Mirna pita: Pozdrav,
S obzirom da smo u procesu sastanaka suvlasnika za odobrenje budzeta za 2021 i na ogranicenja sastanka uzivo zbog COVID-19 pandemije, koje su preporuke za organizaciju sastanaka suvlasnika? Upravitelj tvrdi da se prisutnosti online ne uzimaju u obzir, pa molim uputu.
Lp,
Mirna Smrekar (15.12.2020)

Donesite odluku o načinu izjašnjavanja na razini suvlasničke zajednice. Odluku ovjereno od predstavnika sucvlasnika redjte upravitelju i bez obzira na njegivo išljenje postupte na odgovarajući način. Zanči, možete se izjašnjavati ako za to postoji odluka suvlasnika.

ANA pita: IP.imam stan u suterenu ,zgrada je oštećena potresom.Mogu li o svome trošku zamijeniti dotrajale prozore,treba li suglasnost,hvala.
(15.12.2020)

Možete, ali ne smiju se po materijlu i obliku razlikovati od ostalih.

GORDANA pita: Smije li upravitelj koji je upoznat s nezakonitim radovima na zgradi svejedno poslati Gradu, koji je isto suvlasnik, to na odobrenje?
Smije li isto tako poslati na Grad za odobrenje radove o kojima nisu obavjesteni svi suvlasnici? (14.12.2020)

U pravilu je dužan upoznati sve suvlasnike. Ako svojim postupkom čini štetu zajednici, možete podniti rijavu protiv njega ili na temelju oduke većine suvlasnika raskinuti ugovor o upravljanju uz obavezu naknade štete ako je nastupila kao posljedica njegivog upravljanja.

MARIO pita: Poštovani,
U mojoj zgradi sa stotinjak stanova od prvog dana imamo jednog upravitelja, ali od 2017 mijenja se ime upravitelja i OIB, i vlasnik te firme. Mi stanari nismo dobili nikakvu. Obavijest o tome nismo dobili, niti je novi upravitelj prikupio više od 50.% potpisa. Je li on legalni upravitelj moje zgrade s obzirom da to nije ista pravna osoba s kojom smo mi stanari stupili u pravni odnos? Mogu li se potpisi stanara o izboru upravitelja prenositi na drugu pravnu osobu?
Hvala na odgovoru. (14.12.2020)

MOžete donijeti novu odluku o eventualnoj promjeni upravitelja.
Vi birate i razrješavate upravitelja na temelju odluke nadpolovične većine suvasnika po udjelu u vlasništvu.

Darko pita: Poštovani,
namjeravam kupiti poslovni prostor u svrhu otvaranja stomatološke ordinacije. Prostor je u prizemlju, i na strani gdje bi trebala biti stomatološka jedinica nema prozora koji mi je potreban za ispunjavanje normativa pri otvaranju ordinacije. Kome se trebam obratiti kako bih saznao smije li se i na koji način napraviti prozor? (14.12.2020)

Nadležnom uredu za urbanizam.

Maja pita: Poštovani, prilikom čiščenja kanalizacijakih cijevi u garažnom prostoru stambene zgrade nakon čišćebja garaža ostaje puna feklaija koje se slijevaju u privatne dijelove ako osobnih automobila , ujedno fekalije se raznose po zakedničkim prostorima zgrade. Predstavnik stanara takve radove organizira bez predhodnog obavještavanja vlasnika garažnih prostora kako bi eventualno na vrijeme uklonili svoje automobile. Na koji zalon se pozvati kako bih se obratili predatavniku stanara ili sanitarnoj služb (14.12.2020)

Odgovornost je na firmi koja je izvodila zahvate. Suodgoviran je predstavnik ako je potvrdio da je posao obavljen i omogućena naplata izvoditelju.

Luka pita: Poštovani, predstavnik suvlasnika sam jedne nove zgrade. Da li ja kao predstavnik suvlasnika imam pravo u posjedu imat kompletnu dokumentaciju zgrade (tlocrte, lokacije električnih kanalica i kamo one idu, vodovodnih cijevi, plinovoda...)? Povod je nedavna ugradnja sustava videonadzora i prilikom montaže smo imali poprilično puno problema sa pronalaženjem traženih električnih kanalica za provođenja električnih žica jer je riječ o povećoj zgradi. Smijem li od investitora tražit ove informacije? (12.12.2020)

Imate pravo. MOgućmost je da u uredu za urbanizam dobijete preslku originalne dokumentacije.

MIRKO pita: poštovani,
jedan Vaš odgovor ne razumjem u potpunosti. Ako je krovni prozor ugrađen po projetktu od strane investitora, dalje se održava sredsvimapričuve. Ako je to investicija vlasnika, dužan ga je i održavati.... ako je prijašnji vlasnih dao zahtjev firmi kojoj plaćamo pričuvu ta firma je investitor. ako je to vlasnik poslje platio preko rata pričuve, kako bi saznao da li je to daljnje dio krova i održavanje svih ili? nadalje nakon energetske obnove naj je to upisano po zajedničkim krovom. (12.12.2020)

Ako je prozor ugradio investitor prilikom izfgradnje zgrade, održava se sredsvima pričuve. Ako je t učinio vlasnik stana u svojstvu investitora , akon izdavaj uporabne dozvole, dužan je to sam održavati jer je promjenio stanje na krovu i odgovorn je za sve eventualne posljedice.

Mirna pita: Imam prazan stan u kojem nisam bila godinu i pol. Živim u drugom gradu udaljenom oko 450km. U stanu postoji vodomjer. Poslije lockdowna predstavnica stanara uvodi vodomjere na daljinsko očitanje. U mom stanu ostaje stari vodomjer, jer zbog pandemije covida-19 i drugih obaveza nisam mogla doći. Od ovog mjeseca počinje mi naplaćivati vodu za 1 člana, iako je stan prazan. Da li je ovo po zakonu ili bih imala pravo plaćati samo fiksni dio dok ne budem mogla doći? (10.12.2020)

Ne može vam naplaćivati ono što niste potrošili.

Darko pita: Zanima me dali upravitelj moze podici kredit za popravak krovista i dimnjaka sa natpolovicnom vecinom ili treba sto posto potpisa. U pricuvi je 60 000kn projekt je 72 000kn a predstavnica zeli podici 130 000kn kredita jer planira u svoj i u jos 4 stana kupiti i montirati nove bojlere koje bi svaki stanar sam trebao platiti i dobiti novac nazad od drzave uz racune. I kome se može žaliti? S tim da je ponuda od izvodjaca koji ima obrt za hranu. (9.12.2020)

Može.

Melinda pita: Poštovani, molim Vas za savjet u vezi plaćanja računa koji je naslovljen na stanare u zgradi. Kako je jedan od stanara tražio ponudu firme za radove obnove fasade, a unaprijed nije bio upoznat usmeno ni pismeno on ni nitko od stanara da će nakon toga izrada ponude biti naplaćena, jesmo li kao stanari dužni platiti takav račun? Hvala (8.12.2020)

Svaki suvlasnik ima pravo na predlaganje ali nema pravo samostalno dlučivati o odabiru ponude odnosno izvođača bez odluke nadpolovične većine suvlasnika po udjelu u vlasništvu

Jadran pita: Useljavam u stan u zgradi u kojoj su svi ostali prostori poslovni. Kako je kvadratura stana oko 280m2, pricuva je 1400kn. Ima li nacina da se pricuva smanji posto se radi o stanu ili je to nuzno uvijek odluka vlasnika prostora bez obzira na namjenu prostora? (8.12.2020)

Pričuva je zakonska obaveza. Visina se određuje prema potrebama redovitog upravljanja i održavanja. Sa naše pozicije to nije moguće procjeniti. Vidite sa ostali suvlasnicima.

Niksa pita: Koliko stanara od 8 ukupno mora dati suglasnost za kredit za obnovu fasade i krova zajednicke zgrade,a da bi se kredit realizirao?
Lp Niksa (7.12.2020)

Nadpolovična većina po udjelu u vlasništvu bez obzira na broj suvlasnika.

Marijan pita: Poštovani, postoji li skup kratkih upustava kako otvoriti vlastiti obrt za odrzavanje zgrada buduci da nismo zadovoljnji ponašanjem prinundnog upravitelja? Zivimo u manjoj sredini, te nemamo mogucnost izbora. (7.12.2020)

Obarite se uredu za gospodarstvo. Upravljanje se može doregistrirati i uz druge vrste djelatnosti.

Melita pita: Poštovani!
Vlasnik sam poslovnog prostora u zgradi (poslovno-stambena) sa vlastitim parkingom ispred posl.prostora. Do poslov.prostora vodi cesta koja se vodi kao dvorište. Stanari žele zagraditi rampom, a time ugrožavaju moje poslovanje, jer taj put vodi do mog parkinga i posl.prostora, do kojeg i dolaze i kupci. Zagrađivanje rampom bio bi onemogučen pristup do mog parkinga koji je namijenjen kupcima kao i do posl.prostora. Dali oni mogu to zagraditi? Te dali ih mogu tužiti jer to ne smiju? (7.12.2020)

Ako to zahtjeva djelatrnost kojom se bavite , mora se dozvoliti pristup na neškodljiv način za ostale. Svoje pravo možete štititi u sudskom postupku ako bude potrebno.

lidia pita: iz susjednog zapuštenog stana kroz zid ulaze mi miševi.Oba stana su privatna.Dali treba upravitelj zgrade riješiti taj problem. (7.12.2020)

Obratite se upravitelju koji bi trebao organizirati službu za deratizaciju.

Miro pita: Pozdrav, jedan stanar je zaposjeo zajedničku prostoriju i koristi ju duži niz godina, koja mu služi kao spremište u kojoj se nalazi vodomjer i glavni ventil za vodu, nama ostalima brani da ju koristimo i neda nam ključ, predstavnik ima ključ i uporno nam neda pod izgovorom da nam ne smije dati, pa nas stanare zanima dal stvarno ne smije dati i možemo li ih prijaviti kome a da to ne bude "pojeo vuk magare"
zahvaljujem. (6.12.2020)

Ako ne ide redovnimputem , pokrenite sudski postupak protiv njega.

MILIVOJ pita: Poštovani,

imamo stanara u zajednickoj zgradi od osam stanova koji ima ulaz za stan kroz glavni ulaz kao i mi svi ali je on nedavno sebi napravio novi ulaz za u svoj stan u prizemlju preko svoga vrtla ali da bi dosao u stan mora pelaziti preko zajednicke zemlje.
Da li je on to smio napravit ne pitajuci nikoga posto sada koristi prelazak preko zajednicke zemlje da bi dosao u svoj stan iako ima glavni ulaz.

hvala

(6.12.2020)

Zajedničke površine i dijelove zgrade svi suvlasnici koriste na neškodljiv način za ostale.
Za promjene stanja građevine, nadležna je građevinska inspekcija ( ulazna vrata).

Frane pita: Poštovani,
Tko je nadležan za kontrolu poslovnih knjiga upravitelja zgrade vezano za sumnju u ne transparentno izdavanje računa? Mi smo zgrada s nekih stotinjak stanova i godišnja ukupna uplata pričuve je oko pola milijuna kuna, tako da se tu dio novca može ispaćivati preko fiktivnih računa. Konkretno postoji sumnja stanara za iznose isplaćene za vodoinstalaterske radove u zgradi u godišnjem iznosu od 30-tak tisuća kuna, a dotični vodoinstalater je u rodbinskim vezama s predstavnikom stanara. (5.12.2020)

Upravitelj jeduža svakom suvasniku dostaviti sve podatke vezane za troškove zgrade. To podrazumjeva i stavljanje na uvd računa.
U godišnjem izvješću imate podatke o visinama troškova i ako primjetite neke nelogičnosti , taržite obrazloženje. Ako ih ne dobijete, možete pokrenuti sudski postupak pod sumnjm za zlouporabu.

Rozalija pita: Na dimnjaku su pukotine i mrlje kroz koje je ušla voda. Dimnjačar naveo da treba napraviti hidroizolaciju i izolaciju dužinom cijelog dimnjaka. Zanima me čija je to obaveza i tko snosi troškove. Plaćam pričuvu, a predstavnik zgrade s kojim se dopisujem tim povodom od aprila o.g.ignorira problem. Ostali stanari na istoj vertikali su počeli ložiti. Tko je ovlašten provjeriti postoji li opasnost od propuštanja uglj.monoksida te čija obaveza rješiti problem i snositi troškove? Lp!(2.12.2020)

Radi se o problemu koji se rješava sredsvima pričuve. Po Uredbi o održavanju zgrada, dimnjaci su zajednički djelovi.
Upozorite predstavnika da će biti kazneni odgovoran ukoliko ne prenese upraitelju obvezu ssnacije dimnjaka. Obveza upravitelja je da organizira rješevanje problema.
Još jednom se pismeno obratite predstavniku i dostavire na znanje upravitelju uz napomenu da ćete s u slučaju nepostupanja svoje pravo tražiti sudskim putem.

 Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Zakključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se