Zaključci 2016

31.3.2020

 

 

HRVATSKA UDRUGA STANARA I SUVLASNIKA ZGRADA

I

UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

 

ZAKLJUČCI  SA KONFERENCIJE ODRŽANE 22.09.2016   U RIJECI

 

            Na temelju rasprava održanih po grupama na tri tematska područja, sudionici su po    grupama donijeli  slijedeće procjene stanja i mišljenje;

 

1.      Sigurnost ljudi i imovine, mjere prevencije

 i postupanje u izvanrednim situacijama"

 

-Postojećim zakonskim propisima uredno je regulirano pitanje nadležnosti nadležnih tijela u ustanovama  i institucijama, ali postoje pravne praznine kojima se reguliraju obveze građana , posebice u stambenim zgradama.

-Postoji problem u praćenju  provedbi propisa, odnosno u neučinkovitom sustavu nadzora provedbi.

- U zgradama se ne provode kvalitetne mjere prevencije i ne postoje planovi za postupanje u izvanrednim situacijama.

 

2.      Zaštita okoliša (zbrinjavanje otpada)

3.       

-donošenje Plana gospodarenja otpadom (kao preduvjeta kružne ekonomije koja je okosnica progresivnog gospodarstva u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom, zbog ispunjavanja uvjeta odvajanja do 2020 godine, zbog financiranja projekata u gospodarenje otpadom sredstvima EU te kao preduvjeta za donošenje ostalih akata u gospodarenju otpadom)

-Prilagođavanje zakonskih akata i pod akata koji su na snazi i koje tek treba usvojiti

-Uključiti strukovne organizacije kao i civilne organizacije u izradu zakonskih propisa

-Naknada za obračun usluge prikupljanja i prijevoza bude stimulativna za one koji odvajaju koristan otpad

-socijalnim kategorijama omogući financiranje usluge prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja od strane JLS-a odnosno države kao što je to slučaj kod potrošnje električne energije i vode.

 

3.Energetska učinkovitost

 

Problemi koji su u prethodnom periodu pratili energetsku obnovu zgrada postavljaju zahtjeve:

-radove na energetskoj obnovi građevinama bi trebale izvoditi isključivo licencirane tvrtke

-kvalitetniji nadzor  prilikom izvođenja radova

-nedostatak djelatnika građevinske struke na području RH, omogućiti liberalniji uvoz stručne radne snage  iz  drugih zemalja.

-u  rokove za izvedbu zahvata na stavljanju ovojnica na objektima obavezno uzeti faktor   klimatskih uvjeta naročito kod ugradnje kamene vune

-poboljšati zakonsku regulativu.

 

 

 

 

 

ZAKLJUČCI SUORGANIZATORA

             

            1.Globalne klimatske promjene i sve veća neizvjesnost  i mogućnost  dolaska teških elementarnih nepogoda i  katastrofa  otvaraju pitanje sustava  organiziranog postupanja zaštite i spašavanja stanara i drugih osoba koje se zateknu u građevinama (nema obveze  registra predstavnika suvlasnika, upravitelja, slaba je evidencija stalnih ili povremenih korisnika stanova i drugih prostorija, učestali boravak i kretanje nepoznatih osoba).

            Nestabilna  svjetska sigurnosna situacija zahtjeva  i pojačane mjere sigurnosti zbog sprečavanja neželjenog djelovanja osoba  koje mogu uznemiravati ili ugrožavati ljude i imovinu.

            Sigurnost ljudi imovine zahtjeva nužno poduzimanje daljnjih koraka suradnje između subjekata čija zadaća je zaštita javnog interesa i udruga civilnog društva. Suradnja se treba organizirati  kroz izradu općeg programa u kojem su vidljive obveze svakog subjekta.

            Zbog navedenih okolnosti pripremit će se sastanak svih čimbenika na kojem će se izraditi smjernice za suradnju u narednom periodu.

 

            2.Nakon što se na nacionalnoj razini donesu kvalitetni propisi i planovi, potrebno je  izraditi program  informiranja i savjetovanja građana o korisnosti  primarne selekcije otpada. U programu trebaju sudjelovati svi relevantni subjekti. U narednom periodu će se nastaviti suradnja sa članovima Grupacije za gospodarenje otpadom (HGK), a očekuje se intenzivnija suradnja i sa Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i FZOEU.

 

            3.Prioritet  po pitanju energetske učinkovitosti ima energetska obnova zgrada. Sve slabosti koje su se pokazale  u prethodnom periodu, upućuju na nužnu suradnju  i bolju uzajamnost informiranost između svih subjekata u procesu. Ova tema je svakodnevno prisutna u javnosti

            Osim energetske obnove zgrada , u građevinskom smislu, potrebno je poticati suvlasnike  na ulaganje u nove tehnologije a opskrbu toplinskom energijom.

            Vidimo nužnost koordinirane suradnje  sa Ministarstvom  Građenja i prostornog uređenja, i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i njihovo aktivno sudjelovanje u otklanjanju  problema i  programu informiranja, savjetovanja i poticanje na ulaganje suvlasnika stambenih zgrada i vlasnika obiteljskih kuća.

 

               Uloga Hrvatske udruge stanara i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj je da  sustavno sudjeluje u pripremama i realizaciji programa informiranja, edukacije i savjetovanja građana po svim pitanima o kojima se raspravljalo na konferenciji.

               Posebna zadaća UGRH i HUSIZS je rad na pripremi Zakona o stanovanju kojim bi se otklonile pravne praznine i povezali subjekti koji rade po posebnim propisima  a nužno su ovisni  o kvalitetno organiziranim odnosima u suvlasničkim zajednicama.

               Radi ostvarenja tih ciljeva , nastavit će se rad na pripremama tiskanih informativno edukativnog materijala koji bi trebao biti besplatno dostupan građanima. Radi ostvarenja što boljih rezultata, u pripreme sadržaja će biti uključeni i nositelji poslova u  subjektima koji rade na zaštiti i promicanju javnog  interesa .

               Od nadležnih tijela sa nacionalne razine očekuje se  da osiguraju prostor na javnim medijima koji se financiraju sredstvima građana  radi  boljeg informiranja.

 

 

ZA HUSISZ                                                                   ZA UDRUGU GRADOVA

Mr. sc. Đana Pahor                                                      Nives Kopajtich Škrlec, dipl. iur.

(predsjednica)                                                            (koordinator)     
NAJČITANIJE

Roštilj

Roštilj

Zbog roštiljanja na terasi završili na sudu: Sada se znaju pravila,a za kršenje kazna je do 250.000 eura!

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se