Natasa pita: Poštovani, iza zgrade je požarni put označen samo znakom, svi se parkiraju na istom, a kako je to privatno vlasništvo zgrade ne možemo ništa osim zabraniti parkiranje sa stupićima ali stanari se bune. da li se oni moraju pitati? ili se gljive/stupići mogu samo postaviti? (4.4.2020)

Nažalost, radi se o privatnim vlasništvu i nije u nadležnosti javnih tijela i službi. Svaki pojedinac koji trpi posljedice , može svoje pravo štiti jedino sudskim putem. Ako se slučajno dogodi požar ili neki drugi oblik štetnog događanja koji je posljedica takvog ponašanja, počinitelj će biti odgovora.Nažalost to znači da ne očekujete skoro riješenje osim u takvim situacijama.

Željka pita: Poštovani,
Živimo u zgradi sa 3 stana. Preostali dvoje ne žele plaćati pričuvu tj. Ne žele uopće obvezu plaćanja ičega. Zanima me da li ih se na neki način može prisiliti da se sklopi ugovor sa nadležnim službama za uplaćivanje pričuve s obzirom da zgrada ima 3 stana.

Hvala (4.4.2020)

Nadajmo se da će 2021. godine biti donesen Zakon o upravljanju i održavanju zgrada koji će takve situacije predviđati.

Katarina pita: Poštovani,

Na koji način se suvlasnici mogu upoznati sa sadržajem Međuvasničkog ugovora, ako im predstavnik stanara odbija omogućiti uvid u isti? (4.4.2020)

Promijenite predstavnika. Svaki suvlasnik bi trenbao imati svoj primjerak.

Ehvan pita: Poštovani,

Molim Vas ako stanari nisu za sanaciju krova na zgradi, odnosno ne žele da zgrada digne kredit za sanaciju krova. Kakva je onda procedura oštećenog stanara koji je na zadnjem katu? Treba angažirati odvjetnika i tužiti koga? Jeli upravitelj dužan ako stan prokišnjava reagirat ili je sve na ostecenom stanaru?Pozdrav,
E.Č. (3.4.2020)

To je nužni zahvat i mora se rješavati sredstvima pričuve. Razgovarajte sa predstavnikom jer mu je obveza da sve suvlasnike upozna sa činjenicom da slijede troškovi. Ako on to ne učini,prvi je na udaru zakona . Ako i ostali suvlasnici odbiju osigurati dostatna sredstva , svi su odgovorni. Ako su sredstva osigurana a upravitelj ne postupi, onda je on osobno odgovoran. Sve to morate ustanoviti , i na temelju činjeničnog stanja, odvjetnik će zanati protiv koga ćete podnijeti prijavu sudu.

Predrag pita: Poštovani, postoji neki vremenski rok u kojem vlasnik stana u zajednickoj zgradi mora zavrsiti adaptaciju stana?
Susjed izbad svakih nekoliko dana busi, lupa, pili, razbija.... i tako sad vec godinu dana ako ne i vise. Zanima me da li ga se moze sprijeciti ili nametnuti rok zavrsetka radova jer sad vec ovo prelazi svaku mjeru.
Hvala unaprijed na odgovoru
LP,
Predrag (2.4.2020)

Ne postoji. Jedino vaše pravo je da u slučaju remećenja javnog reda i mira pozovete policiju. Ako se radi o dugotrajnom postupanju, možete tražiti sudsku zaštitu.

IVA pita: Poštovani,
U nedavnom potresu stambena zgrada je jako stradala (dobili smo žutu cedulju) i ljudi su iselili. Želimo krenuti sa sanacijom preko upravitelja zgrade. Predstavnik stanara prikupio je ponude statičara za izradu projekta sanacije, ali imamo problem s jednom stanarkom (ODUVIJEK!!!). Ona za sada ne želi dati suglasnost i tvrdi da prema Zakonu o vlasništvu trebamo suglasnost svih stanara. Da li postoji iznimka za izvanredne situacije, poput ove? Želimo se što prije vratiti kućama. Hvala (2.4.2020)

Nije u pravu. Nije potrebna suglasnost svih suvlasnika. Krenite u sanaciju. Ona će na kraju pod sudskom prisilom morati izvršiti svoju obveza.

Kristina pita: Postoji li neki pravilnik kojim se utvrđuje način vođenja sastanka kućnog savjeta? (26.3.2020)

Ne. Za to se mora donijeti odluka natpolovične većine suvlasnika po udjelu u vlasništvu.

Sanja pita: Poštovani!Predstavnik stanara traži da se kod mene na 4. katu,u kupaoni napravi novi dimnjak i da me se makne sa starog dimnjaka jer je dimnjačar rekao da najviše 4 plinska centralna bojlera mogu biti na tom dimnjaku.Susjeda mijenja bojler na prvom katu.Da li ja moram pristati na to? (23.2.2020)

Nemamo pravi odgovor na vaše pitanje. Pošto se više ne mogu ugrađivati novi konvencionalni bojleri, ugrađuju se kondenzacijski. Ono se ne mogu priključivati na iste dimnjake. Znači da se moraju ugrađivati novi dimnjaci. ili se svi moraju prebaciti na koncdenzacijske bojlere. To je trenutno nemoguće, jer niko vas ne može prisiliti da mijenjate bojler ako je ispravan.
Naša preporuka je paralelna ugradnja novog dimnjaka sredstvima pričuve da se za budućnost pripremi novi gdje je to izvedivo gdje će se postepeno priključivati i ostali. Međutim, nitko vas ne može prisiliti da u svom prostoru ugrađuje te zaseban dimnjak , ako vi dobrovoljno na to ne pristajete.

Marinela pita: Postovani,
Doslo je do kratkog spoja u kuhinjskoj napi ..prilikom cega je doslo do pozara.Zgrada je 1979g..uredno se placa pričuva.Pozar se dogodio u noci ,nista nije bilo upaljeno.Dali mozemo preko njih traziti kakvu odštetu -pomoc za uredenje.
Nije velika materijalna šteta.
Hvala lp
(18.2.2020)

Uglavnom polica osiguranja zgrade ne pokriva stvari kućanstva. Kod vas je očigledno da nije došlo do požara na zajedničkoj infrastrukturi. Vaša odgovornost je od brojila za potrošnju struje prema trošilima.

Dario pita: Jesu li suvlasnici koji ne žele stiropornu obnovu fasade i ne potpišu suglasnost dužni plaćati kredit - povećanu pričuvu. Kako mogu zaštititi svoje protivljenje, budući da se ova investiciji prema Zakonu ne smatra nužnom niti hitnom ? (17.2.2020)

Ako se radi po programu energetske obnove zgrada, dovoljna je suglasnost više od 50% suvlasnika po udjelu u vlasništvu. Takve odluke su obvezujuće za sve suvlasnike .

Goranka pita: 1. Ukoliko pitanje nije razrađeno u Ugovoru o upravljanju, što se konkretno podrazumijeva pod pojmom:
„redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije (instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna), elektrike, plina i dr.“, kada je zgrada priključena na gradsku kanalizaciju (a ne septičku jamu i sl.)
Naglasak je na REDOVITIM SERVISIMA, a ne incidentnim intervencijama. Pitanje se odnosi samo na problem servisa kanalizacije - odvodnje.

2. U zajedničke dijelove spadaju vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade.
Pitanje – spada li glavni ventil vodovoda za pojedini stan (pomoću kojeg se uključuje ili isključuje dovod vode u pojedini stan, a ne čitava vertikala) u zajedničke dijelove vodovodne instalacije? Pristup takvom ventilu je u stanu. (17.2.2020)

Proučite Uredbu o održavanju zgrada.T ćete pronaći sve što vas interesira. Ugovor o upravljanju bi trebao obuhvatiti sve detalje koji se odnose redovite i izvanredne obveze upravitelja zgrada. Nažalost, mnogi ugovori su prepisane "šprance", Jer suvlasnici nisu sudjelovali u kreiranju sadržaja. Mnogi nikad nisu vidjeli ni međuvlasnički ugovor ni ugovor o upravljanju.

Glavni ventil se u pravilu održava sredstvima pričuve.

Marijana pita: Poštovani
Živimo u zgradi koja je sagrađena 1968, i cijev za dovod vode se nalazi se ispod poslovne zgrade, koja je pukla i imamo enormne račune za vodu
Vlasnici u tom poslovnom prostoru ne dozvoljavaju radove jer ze boje gubitaka zbog radova (dućan)
Dobivamo enormne račune za vodu 2400kn četvorolana obitelj,
Sve institucije koje smo mogli smo obavijestili i upoznati su sa problemom, ali jednostavno nemogu naći izlaz a voda i dalje curi
Za novi priključak vode nam treba oko 100000.00kn (16.2.2020)

Svaki suvlasnik je dužan u svom posebnom djelu omogućiti poduzimanje mjera za otklanjanje kvarova na zajedničkoj infrastrukturi. Onaj tko to ne dozvoli mora nadoknaditi štetu ostalim suvlasnicima. Zahvat se mora poduzeti na najmanje škodljiv način. Po završetku radova, sve se mora dovesti u prvobitno stanje.
Upravitelj bi u ime i za račun suvlasnika morao podnijeti sudu zahtjev za izdavanje naloga Sud bi trebao donijeti riješenje o obavezi tog suvlasnika da omogući otklanjanje kvara uz prijetnju nadoknade štete ostalim suvlasnicima.

Đurđa pita: Smije li suvlasnik u zgradi u zajedničkim prostorijama (prostor šupe) držati zamrzivač u svojoj šupi? Proveo je struju sa zajedničke struje stubišta u svoju šupu, stavio kontrolno brojilo i priključio dva zamrzivača. Za provođenje struje je tražio odobrenje, ali ne i za zamrzivače. (6.2.2020)

U svojoj šupi može držati svariali bez suglasnosti svih ostalih suvlasnika ne može trošiti električnu energiju.

Sandra pita: U zgradi sa 8 stanova živi stanar koji gomila smeće, kako u svom stanu tako i u zajedničkim prostorijama. Radi se o enormnim količinama papira,kartona,boca...Realna je opasnost od požara. Kome da se obratim ja kao predstavnik stanara? Da li je to nadležnost Upravitelja?Molim hitno (6.2.2020)

Ako suvlasnik koristi svoj posebi dio, to mora činiti na neškodljiv način za ostale. Svaki suvlasnik koji trpi posljedice takvog ponašanja, mora osobno pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. Isto se odnosi i na situaciju kad se ne neprimjeren način koriste zajednički dijelovi zgrade.

Upravitelji nemaju ovlasti za pokretanje tužbi u ime i za račun suvlasnika osim kad ga ovlaste izjavom o zastupanju ovjerenom kod javnmog bilježnika.

Marina pita: Poštovani,

Htjeli smo adaptirati stan o vlastitom trošku, i dio fasade na zajedničkoj zgradi oko vlastitog prozora i vrata, samo da izgleda tako da dijelovi fasade ne padaju na glavu, bez diranja boje i tako kada bude potpuno postavljanje fasade ovo nikomu ne smeta. Predstavnik stanara se tomu usprotivio, iako to nikomu ne smeta, jer je jedini stan ispred dvorišta. Što učiniti i koga tražiti za odobrenje? (5.2.2020)

Ako se radi samo popravcima, predstavnik bi sa upreviteljem trebao poduzeti mjere da se to riješi sredstvima zajedničke pričuve. Peijw nwego li poduzmete nešto na svoju ruku, pismeno obavjestite predstavnika i u pravitelja u napomenu da će snositi posljedice ukoliko nastupi šteta za vas ili treće osobe.

Ana pita: 1. Koji postotak od pričuve ima pravo naplatiti upravitelj? Želi naplatiti 700 kn po zgradi ,zgrade imaju po 6 stanova
2.Da li upravitelj mora imati registriranu djelatnost za upravljanje (5.2.2020)

Naknada se ugovara. Možete tražiti ponude o više upravitelja i birati onog koji vam je najpovoljniji.

Upravitelj mora biti registriran za upravljanje zgradama.

Marija pita: Poštovani, živimo u garsonjeri od 27m2, pričuvu plaćamo 120 kn mjesečno. Po godišnjem izvješću vidljivo je da se iz pričuve plaća predstavnik zgrade, no međutim i plaćamo njega na ruke dodatno 20 kn mjesečno za sto nam od daje rukom ispisan račun/otpremnicu. Je li sve ovdje navedeno po zakonu? Hvala (5.2.2020)

Nema logike,ali to ovisi samo o odlukama suvlasničke zajednice.
Može se izdavati uplatnica, ali sukladno zakonu. Međutim , ako je to samo običan blok kupljen u Narodnim novinama, a dalje ne ide sukladno zakonu, to nije legalno.

Željko pita: Vlasnici smo 2 etaže u kući i suvlasnici zajedničkih dijelova kuće (krov, fasada, stubište..). U kući na još dvije etaže živi druga obitelj i postoje još suvlasnika tih etaža koji ne žive ovdje. Je li se može prisiliti suvlasnike koji ne žive ovdje da se uvede i plaća pričuva i jesu li oni obvezni snositi financije u slučaju adaptacije zajedničkih dijelova i bez njihova pristanka ? (4.2.2020)

To je zakonska obaveza, ali ne postoji nadležno tijelo koje ćeto provoditi. Možete od suda zahtjevati da odredi prisilnog upravitelja ako postoje za to razlozi.

Dragan pita: Je li potrebno suglasnost svih suvlasnika zemljišta na kojem se nalazi poslovni prostor, za otvaranje restorana. Moram li trpeti smrad od kuhanja i zvukove od ventilacije. Pošto imam saznanja da se otvara dolje restoran a vlasnici (iznajmivači( su rekli da neče biti više restoran, da li si može otvaranje tog restorana ispreči. LP (4.2.2020)

Nije obavezna suglasnost suvlasnika, ali za izdavanje dozvole potrebno je riješenje nadležnog tijela za određene vrste djelatnosti. U zgradama se mogu obavljati djelatnosti koje ne škode ostalim suvlasnicima.

Andrej pita: Od opskrbljivača toplinskom energijom (Univerzal d.o.o. iz Varaždina) smo dobili dopis kojim nam otkazuju svoje usluge 30.04.2020. zbog dotrajale kotlovnice. S obzirom da je to izvanredna situacija zanima nas omogućuje li nam taj dopis da se sa 51% poptisa suvlasnika zgrade isključimo iz toplinskog sustava (postojeće kotlovnice) i odlučimo za neku od varijanti alternativnih sustava opskrbe energijom npr. etažno plinsko grijanje?

Vijeće suvlasnika zgrade Ruđera Boškovića 12 c, Varaždin (4.2.2020)

Iz pitanja proizlazi da ste vi isključeni iz sustava. Ako je tako, donesite odluku o novom načinu opskrbe toplinskom energijom. Imate više primjera. U Varždinu već postoje slučajevi prelaska na etažno grijanje, a imate i situacija da su suvlasnici sami investirali u vlastite kotlovnice.

 NAJČITANIJE

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada- drugi sastanak povjerenstva

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada- drugi sastanak povjerenstva


Održan drugi sastanak Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

Odzvonilo predstavnicima suvlasnika na više zgrada

Zakonom vlasništvu i drugim stvarnim pravima određen je pravni status predstavnika suvlasnik. U Čl.375.st-2 toč.6. , međuvlasnički ugovor sadržai;
-Ime suvlasnika ovlaštenog za zastupanje suvlas
Nova uredba o gospodarenju otpadom

Nova uredba o gospodarenju otpadom

Što kazati na Uredbu koja se samo tako naziva a u suštini donosi građanima višestruko povećane troškove. Zar nije jasno da otpad stvaraju ljudi. Zašto se ne primjeni nešto iz pozitivne prakse iz ra

MAR-KAT


Upravitelj zgrada OTOK KRK
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se