ako je to investicija vlasnika, dužan ga je i održavati.... ako je prijašnji vlasnih dao zahtjev firmi kojoj plaćamo pričuvu ta firma je investitor. ako je to vlasnik poslje platio preko rata pričuve, kako bi saznao da li je to daljnje dio krova i održavanje svih ili? nadalje nakon energetske obnove naj je to upisano po zajedničkim krovom. (12.12.2020)

Ako je prozor ugradio investitor prilikom izfgradnje zgrade, održava se sredsvima pričuve. Ako je t učinio vlasnik stana u svojstvu investitora , akon izdavaj uporabne dozvole, dužan je to sam održavati jer je promjenio stanje na krovu i odgovorn je za sve eventualne posljedice.

 Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zakključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se