Anabela pita: Pozdrav, živimo u zgradi od 4 stana.Jedan susjed je prisvojio cijelu okućnicu te na njoj drži svoje stvari i mi ne možemo koristiti ni jedan kvadrat jer je sve zauzeto, dio je ogradio i prisvojio dio za parking.Nas to smeta, ostala dva susjeda se ne žele sukobiti s njim a on ne reagira na naše zahtjeve,već godinama. Napominjem,mi imamo više od 50% ukupnog vlasnistva zgrade. Da li imamo kakva prava i što nam je činiti? Svojim ponašanjem nam smanjuje vrijednost nekretnine jer je vrlo neuredan.hval (2.12.2020)

Način korištenja okućnice regulirajte međuvlasničkim ugovorom ili posebnom odlukom donesenom od strane nadpolovične većine suvlasnika po udjelu u vlasništvu. Ako predmetni pe poštuje odlku, pokrenite sudski postupak protiv njega.

Marin pita: Poštovani
Živim u zgradi sa 25 stanova. 3 Vlasnika su suvlasnici više od 50% u zgradi, jedan od njih je i predstavnik stanara. Ista trojka ne plaća pričuvu te se dug gomila iz godine u godinu a upravitelj zgrade ne šalje ovrhe. Mi ne možemo smijeniti predstavnika, ne možemo smijeniti upravitelja, ne možemo slati ovrhe a oštećeni smo. Da li je upravitelj dužan slati ovrhe jer će dugovi već otići u zastaru. Savjet kako riješiti ovu pat poziciju? (2.12.2020)

Prisiljeni ste da svoje pravo ostvariteu postupku pred nadležnim sudom. Navedene činjenice su dovoljne za pokretanje sudskom postupka bz rizika za vas.

Darko pita: Poštovani, jedan od stanara u zgradi je izlaz fasadnog dimnjaka svojeg plinskog bojlera pustio u svjetlarnik tlocrta cca 2x2 m. U isti se svjetlarnik otvara po tri prozora stanova na tri kata iznad tog dimnjaka. Na moj upit o možebitnoj opasnosti po zdravlje stanara dimnjačar mi odgovara da to nije njihovo područje nego plinoservisa, plinoservis pak kaže da propisi nisu jasni. Molim savjet. Hvala! (28.11.2020)

Ako je to izveo na škodljiv način za ostale suvlasnike, možete pokrenuti sudski postupk protiv njega. Sa naše pozicije te činjenice ne možemo utvrđivati.

Martina pita: Poštovani,
1. Može li predstavnik stanara dati svoju punomoć za njegovu zamjenu u slučaju bolesti ili godišnjeg odmora drugoj osobi bez suglasnosti stanara većine suvl.dijelova?
2. Mora li opunomoćenik predstavnika biti suvlasnik stanara?
3. Na kojem pravnom osnovu se temelji Vaša tvrdnja?
Unaprijed zahvaljujem,
(28.11.2020)

Ne. To pravo nije prenosivo na treće osobe. U vašem slučaju trebate birati novog predstavnika. (pogledajte Zaon o ovlasništvu i drug stvarnim pravima)

Vlatko pita: Predstavnik sam suvlasnika. Sve veće radove radimo preko svog Upravitelja, u dogovoru sa mnom. Interesira me iznad kojeg iznosa troškova radova moram opetovano tražiti većinske potpise svih suvlasnika, jer neki radovi vrijede 5000kn, drugi 20000kn a neki i preko 100000kn. Postoje li tu neka pravila. Inače je gotovo nemoguće skupiti potpise suvlasnika za većinu stvari. Moraju li se za sve radove u zgradi posebno skupljati potpisi suvlasnika? Hvala. (28.11.2020)

To bi trebali imati u međuvlasničkom ugovoru na temelju odluke svnadpolovične veićine suvlasnika po udjelu u vlasništvu. Zakonodavac to ne propisuje.

Katarina pita: Poštovani,

predstavnik stanara troši sredstva iz pričuve bez da pita stanare i to najčešće na nagovor jednog stanara, od ukupno 6. Ugovor sa upraviteljem ne definira maksimalan iznos koji smije potrošiti bez suglasnosti, ne spominje se iznos niti u međuvlasničkom ugovoru.
Zanima me postoji li svejedno definiran maksimalan iznos u zakonu? I što se može učiniti po pitanju takvog trošenja pričuve? Može li išta osim da se 51% usuglasi da se smjeni predstavnik?
Hvala! (28.11.2020)

Donesite odluku kojom će to regulirati. Zakonom to nije propisano.

Pavao pita: Poštovani
U staroj stambenoj zgradi s 6 stanova 3 se renoviraju za turizam i opterećuje se odvod sa dodatna 3 sanitarna čvora. Po stanu 2 wc-a.
Dali se dodatni sanitarni čvorovi mogu ugrađivati u stanove bez ikakve provjere stanja postoječih cijevi i dali je potrebna ikakva dozvola i suglasnost stanara za takvu adaptaciju. (28.11.2020)

Promjene stanja građevine uguglom zahtjevaju i izrasu projekta . Morate rtočno znati pojedinosti koje se odnocefse ba građevinske promjene i provjeriti u nadležnom uredu za urbanizam dali je za to potrebna dozvola.
Pravo na takav zahtjev imate ako smtrate da se to radi na škodljiv način za vas i ostale suvlasnike,

husein pita: Pozdrav
Molim vas
Stanujem u zgradi sa 3 stanbene jedinice.
Da li je moguce da novi stanar uz saglasnost drugog stanara sebe tredlozi i izabere za novog predstavnika stanara i da bude placan u iznosu od 200 KN mjesecno,a ja to saznam tek kada je odluka konacna.
Upravitelj zgradama me ignorise i nije uopste neutralan niti profesionalan i priklonio se na jednu stranu.Krije se uvijek iza nadprosjecne vecine
Kako u ovom slucaju mogu zastititi sebe od ovakvih nepravnilnosti?
Hvala
(26.11.2020)

Jedino sudskim putem ako trpite štetn posljedice zbg opisanog stanja.

Zoran pita: Na SZ M.Gupca 15, Rijeka, 14.07.20. u potkrovlju stana izbio je požar.Prilikom gašenja uništen je stan ispod. ostali stanovi su djelomično oštećeni po očevidu osiguranja. Struktura vlasništva je:
stan 1kat. 81,01m2(djelomično)
stan 3. 81,98m2(uništen) 1.+3.=43,16%
stan 2. 79,86m2(djelomično)
stan 4. 57,73m2(potkrovlje) 2.+4.=36,43%
posl.prostor Grad 20,39%
preds. stanara bez osnova tvrdi da mu je ugrožen život i odbija potpisati isplatu. (24.11.2020)

Predstvanik suvlasnika potpisom samo potvrđuje da su činjenice relevantne, On ne donosi odluku o načinu odšteta. To su pravia koja su predviđena na temelju opsega pokriča policoe osiguranja.
Vidite sa vašim upraviteljem ili po potrebi tražite savjet odvjetnika.

Josipa pita: Poštovani,
Trebam li plaćati popravak plina u zgradi ako nemam priključak i ne koristim plin u svome stanu?
Živim u zgradi od 3 stana i cijev od plina je počela puštati te će se sada to sanirati. Druga dva stana koriste plin za grijanje, kuhanje i ostalo dok ja nemam ništa od toga, čak cijevi nisu ni provedene u moj stan.
Molim Vas za savjet.
Hvala i lp (23.11.2020)

Plinska instalacija je dio zajedničke infrastrukture. Po zakonu se održava sredsvima pričuve. Međutim zbog specifičnosti vaše situacije bilo bi dobro da se posavjetujete sa odvjetnikom,

Marijana pita: Predstavnica sam suvlasnika u velikoj zgradi. Svaki dan se suvlasnici žale jedni na druge - na stvari ispred stana, na kućne ljubimce, netko nije zatvorio smeće pa je neugodan miris u liftu, buka po noći... Svi traže mene da opomenem nekog susjeda.
Da li dovoljno staviti obavijest na oglasnoj ploči ili upozoravati pojedinačnog suvlasnika. 
Nitko od opomenutih se do sada nije prilagodio traženom.
Koje su moje obveze kod nepoštivanja kućnog reda? Da suvlasnici sami to rješavaju ili trebam ja?  (21.11.2020)

Nažalost tu vi ništa ne možete. Po zakonu svaki suvlasnik je dužan svoj posebni dio koristiti na neškodljiv način za ostale. Isto se odnosi i na zajedničke dijelove. Ne postoji nijedno nadležno tijelo koje će porne situacije između pojedinih suvlasnika riješavati. To znači da svaki suclasnik ima pravo i obavezu neškodljivg ponašanja. Oštećeni ili ugroženi zaštitu mogu tražiti samo u sudskom postupku na temelju tužbe.
U iznim slučajevima suvasnička zajednica može pokrenutu sudski postupak protiv pojedinca ako je njegivo ponašanje izrazito štetno za zajednicu.
U slučajevima narušavanja javng reda i mira, ili ugrošavanja zdravlja poziva se policija ili slžba na tel 112 , gdje se ocjenjuje po specifičnostima dojave tko je dužan postupiti.

Ivan pita: Dobar dan.
Imamo problem oko zajednickog dvorista u zgradi od 4 stana.
Prestavnik stanara ne komunicira s nama, par puta je policija imala posla jer je agresivan. Zanima me gdje mogu doci do medjuvlasnickog ugovora i dali oni sebi mogu odrediti dvoriste tako da 3 stana imaju mjesto za parkiranje , a moj stan nema jer su sebi dali 3 okomice 2.5m x 5m, a meni vodoravno tako da ni ne mogu ako su svi auti parkirani doci na svoj dio? (20.11.2020)

ZORAN pita: 3 polovna prostora u zgradi nemaju zajednički ulaz sa stanarima nego sa strane zgrade. Međuvlasničkim ugovorom (mi ga nikada nismo vidjeli niti za njega znali) zaračunat nam je pričuva faktorom 2,00. Jedan ured ima podrum-skladište i za njega je zaračunat koeficijent 2,00. Podrum-skladiste uopće nije naveden u MAŠUVLASNIČKOM UGOVORU. 1. Koji koeficineti su primjenjivi iz prakse ako nemaju zajedniče sadrzaje niti ulaz? 2.Da li imamo pravo traziti izmjenu MUg i kako? Predstavnik ne saziva sastanak (17.11.2020)

Pričuva se plaća prema pdatcima koji su u vlasničkom listu bez obzira dali se radi o stambenom ili poslovnom prostoru po istom koefijentu.

Miljenko pita: Poštovani,
Upravitelj zgrade ne nudi usluge za koje redovno traži uplate. Kome da se obratimo?
Lijepo vas pozdravljam,
ML (13.11.2020)

Primjenite upravitelja. Ako je svjim ponašanjem počinio štetu za zajednicu, podnesite tužbu sudu. Ne postoji nijedno nadležno javno tijelo kojem se možete obratiti.

Roman pita: Postovani,

U zgradi je stan u kojem nitko ne zivi, a svaki stanar je suvlasnik 2 kvadrata. Nas zanima otkup stana, ali suvlasnici nisu uopce zainteresirani za bilo sto u vezi tog stana. Stan je prazan i pun otpada, nitko ga ne koristi. Mozemo li pravno pokrenuti neki postupak kojim bi ostali suvlasnici bili kooperativni da se taj stan otkupi za koristenje?

Zahvaljujem,
Roman (25.10.2020)

Potreban je dragovoljan pristanak svih ostalih suvlasnika,

Maja pita: Poštovani, da li se može svjetlarnik od cca 79tak kvadrata u neboderu na jednom katu zatvoriti i legalizirati i iz njega napraviti poslovni prostor? To je slučaj u našoj zgradi. Želim to provjeriti, kome se obratiti. Hvala (24.10.2020)

Ništa od zajedničkih dijelova se ne može prenamjeniti bez suglasnosti svih suvlasnika.
Svaki suvlasnik ili suvlasnička zajednica mogu pokrenuti sudski postupak protiv osobe koja proupravno kaoristizajedničke dijelove.

Maja pita: Poštovani, jedan od suvlasnika je srušio jedan ili više nosivih zidova. Kako to provjeriti i kome se obratiti? (24.10.2020)

Prijava građevinskoj inspekciji. Ako nema rezultata, pokreće se sudski postupak protiv počinitelja.

BRANKA pita: Poštovani,
da li suvlasnici mogu sazvati sastanak stanara ili isključivo predstavnik stanara?
ukoliko je predstavnik stanara spriječen da dođe na sastanak, da li ostali suvlasnici mogu sazvati sastanak?

s poštovanjem,
Branka (8.10.2020)

Da.To je i nužno ako predstavnik ne obnaša svoju funkciju.

Dara pita: Ja sam vlasnik stana u Makarskoj (fizička osoba) imam ZKI od 2006 god. a stalno plaćam struju "ELEKTRI" kao "PODUZETNISTVO NN BIJELI" sto je skuplje a problem je što zgrada nema uporabnu dozvolu a Upravitelj zgrade (kome se plaća pričuva) nije ništa poduzeo da se riješi taj problem iz njima znanih razloga i izabrali su predstavnika stanara koji je u Australiji i do koga osobno ne mogu doci. sto mi je činiti jer za svoj stan imam funkcionalnu uporabnu dozvolu. LP (7.10.2020)

Dok imate predstavnika, neovisno što je on u Austriji, upravitelj koristi svoje pravo da sa suvlasnicima komunicira preko njega.
Izaberite novog predstavnika!

IVANA pita: Susjed na zadnjem katu koristi terasu koja prokisnjava. Pristup na krov i tu terasu je zatvoren iz stubišta. Pristup je trenutno moguć samo iz njegovog stana.
Da li postoji mogućnost da on uskrati pristup na terasu radi sanacije i kako to argumentirati s pravne strane? Da li je dovoljna i u kojem postotku suglasnost sustanara da on mora dozvoliti pristup na tu terasu koja se treba sanirati?
Lp (7.10.2020)

Nema potrebe za suglasnost suvlasnika. Njegova zaknska obveza je da dozvoli pristup na taj dio ako ne postoji drugi način.
Ako ne dozvoli ulazak , potrebno je ishodovati sudski nalog. U toj situaciji će biti dužan podmiriti i troškove postupka.

 Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Zakključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se