Vlatko pita: Pošotvani,
vlasnici smo 19 kvadrata podrumskog stana u staroj zgradi. U porostorima nema sanitarnog čvora (vanjski wc) niti vodovodnih instalacija. Došlo je do puknuća cijevi i nastala je poplava u tom stanu. Zajedničke pričuve nema, većina stanova je nenastanjeno. Tko snosi trošak potrošene vode i same sanacije vodovodnih cijevi? Da li smo mi dužni snositi cijeli trošak? (12.3.2018)

Trošak snose svi suvlasnici Veliki je problem što nema upravitelja Javite se u gradsko stambeno u Zagrebuu i pokušajte im obrazložiti stanje. Grad Zagreb bi trebao imenovati prinudnim upraviteljem. Postoji još i solucija da protiv ostalih suvlasnika podnesete prijavu na općinskom sudu koji bi riješenjem mogao odrediti prisilnog upravitelja.
Sve ovo imaate kao mogućnost, ali predpostavljamo da to neće ići tako brzo. ko se odlučite da saniranje posljedica včastitim stredstvima, neka vam stručnaa osoba zapisnički konstatira stanje, te za otklanjanje posljedica čuvajte originalne račune kjer troškove možete i naknadno zahtjevati od ostaliih u redovnom sudskom postupku.

Vlado pita: Da li je investitor zgrade napravio propust ako stambena zgrada od tri stana nema svoj kanalizacijski šaht (reviziono okno)? Naime, u nizu nam se nalazi 6 takvih zgrada i svi smo spojeni direktno u glavnu uličnu odvodnju bez vlastitih šahtova a imamo veliki problem sa zaštopavanjem odvoda u svakoj zgradi. (11.3.2018)

Da to je propust investitora i od njjega možete zahtjevati otklanjanje nedostataka.

Ljiljana Raković pita: Poštovani,

javni bilježnik i odvjetnik u zgradu bez dozvole svih stanara prisvojili su tavan i napravili na njemu svoje arhive te time onemogućili pristup dimnjacima.
Da li je to zakonski dozvoljeno? (9.3.2018)

Tu se radi o grubom kršenjau prava ostalih suvlasnika. Možete svoje pravo zaštititi sudskim putem. Dovoljno je da jedan od suvlasnika nije suglasan sa tim , nemaju pravo na takav način korištenja zajedničkih dijelova zgrade.

Danijela Živković pita: Živim u zgradi sa 4 stana i jedan poslovni objekt. U 2 stana su ilegala podstanari, a u poslovnom objektu se nezakonito proizvodi pivo, obrt odjavljen i vlasnik ne plaća ni vodu. Stanari su nezainteresirani za održavanje zgrade koja je već stara, ulazna vrata su oronula i ne mogu se zaključati. Neki dan je provaljeno u jedan stan u kojem je podstanarka i ja sam od predstavnice opet tražila ugradnju novih vrata koja se zaključavaju no i dalje su ravnodušni. Koja su moja prava kao suvlasnika? (8.3.2018)

Na snazi su propisi koji reguliraju privatno vlasničke odnose. To znači da morate svoja prava štititi sudskim putem u djelu gdje su ugoržena vaša vlnička prava od strane drugih suvlasnika (kao kod gruntovčana).
U duelu pitanja ilegalne proizvodenje možete izvjestiti nadležne službe (inspekcijske službe za nadzor djelatnosti i sanitarnu inspekciju).

Marija Vizner pita: prilikom prikupljanja potpisa za novog predstavnika stanara konstatirano je da dio stanara nije znao da daje potpis za smjenu starog predstavnika, jer im je "budući predstavnik" usmeno izložio samo program sanacije i radova za petogodišnje razdoblje. Pri skupljanju potpisa u tom poslu mu je pomagao i upravitelj zgrade (samostalno obilazio stanare i prekršio ovlasti). O ovoj kriminalnoj radnji imamo i dvije potpisane izjave stanara ovjerene kod bilježnika o obmani. što možemo učiniti da osporimo? (8.3.2018)

Ponovite izjašnjavanje na način da formirate hgrupu suvlasnika koja će voditi računa da svi suvlasnici budu upoznati osa tim postupkom.
sama činjenica da već imate dvijepravno valjane izjave su dovoljne da odluka nije zakonita i u eventualnom sudskom postupku predstavnik i uravitelj gube pravo za zastupanje suvlasničke zajednice.

Sanja Abramović pita: Poštovani,
ljubazno molim ako mi možete pomoći oko situacije bez vidljivog rješenja. U stambenoj zgradi koja ima dva ulaza imamo predstavnika stanara kojeg su izabrali stanari. U posljednjih 7 godina nemamo nikakva saznanja kakvo je fin. stanje zgrade niti se išta popravlja niti održava na zgradi. Sastanak sa stanarima nije održan godinama, a predstavnik se ponaša sasvim nezainteresirano i ne želi nikakvu komunikaciju. Molim Vas pomoć koji su naši daljnji koraci za odabir novog predstavnika. (8.3.2018)

Pošto je uvjek problem da se na sastancima dobije potrebna natpolovična većina, organizirajte jednu grupu, napravite pimeni prijedlog za promjene i pismeno izjašnjavanje. Prijedlog mora sadržavati promjenu predstavnika i ime nove osobe koja će predstavljati suvlasničku zajednicu

Vito pita: Vlasnik sam stana u prizemlju zgrade. Kanalizacija se začepila pet puta u zadnjih sedam mjeseci i fekalije su se izljevale u moju kupaonu. Nakon četvrtog začepljenja kanalizacija je snimljena i dano je očitovanje da je čep nastao od vlažnih maramica te ako se začepljenje ponovi da je potrebna sanacija. Je li to nužni zahvat ili podliježe volji suvlasnika zgrade? Poslao sam zahtjev za sanaciju prema ovlaštenoj osobi i upravitelju, ali oni ga ne priznaju. Što mi je dalje činiti? (7.3.2018)

Radi se o nužnom zahvatu i rješava se sredstvima pričuve bez posebne uglasnosti ostalih suvlasnika. To dobro zna vaš upravitelj koji je dužan pokrenuti postupak , predložiti riješenje i preko ostalih suvlasnika kroz pričuvu osigurati srdstva za tom.

Maja Raguž pita: Poštovani, u našoj zgradi su 3 stana, a u dvorištu 3 male gospodarske zgrade koje nisu u ničijem vlasništvu. Svaki suvlasnik koristi jednu (kao drvarnicu, ostavu...) i tako je od kada znamo, barem 50 godina. Jesu li to zapravo zajedničke prostorije i koja su pravila podjele, korištenja, tj. kamo možemo pronaći te podatke?
Hvala (6.3.2018)

Propisi vezani za upravljanje i održavanje zgrada se primjenjuju samo za legalne građevine koje su upisane u kao vlasništvo.Međutim u vašem slučakju se radi o zasebnim objektima koji se koriste pojedinačno, i svaki korisnik ih idržava za svoje potrebe.

Robert Selaković pita: Zgrada ide u energ.obnovu,razgovarao sam sa upraviteljem zgrade i rekao mu da želim svoj dio učešća platiti u gotovini,jer nam on predlaže kredit u trajanju od 15 god. sto meni ne odgovara.Upravitelj me uvjerava da to nije moguće.pa vas molim da mi vi kažete dali je to izvedivo i ako je na što da se pozovem kada budem ponovno razgovarao sa njim. Unaprijed hvala,pozdrav (6.3.2018)

Moguće je . Prporuka je da se u tim slučajevima uzme izjava suvlasnika da će u slučaju opravdane promjene u troškovima nadoknaditi razliku.

Natali Kasunić pita: Postovani
Imamo stan u vlasnistvu u zgradi sa zajednickim prohodnim balkonima. Susjed je na silu pofarbao na tom balkonu vanjski zid oko prozora nase sobe sve do jednog dijela nase kuhinje i stavio kutne plocice i sam odredio granicu od kuda mi smijemo farbati. Kad smo htjeli farbati balkon (nas dio) nije nam dao da pofarbamo zid oko naseg prozora a dogovoriti se ne mozemo. Molim savjet. Razmisljamo o tuzbi. Hvala vam. (5.3.2018)

Ostaje vam jedino tužba.

Mirjana Blažević pita: Poštovani!
U dvorište stambene zgrade novi podstanari puštaju svog pasa na vršenje nužde. Najmodavka im je to dozvolila, a predstavnik stanara ne reagira. Dosad se dvorište uredno održavalo i koristilo kao cvjetnjak, voćnjak, kosila se je trava, sušilo se je rublje, ponekad su se djeca ondje igrala. Pas sada vrši nuždu posvuda, vlasnici ne sakupljaju izmet, sve je zaliveno mokraćom. Imaju li se stanari koji su brinuli za vrt kome obratiti ili su osuđeni na septičku jamu pod prozorom? (5.3.2018)

Odgovoran je vlasnik stana koji je dozvolio da najmoprimac na neprimjeren način koristi njegovu nekretninu. Možete se štitit sudskim putem.

Nikola pita: Bespravno natkrivena i zatvorena terasa je legalizirana, te je pripojena ostatku stana.

Da li tako nastali krov ulazi u zajedničke dijelove zgrade, te da li se njegovo održavanje pokriva iz pričuve? (4.3.2018)

Ne. To je naknadno dograđeno i služi samo tom stanu.

Paulina C. pita: Postovani,
Vlasnici smo stana u zgradi na adresi Antuna Soljana 35, Zagreb. U zgradi postoje garazna i parkirna mjesta koja pojedinci koriste a nitko ne zeli reci tko je vlasnik istih. Molim Vas, da li mozete saznati tko je vlasnik i kome se obratiti za eventualni najam ili kupnju?
Hvala!
Lp (4.3.2018)

Za svaku zgradu postoje podatci sa popisom vlasnika u gruntovnici. Ako ti djelovi nisu upisani na ničije ime, po prirodi stvari pripadaju svim suvlasnicima u idealnom dijelu.

Vlasic paval pita: Moze li 51posto stanara donjeti odluke da se zajednicka struja placa iz pricuve i to povecanjem cijene m2..posto iz sadasnje pricuve nije dozvoljeno placanje rezija oni su donjeli odluku poskupljenje pricuve da bi se placale rezije.ja mislim da za odluku koja nije obuhvacena zakonom o pricuvu odluku moraju donjeti svi stanari.molim vase misljenje (4.3.2018)

U pravu ste. To nije zakonita odluka, ali smatramo da zbog funkcioniranja sustava može biti u primjeni dok se to ne regulira novim prpisima. Naravno, naše mišljenje nije obvezujuće za nikoga u takvim situacijama.

Elizabeta Lovko pita: Suvlasnici smo stanova u zgradi koja je etažirana i svakom stanu pripada etažni dio u odnosu na cijelu zgradu.
Potkrovlje je zajedničko,no samo jedan suvlasnik ima fizički pristup potkrovlju.Da li je moguće tražiti od suvlasnika koji i jedino koristi cjelokupno potkrovlje da nam plati za naš suvlasnički dio koji koristi naknadu ili da kod rekonstrukcije krova snosi veći dio u plačanju u odnosu na druge suvlasnike (3.3.2018)

Da. To je logično. Svi ostali suvlasnici moraju biti suglasni.

Ana Marić pita: suvlasnica traži da joj se iz pričuve plati popravak otpale žbuke u stanu (žbuka na trstici) sa plafona . Žbuka je otpala usljed starosti. Spada li to u zajedničke djelove zgrade odnosno u međukatnu konstrukciju .Mora li se to isplatiti iz sredstava pričuve i uz koliki % potpisa. (2.3.2018)

Ne.

Saša Radolović pita: Poštovani

Kao predstavnik stanara obraćam van se za pomoć vezano za bivšeg upravitelja naše zgrade.
Predmet je jako kompliciran jer ima u vlasništvu stanove u zgradi i još puno toga...
Naime nakon odabira novog upravitelja i pokretanja sudskog spora nisu nam još isplaćena uplaćivana sredstva ( četri godine je bio upravitelj )( ima li pomoći osim čekanja presude suda ) te od kad imamo novog upravitelja ne plaća pričuvu za tri prostora koja ima u zgradi.
Pružite li kavu pomoć/prijavu za navedeno (2.3.2018)

Kad je već postupak u tijeku, mora se čekati riješenje.
Novi upravitelj za novi dug pokreće ostupak prisilne naplate.
Kao udruga nemamo pravo na prušanje pravne pomoći. Samo savjetovanje.

Valentina Prokić pita: Samo jedan stanar koristi dimnjak za lozenje na drva. Dimnjak se već dva puta zapalio jer on lozi svakakvo smeće i morat ce se napraviti novi dimnjak jer se smola vise ne da ocistiti. Da li taj stanar sam plaća izradu novog ili se mora platiti iz pricuve koju on ne placa i duzan je 20-tak tisuca kuna? (1.3.2018)

Pošto je stanje izravnp vezano za postupanje korisnika, isti je dužan snositi sve troškove oko čišćenja i otklanjanja drugih nedostataka.

Dora Bilandžija pita: Ispričavam se ako je bilo slično pitanje ali ako možete reći kome da se obratim bila bih zahvalna. Naime susjed ispod nas loži na peć jedini u zgradi i curi nam dim u stan kroz rupu u zidu kroz koju ide kabal za Internet, znači tu nebi uopće trebalo ići jer tu nije dimnjak,već iznad tog. Uglavnom ni dimnjačar nije uspio shvatiti o čem se radi, čistio je dimnjak i bacao onu kuglu unutra ali nije mogao probiti tu kod našeg dijela, a susjed i dalje loži, mi smo izloženi dimu kao i naše malo dijete (1.3.2018)

Dimnjačar bi vas trebao uputiti na sanitarnu inspekciju, ili ako prijeti opasnost od izbijanja požara na MUP, odjel za zaštitu od požara.

Milica Laštro pita: Poštovani,idemo u obnovu fasade zgrade preko EU fondova, prošli smo na natječaju.Morali smo konkurirati kao cjelina, zgrada se sastoji od četiri ulaza dva vanjska i dva unutarnja.Pitam kako učestvovati u podjeli troškova?Da li po ulazima- 4 ulaz ili po stranama zgrade svakog ulaza, tj.dva krajnja ulaza imaju 3 strane a dva unutarnja ulaza imaju 2 strane. Hvala (1.3.2018)

Nema podjele po ulazima. Zgrada je jedna cjelina i svaki suvlasnik je u idealnom dijelu dužan susdjelovati (postotak u udjelu u vlasništvu).

 NAJČITANIJE

Stan prodan na dražbi zbog neplaćanja pričuve

Pravda je spora, ali dostižna. Ipak se može stati na kraj onima koji ne plaćaju pričuvu i svoje stanove koriste na neprimjeren način za ostale suvlasnike.

Krovni prozori

Učestala su pitanja o obvezi održavanja krovnih prozora. Problem se uglavnom javlja u obliku vlaženja (prokišnjavanja) Iako su krovni prozori dio ukupne krovne površine, postoje dvije vrste odgovora;

Predstavnik suvlasnika optužen za pronevjeru

Da su nužne promjene u načinu upravljanja stambenim zgradama, govori i slučaj iz Karlovca.

Prenosimo sdržaj sa portala Udruge suvasnika stanara grada Karlovca
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


ZAKON O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

Više od deset godina ukazujemo na nedorečenost propisa kojima se regulira pitanje upravljanja i održavanja zgrada. Posljedice tog stanja vidljive su svakim danom sve više. Zgrade su u sve lošijem stan
Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti

Dana 22.09.2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, pod pokrov

NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se