Vlado pita: Poštovani(a),
možete li mi pojasniti kod glasanja u stambenim zgradama, da li je jedan stan jedan glas ili mogu glasati svi članovi jednog domačinstva iz pojedinog stana?

Lp, Vlado Badovinac (11.2.2023)

Ne po broju staova nego po zbroju površina pojedinih stanova.

Magda pita: Molim vas da mi kažete da li predstavnik stanara može biti osoba koja je prodala stan i ne živi više u zgradi? Stanouprava mi se ne javlja... hvala. (11.2.2023)

Ne

Pero pita: Kome se obratiti ako visina predložene pričuve prelazi moje financijske mogućnosti i nisam je u stanju plaćati jer iznosi 15% moje mirovine.i
Iako zakon kaže da se visina pričuve mora mora prilagoditi financijskim mogućnostima suvlasnika,naš predstavnika je na svoju ruku,bez sastanka sam odredio cjenu. (10.2.2023)

Trenutno nikome. Jedino u se u eventualnom postuoku prisilne naplate možete braniti prikazivanjem svog socialnog statusa.

Miljenko pita: I nakon 1 godine i nekoliko traženja od upravitelja zgrade nemogu dobiti prilog, koji se navodi kao prilog meduvlasnickok ugovora? Nitko u zgradi neznan za taj prilog, a on se navodi u meduvlasnickom ugovoru. Kako da dođem do njega? (9.2.2023)

Po pravilu to možete tražiiti preko predstavnika. Ako ne ide, birajte novog predstavnika a po potrebi i upravitelja.

DAMIR pita: Poštovana/i,
nalazim se na zadnjem katu zgrade od 2 kata. Nedavno mi je počelo prokišnjavati na jednom dijelu sobe. Potrebna je sanacija ravnog krova. Prije nego što se obratim upravitelju zgrade, htio bih znati da li je za sanaciju krova potrebna suglasnost ostalih stanara u zgradi. Puno hvala
veliki pozdrav
damir (8.2.2023)

Radi se u nožnom zahvatu i suvlasnici mogu odlučivati smo o odabiru najboljeg rješenja. Za to se moraju osigurati financijska sredsva bez posebne volje ostalih suvlasnika.

Jasna pita: Kako naplatiti jednogodisnju pričuvu, osim ovrhom ili tužbom, od vlasnika dva stana na kojem je more ovrha i predbilježbi? Stan se koristi kao spavaonica i menza za strane građevinske radnike, a parking kao parkiralište kamiona.
Može li se, i od koga tražiti zabrana korištenja stana? Vlasnik je gradjevinar iz Čakovca i stalno mijenja nazive građevinskih firmi i tako već desetljeće potkrada i državu i nas suvlasnike. Samo je Drzavi dužan pola milijuna kuna na ime poreza.
Molimo za pomoć. Hvala. (14.1.2023)

Možda će vam se činiti neozbiljno , ali vam je preostalo da protiv istog podnesete još jednu tužbu sudu.To bi trebalo ići preko upraviteja uz sugasnost svih ostalih suvlasnika. Sud može donijeti riješenje o isključenje iz zakednice na temelju dugovanja. Znači, bilo bi korsno da se svo vjerovnici nađu i dostave dokaze sudu o dugovanjima pa bi to moglo boti riešenje kao u jednm slučaju u Puli gdje je stan prodan radi podmirenja dugova.

Vesna pita: Suvlasnica sam stana u zgradi (Umag) koja ima i stanove i dva poslovna prostora u vlasništvu pravnih osoba. Od 2019. plaćamo pričuvu od 8,00 kn/m2 radi kredita (fasada). Toliko je tražila banka kao jamstvo otplate. Vlasnici poslovnih prostora ne žele plaćati taj iznos (plaćaju po staroj odluci u visni 3 kn/m2) jer da banka nije izričito navela i posl. prostore (bili su prazni u to vrijeme). Po kojem propisu, rješenju, aktu (točno ako može) su posl. prostori dužni plaćati ISTU visinu pričuve (14.1.2023)

Ako se radio odluci nadpolovične većine suvlasnika, ona je obvezujuća za sve suvlasnike. Nije bitno dali se radi o poslovnom prostoru ili stanu.

Branimir pita: Postovani,
Prije 2 godine prijavili smo upravitelju i tvrtki pod kojom je nasa pričuva puknuce cijevi (u zidu-vjerovatno vertikala nekog odvoda..) u prostoji ostave (drvarnica). Drvarnice nisu upisane u vlasnistvo stanara.Cijelom zgradom širi se iznimno neugodan smrad. Drvarnica je puna vode i svakakvih ličinki.. Nažalost, do sada se još ništa nije učinilo iako su nam iz te tvrtke već nekoliko puta pisali kako će netko doći.. kome možemo podnijeti prijavu?,obratiti se za pomoć? (13.1.2023)

Radi se o nužnom zahvatu. Suvlasnici moraju osigurati finacijska sredstva a upravitelj je dužan organizirati poslove vezano za ovaj problem.
Ako suvlasnci ispune svoj dio obveza, a upraitelj ne poduzima dužne radnje, možete ga promjeniti.

Ksenija pita: Prije 37 g.većinski dio stanara potpisali su da mogu koristiti preuređenu veš-kuhinju u zgradi u kojoj sam odrasla. Kada je g.Bandić "otvorio" mogućnost otkupa istog išla sam na SUD-u, no taj su zahtjev odbili, uz napomenu da sam zaštićeni stanar, te me nitko nema pravo izaciti iz stana. Sada, predstavnik stanara želi pokrenuti pitanje tog stana, pa me zanima što bi se moglo poduzeti nakon toliko godina stanovanja u tih 17.5 m2 sa maloljetnim sinom. Postoji li kakva zastara ili što god? Lp (3.1.2023)

Ništa ne poduzimajte za sada. Samo stavite do znanja tom "cjenjenom gospodinu koji sebi daje pravo da odlučuje u ime ostalih" da ne možete na to pristati.. Da bi se njegva odluka pokušala provesti, potrebna je suglasnist svih ostalih suvlasnika. I sam pokušaj za vas nebi trebao ništa ozbiljnije značiti jer je jedino mjerodavno sudsko rješenje.
U svakom slučaju vas štiti i Evropska konvencia koja govori da svatko ima "pravo na dom" i ne vjerujem da bi vas bilo koji sud izvbacio na ulicu sa malodobnim djetetom.

Goran pita: Poštovani,
Zanima me kome se točno obratiti u svezi problematike korištenja zajedničkog spremišta, a koji je pod ključem te na upit predstavnice, zašto se ne mogu ostaviti u istome barem dječja kolica, njen "jednostavan" odgovor je bio: zato jer se pojedini stanari žale što se odlažu stvari u spomenuto odlagalište. (napominjem, isto je predviđeno za odlaganje stvari, bicikla i sl.)
Molim Vas za povratni info kome se dalje obratiti jer je nedopustivo da predstavnica ne želi ustupiti ključ. (2.1.2023)

Rješite zo odlukom suvlasničke zajednice.Svi suvlasnici amju ista prava kad su u pitanju zajednički djelovi.

Alen pita: Živim u zgradi koja ima 11 katova i dva lifta velik i mali.pa me zanima budući se krenulo u kupnji novog i ugradnja,šta je sa onim stanarima koji nisu potpisali ugovor za kreditnu otplatu novog lifta stanoupravi,imaju li ono zakonske obveze i koja su njihova prava u tom slučaju. (1.1.2023)

Ako je u pitanju dizalo, svi suvlasnici imaju obaveze održavanja osim onih u prizemčju ako zatražili izuzeće od te obveze.

Đorđe pita: Da li potpisivanje odluke o povećanju pričuve obavlja samo suvlasnik, ili može i druga osoba (sin, zet i dr.) sa ili bez punomoći kada suvlasnik ne živi duže u tom stanu
Hvala (29.12.2022)

Samo suvlasnik ili osoba sa punomoći.

Tanja pita: Poštovani,
može li se i koja vrsta djelatnosti obavljati u prostoru koji se vodi kao stan. Za koju vrstu djelatnosti je potrebna suglasnost suvlasnika?
Konkretno, može li u stambenom prostoru raditi zubni rtg centar? (29.12.2022)

Ne mora se tražiti suglasnost, ali se ne može dobiti ni dozvola za onu djelatnost koja ometa dorištenje posebnih dijelova osalih suvlasnika.
Možete kod nadležnog tijelaa vidjeti koji su uvjeti za pomenutu djelatnst.

Borka pita: Molim Vas,da li mogu kome se obratiti za moj problem ili prijaviti tko bih to mogao utvrditi i dokazati.Susjeda iznad mene je mijenjala rolete na balkonu,što i kako je majstor joj ugrađivao nemam sazananja samo znam dok je stare rolete imala to se nije događalo.Od ugradnje novih roleta kada kiša pada moj balkonski zid sa desne strane je 20-25cm cijelom dužinom od vrha do poda mokar,a voda se zadrži na balkonu.Ne vredi zid krečiti sa svakom kišom ista stvar.

Zahvaljujem
(10.12.2022)

Ostaje vam samo tužba sudu protiv susjeda.

Mirjana pita: Kupila sam stan prije nekoliko mjeseci ,pored mog stana na katu je jos jedan stan i taj vlasnik me stalno maltretira,moram sve njega pitati,dali smijem otviriti prozor na hodniku i sl.ja odrzavam hodnik i stepeniste a on se ponasa kao da je on vlasnik svega,komu se obratiti (10.12.2022)

Možete se obratiti policiji. Ako ne bude učinka, ostaje vam samo tužba sudu.

Borna pita: Da li postoji institucija koja vrši nadzor nad upraviteljima zgrada? npr Ministarstvo graditeljstva (8.12.2022)

Prema sadašnjim propisima, nitko osim suvlasnika ne nadzire rad upravitelja. Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada to pitanje bi trebao riješti.

Željka pita: Da li vlasnici stanova u prizemlju i prizemlju 1 moraju placati renovaciju lifta? I da li je za povecanje pricuve zbog istog potreban 51% glasova ili 100%,obzirom da se ne radi o nužnoj investiciji? Takodjer dodatno placamo cistacicu i posao upravitelja, ali sam negdje procitala da bi i to trebalo ici iz pricuve. Lp (7.12.2022)

Možete biti izuzeti iz obaveze održavanja dizala. Št se tiče upravitelja i čistacice to ne možete izbjeći.

Mladen pita: U samom centru Rijeke, od strane gradj.inspekcije zgrada je proglašena kao OPASNA GRADJEVINA .Razlog je opasan krov i trula medjukatna konstrukcija . Dan je rok za početak sanacije od 90 dana , koji je davno istekao .
Radi se o RUMATU , naravno .
Šta predlažete ?
1. Tužba protiv stanara i Rumata - to traje godinama ?
2.Zašto ih gradjevinska ne kazni novčano ?
2.PROVJERENO tv ?
3.Da li bi zgrada koja je OPASNA GRADJEVINA trebala dobiti crvenu naljepnicu i biti evakuirana ? (20.11.2022)

Nažalost nije usamljen slučaj.
Upraviteljeva obaveza je da na temelju činjeničnog stanja pripremi suvlasnike na obavezno ulaganje u zgradu. Očigledanoje da se radi o nužnosti osiguravanja značajnih financijskih stredstava. Suvlasnici moraju biti svjesni da upravitelj ne može ulagati svoja sredstva. On je dužan provditi odluke suvlasnika. Dužan je pripremiti prijedlog za rješevanje problema. Odgovoran je jedino ako suvlasnivci osiguraju sredstva a on ne poduzme odgovarajuće mjere.
Za poduzmanje mjera suvlasnici donose odluke izjašnjavanjem natpolovične većine po udjelu u vlasništvu. Za one koji ne prihvate odluke, slijedi pokretanje sudskog postupka za prisilnu naplatu.
O ovakvim stuacijama, upravitelj mora imati dokaze da je poduzeo sve zakonom predviđene radnje iz kojih ve vidljivo da je sa sebe skinuo odgovornost u slučaju da suvasnici ne osiguraju financijska sredstva.

U ovako složenim situacijama, grđavinska izdaje rješenje, ali izvršenje opet ovosi o samim suvasnicima. Oni su odgovori za eventualne posjedice.
Predpostavljamo da među suvlasnicima ima onih koji su spremni na ulaganje, ali i onih koji jednostavno ne žele ništa čuti. U takvoj situaciji, mo usliediti dugotrajni sudski procesi.
Pozbati su am slučajev gdje pojedini suvlasnici nisu mogli financijski podnijeti troškove, pa su prodali svoje posebne djelove i rješenje potraćili na drugim mjestima.

U pravilu se sredstva osiguravaju kroz opovećanje pričuve Protiv odgvornih za neplačanje pričuve, postupakje dužan pokrenuti upravitelj.

O crvenim naljepnicama smo već dosta čuli iz situacije na području pogođenom potresima! u

Možda bi mediji mogli utjecati na savjest pojedinaca.

Luka pita: Molim vas za jos jedan savijet. U vili sa 7 suvlastnika, zasticena sa strane kulturne bastine, nemamo jos uređenu okucnicu. Sad je u zemljistoj knjigi ucrtana zagrada na okucnici u vlastnistvu grada opatije. Kao geodet i suvlastnik zgrade sam ucrtao 3m pas nove okucnice, koji bi grad opatija dozvoljavao. Suvlasnici koji su si tjekom godina vec napravi razne zahvate na okucnici, se ne slazu. Zanima me za novu okucnicu, koje ce napraviti novi geodet, treba podpis svih suvlasnika? THX. (12.11.2022)

Da. Ako nisu, možete tražiti sudskim putem vaš idealni dio pod uvjetom da je okućnica djeljiva.

Luka pita: Moim Vas za vase misljenje. U vili koja je zasticena kulturna bastina, je iznad nas kupijo Avstrijanac stan, te ga cijelog preuredijo (srusio i neke nosive zidove), niko nezna dali ima projekt i dali projekt zahtjeva, da se sa tim građevinskim zahvatom treba podpis svih suvlasnika zgrade? Sad hoče graditi i manju vrtnu kučicu na okučnici, koja je oko nase zgrade al koja je jos uvjek u vlasnistvu grada Opatije. THX (12.11.2022)

Odgovor potržite u odjelu za urbanizam Grada Opatije.

 NAJČITANIJE

Servisirinja plinskih uređaja i dimovoda

Servisirinja plinskih uređaja i dimovoda

Mnogima se čini bespotrebno bacanje novca za servisiranje plinskih uređaja i dimovoda. Nažalost, te osobe nisu u pravu...

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se