Anđelko pita: u čemu je razlika i zašto je tokom ovrhe došlo do promjene adrese i računa na koji se uplačivala sredstva nakon svih troškova suda,javnog bilježnika i slično.ostao je dio koji je redovno išao upravitelju da bi se adresa prebacila na ulaz i Szp ili zajednička pričuva istom.Dali je tu neka nedorečenost i čemu kamate upravitelju na pričuvu u iznosu 4kn/m kvadratni a više od pola stanara nije potpisalo u normalnom dogovoru obnovu fasade koju je sam predstavnik dogovorio i garantirano dobio "zahvalu" (15.4.2020)

U vašem pitanju ima više elemenata za koje morate potražiti savjet odvjetnika. Očigledno je da se radi o povreda zakonskih propisa gdje mogu postojati i elementi kaznenog djela ( radi se fasada a vi ne znate ništa o tome?)

Tajana pita: Molim Vas za info kad je vlasnik stanova i zgrade grad Zagreb, da li je on ujedno i upravitelj ili ne,odnosno da li takva zgrada mora imati i upravitelja.Hvala (14.4.2020)

Za sva pitanja se javljate vlasniku a to je grad. On odlučuje kome će dati zgradu na upravljanje.

tomislav pita: pozdrav, da li je legano uz pričuvu još i ovako skupljati novce za struju stubišta i dizala, čistaćicu i domara i to sve označeno na nekoj uplatnici iz narodnih novina, jer nitko nema kontrolu nad tim novcem (14.4.2020)

To su pitanja koja zakonodavac nije riješio na pravi način. Zbog toga smo predložili da se u novom zakonu koji je u pripremi riješe i ta pitanja.

tomislav pita: da li predstavnik stanara za bilo kakvo ulaganje u zgradu mora imati većina 51% potpisa vlasnika stanova ili 51% stambene površine ili netreba ništa i sam može raditi što hoće.

hvala Vam (14.4.2020)

Treba imati suglasnost, ali i osim toga mora sve suvlasnike upoznati sa prijedlozima. Ako se odluke usvoje od strane natpolovične većine , one su obavezne i za ostale pod uvjetom da se radi o zakonom propisanim djelatnostima.

Nela pita: Ustanovljeno je da u zgradi propušta plinska instalacija . Iz tvrtke Energo savjetuju postavljanje nove jer je postojeća stara i popravak neisplativ.
Da li u tom slučaju trebamo suglasnost ostalih stanara i u kom postotku ? (14.4.2020)

Ako se radi o dijelu instalacije prije mjernog mjesta, problem se rješava sredsvim privlačive. Međutim , ako je kvar na vašem dijelu, troškove snosite sami

Rupreht pita: Poštovani,
mi stanari u zgradi sa 12 stanova, želimo raditi fasadu, učvršćenje i krov na zgradi podizanjem kredita preko GSKG i plaćati kroz pričuvu. Moramo li u tom slučaju tražiti ponude od najmanje 3 izvođaća ili možemo sami odabrati izvođaća?
U kojem slučaju uopće možemo sami odabrati izvođaća?
Hvala. (13.4.2020)

Ako upravitelj traži izvođača, mora pribaviti najmanje tri ponude. Ako suvlasnici sami uzimaju izvođača, to nisu dužni učiniti.

Josip pita: Poštovani
Da li je moguće kupiti protupožarnu lođu koja se nalazi do mog stana u zgradi od 8 katova. Nema svaki kat protupožarnu lođu tako je moj stan "manji". Adresa je Rudolfa Bićanića 24, Zagreb, Knežija
Pozdrav
Josip Tudorić Ghemo
(12.4.2020)

Ne.

Rupreht pita: Poštovani,
plaćaju li se svi zajednički radovi na zgradi, po m2 stana koji posjedujete ili se neki radovi plaćaju u jednakim omjerima bez obzira na veličinu stana?
Primjerice krov, stubište, statika...
Hvala. (12.4.2020)

Svi troškovi se plaćaju na temelju udjela u vlasništvu. Za drugačiji način , potrebna je suglasnost svih suvlasnika.

Marijana pita: Poštovani, pošto naša zgrada s 5 stanova i 6 poslovnih prostora nema upravitelja zgrade i nitko skoro nije zainteresiran da nađemo upravitelja moje pitanje glasi da li osim lokalnih vlasti može sud odrediti upravitelja zgrade?
Lp,
Marijana (9.4.2020)

Da. Ali nadam se da će se to pitanje riješiti novim Zakonom u upravljanju i održavanju zgrada. Bilo je u planu da stupi na snagu 01,01,2021. g. ali zbog trenutne situacijske to nije sigurno.
Sud može odrediti prisilnoga upravitelja ukoliko se javljaju teže posljedice ili štete.

Ante pita: Postovani,

Da li se suglasnost stanara za smjenu predstavnika moze poslati putem e-mail adrese u obliku poruke bez dodatnih dokumenata a da vrijedi jednako kao i vlastorucan potpis ili je potrebno ipak priloziti ovjeren dokument?

Hvala unaprijed,
Ante Ivkovic (9.4.2020)

Može se dostaviti skenirana izjava sa potpisom knjižnog vlasnika. Ta izjava se u originalu ako bude potrebno može dostaviti i redovnim putem naknadno

Natalija pita: Poštovani,
pred nekoliko dana smo, nakon potresa, susjeda na prvom katu i ja u visokom prizemlju primjetile manje pomake na klupčicama prozora u stanu, manji pomak i puvcanje zidova, a sve povezano s zidnim kutom zgrade. Prijavile smo predstavniku suvlasnika stanara, no on kaže da nitko nije ništa vidio osim nas, da nigdje nije obajvljeno da se nekome u Hoto naselju nešto desilo, da je on izvana obišao zgradu i da ništa nije vidio. Što nam je činiti?
Hvala, čuvajte se, s poštovanjem, Natalija Ko (9.4.2020)

Potražite stručnu osobu koja će pregledati i dati pisanu potvrdu o stanju. Najprikladnije je da to bude ovlašteni sudski vještak građevinske struke.

Petra pita: Postovani,

skupljali smo potpise za promjenu predstavnika stanara i izbor novog. jedan dio ljudi koji zivi u zgradi je potpisao potpisnu listu, dok je jedan dio stanara koji ne zivi u zgradi ni u istom gradu dao suglasnost mailom. upravitelj je napravio promjenu ugovora i prihvatio listu i suglasnosti mailom, medutim pod odredenim pritiscima sada govori da se mailovi ne mogu prihvatiti ? da li on sada moze tu odluku ponistitu i da li se dosadasnji predstavnik ostaje predstavnik? hvals (9.4.2020)

Neka c vam odsutni suvlasnici dostave svoje skenirane izjave sa potpisom knjižnog vlasnika. Originali se mogu i naknadno dostaviti redovnim putem
Možete vidjeti da se danas u doba krize mnogo toga regulira upravo na taj način. Najnoviji primjer su "propusnice" koje izdaju stožeri civilne zaštite a imaju zakonsku snagu.
Upoznajte sa tim činjenicama i upravitelja.

Marin pita: Poštovani, živimo u zgradi koja ima 4 ulaza i svaki ulaz ima svoj račun. Jedan ulaz nema predstavnika stanara već pr godina i nitko ne želi biti predstavnik. Time je cijeloj zgradi koja ima 250 stanova onemogućeno plaćanje zajednickih troskova zgrade jer za taj ulaz nitko nije ovlašten potpisati naloge. Kako rijesiti ovaj problem? (9.4.2020)

Vaš slučaj je očigledan primjer nedostatka zakonskih odredbi pa se dogodilo u jednoj izgradi istim krovom , neodvojivim zajedničkim dijelovima i infrastrukturom postoje nelogične podjele. Zgrada kao cjelina treba imati jedan zajednički račun za one dijelove koji su zajednički svim ulazima. Svaki ulaz za sebe može imati poseban račun za potrebe samo onog djela koji suvlasnici tog ulaza održavaju. To bi trebao biti pod-račun,koji na kojem bi se nalazila posebna namjenska sredstva.

Ako se suvlasnici iz svih ulaza u nad-polovičnoj većini izjasne o usvajanju novog suvlasničkom ugovora, onda je on obvezujući i za sve ulaze.
To će biti riješeno sa novim Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada.

Srećko pita: poštovani
zgrada ima zatvorena i oznaćena parkirna mjesta.U jednom stanu živi podstanar,koji je osim parkinga od najmodavca zauzeo još četiri parkinga koje su stanari uredno kupili.Kako isti ne reagira na zamolbe da makne aute sa mjesta koja nisu u vlasništvu najmodavca,najmodavac također ne reagira.Tri auta su bez tablica,jedan ima tablice ali je registracija istekla.U jednom su neke stvari za koje postoji sumnja da se mogu zapaliti.Neznamo kome se obratiti.
LP (9.4.2020)

Na javnim površinama je za to nadležno komunalno redarstvo, ali na privatnom to moraju riješiti suvlasnici dogovorno između sebe. Ako ne ide, mora se pokrenuti sudski postupak protiv onog koji svoje vlasništvo koristi na štetan način za ostale. U vašem slučaju, je odgovora vlasnik koji mora regulirati odnose sa najmoprimcem.

Mia pita: Iz kojeg mi se razloga nije odgvoorilo na pitanje ? (8.4.2020)

Ponovite pitanje . Ima ih preko 30 000

Darko pita: Na krovu zgradu u kojoj sam jedan od suvlasnika, nalazi se hrpa antena. Imam li kakve mogućnosti da ishodim deinstalaciju istih? (8.4.2020)

Ako vam smetaju to morate dokazati u sudskom postupku.

Elena pita: Postovani,
molim Vasu pomoc. Suvlasnici smo stana u zgradi koja trideset godina ima istu predstavnicu stanara bez revizije i uvida u ugovor i medjuvlasnicki ugovor, uz osnovanu sumnju na kriminalne radnje pranja novca preko izvodjaca radova i racuna za astronomske popravke, no nemamo materijalnih dokaza jer nam ne da racune na uvid. Zgrada se raspada jer nije odrzavana, a i namjerno tako da se dovede do vecih radova kako bi se moglo vise ugrabiti. Pomozite molim vas kako da je smijenimo!!! Hvala (8.4.2020)

Odgovor imate i ponovljeni je bezbroj puta. Odlukom natpolovične većine po udjelu u vlasništvu je smijenite i izaberite novog predstavnika.

Ljiljana pita:
Zakon o vlasništvu propisuje u Čl.380 st.2 (2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka suvlasnici su dužni uplaćivati najmanje u visini koja odgovara 0,54%. vrijednosti njihova posebnoga dijela, ( znači da je 0.54% procjene vrjednosti stana ), dali je to tako ?
Drugo pitanje.
u Uredbi o odoržavanju zgrada se kaže da ako se međuvlasničkim ugovorom drugačije ne odredi zajednički djelovi zgrade su između ostalog i dimnjaci .
nadalje u Čl. 4 .st.21. da se čiščenje dimnjaka plača iz pričuve . ? (8.4.2020)

Prvo; Da. To se odnosi na etalonsku vrijednost (stvarna, ili tržišna vrijednost po cijenu m/2 )

Drugo; Ne može se drugačije odrediti ako se dimnjak koristi.

Rikard pita: Postoji li zakon koji moze sprijeciti gomilanje (pretjerano skupljanje) stvari u stanu i na balkonu. U mojoj zgradi postoji susjedi koji su toliko nakrcali stan sa stvarima koji skupljaju po vani (vecinom stvari koje su bacene a oni ih pronasli i donijeli doma) da se po stanu ne moze ni hodat a balkoni im izgledaju kao smetlista. Postoji strah od moguceg pozara a u tom slucaju bi se pozar u sekundi prosirio na susjedne stanove plus opasnost od zaraze zbog gomilanja bacenih stvari. (7.4.2020)

Složen problem koji bi se prema sadašnjim propisima morao rješavati sudskim putem. Potrebno je pokrenuti sudski postupak protiv vlasnika koji svoj stan koristi na štetan način za ostale suvlasnike.
Ako su posljedice vidljive i postoji opasnost od zaraznih bolesti pozovite sanitarnu inspekciju.

Mladen pita: 03.04.2020.g.postavio sam pitanje za rekonstrukciju ulice kojom se vrši rekonstrukcija, uklanjanje utovarne rampe za ugljen, u nogostup... Treba li za isto suglasnost svih stanara zgrade ili samo nadpolovična većina i treba li se spomenuti zahvat plaćati iz pričuve zgrade... Cca 8700 kn... U nadi za skorašnjim odgovor lp (7.4.2020)

Teško je sa ove pozicije odgovoriti na vaše pitanje. Može se samo konstatirati da se zahvati izvode u javnom interesu. Pretpostavljamo da je investitor jedinica lokalne samouprave. U njihovoj odluci bi trebao stajati odgovor na vaše pitanje

 NAJČITANIJE

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada- drugi sastanak povjerenstva

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada- drugi sastanak povjerenstva


Održan drugi sastanak Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

Odzvonilo predstavnicima suvlasnika na više zgrada

Zakonom vlasništvu i drugim stvarnim pravima određen je pravni status predstavnika suvlasnik. U Čl.375.st-2 toč.6. , međuvlasnički ugovor sadržai;
-Ime suvlasnika ovlaštenog za zastupanje suvlas
Nova uredba o gospodarenju otpadom

Nova uredba o gospodarenju otpadom

Što kazati na Uredbu koja se samo tako naziva a u suštini donosi građanima višestruko povećane troškove. Zar nije jasno da otpad stvaraju ljudi. Zašto se ne primjeni nešto iz pozitivne prakse iz ra

MAR-KAT


Upravitelj zgrada OTOK KRK
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se