PRVA INICIJATIVA 2008.

17.10.2008

 

 

 

 

UDRUGA STANARA-SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA

51000 Rijeka, Hegedušićeva 5a, Tel. (051)684-632; Fax (051)684-633; info@udruga-stanara.hr

WEB . www.udruga-stanara.hr.M.B. 178474     Žiro račun : 2488001-1100112447

I

HRVATSKO PRAVNIČKO DRUŠTV0-RIJEKA

 

 

 


 

UDRUZI GRADOVA  I OPĆINA  U RH -Predsjedniku

PARLAMENTARNIM STRANKAMA-svima

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

-Odboru za zakonodavstvo

SAVEZU ŽUPANIJA U  RH

 

PREDMET:Upravljanje i održavanje stambenih zgrada i odnosi u urbanoj sredini,

                        prosudba stanja i inicijativa.-

Poštovani!

            Proteklo je deset godina od stupanja na snagu Uredbe o održavnju stambenih zgrada i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

U sjeni dnevno političih i drugih događanja nije zapaženo da su stvorena stanja i odnosi koji dovode u pitanje  primjenu navednih akata.Tragični slučaj u Puli gdje je zbog požara na motociklu došlo do posljedica sa ljudskim žrtvama samo je povod da se ovim pismm ukaže na složenost problema.Požari,urušavanje,erozija,nemar,neispavna infrastruktura   u stambenim zgradama su dio naše svakodnevice.Zgrade,osim za stanovanje služe i za druge nenamjenske potrebe čime se uveliko narušavaju odnosi i remeti normalan život.Financijska sredstva se uglavnom troše na  otklanjanja posljedica štetnih događaja a izostaju poboljšice u smislu primjene novih naučnih i tehničkih dostignuća,energetske učinkovitosti i sl.

Krajem 2007.godine u zajedničkoj inicijativi Uduge stanara i Hrvatskog pravničkog Hdruštva u Rijeci,a u suradni sa Primorsko-goranskm županijom organiziran je okrugli stol na temu „Primjena propisa vezanih za održivi razvoj urbane sredine".Sudjelovali su  svi relevantni čimbenici održivog razvoja i života u urbanoj sredini (predstavnici; Primorsko-goranske županije,Pravnog fakulteta-sveučilište u Rijeci,Županijskog i oćinskog državnog odvejtništva,MUP-a-Policijske uprave PGŽ,,Vatrogasne zajednice PGŽ,Zavoda za nastavno zdravstno PGŽ,Ured državne uprave-Sanitarne i veterinarske inspekcije,Županijskog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,predstvnici Upravitelja stambenih zgrada,veći broj prestavnika gradova i općina  PGŽ i drugi).

Opći zaključak organizatora i učesnka je sustavni problem primjene valjanih propisa.Izdvajamo nekoliko  razloga postojećeg stanja. 

Kao prvi razlog moramo istaknuti nisku razinu svijesti velikog dijela valsnika stanova (suvlasnika stambenih zgrada) koji još uvjek očekuju da će netko drugi umjesto nih riješavati elementarna pitanja vezana za održavanje stambenih zgrada.Zanemaruje se zakonska obveza sudjelovanja u upravljanju i održavanju zgradama.U mnogim zgradama su se stari odnosi sa „predsjednicima kućnog savjeta" (jer nitko drugi neće preuzeti ulogu predstavnika!!!!?) i očekuje se društvena briga o zgradama.Ipak,mnogi dobro poznaju pravo slobodnog raspolaganja nekretnonom po tržišnim uvjetima.

Drugi razlog su nekvalitetni akti suvlasničkih zajednica;

-Međuvlasnički ugovori su  u najvećem broju slučajeva  opća nepoznanica za suvlasnike  koji su potpisali „izvjesne liste suglasnosti".Ugovor mnogi nikad nisu ni vidjeli a kamo li da ga i posjeduju.U nijednom dijelu nisu predviđena pravila ponašanja kojima se nesmetano omogućava postupanje službenih osoba u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

-.Ugovori o upravljanju su formalni, jednoobrazni akti koji zadovoljavaju formu a ne potrebe koje se riješavaju kroz  naloge i ovlasti upraviteljima za kvalitetno upravljanje zgradama.

-Gotovo nijedna suvlasnička zajednica (stambena zgrada ) nema valjanu „Odluku o kućnom redu".Iz tog razloga danas u  zgradamo osim stanara i pripadajućih elemanata može se vidjeti: prijevozno sredstvo(motocikli i skuteri),opasne-lakozapaljive,toksične,eksplozivne  i druge tvari i predmeti.Upotrebljava se razna oprema i alati  a da se pritom ne poštuju  ni pisana ni običajna pravila.

Odluka o kućnom redu bi trebala značiti nadopunu Odluke o komunalnom redu kojom se reguliraju odnosi  na javnim prostorima.Snaga Odluke o komunalnom redu doseže do ulaznih vrata u stambene zgrade.Odlukom o kućnom redu a stvaraju se i preduvjeti za lakše jednostavnije postupanje u zgradama  tijela i službi  koje provode mjera sigurnosti ljudi i imovine,zaštite zdravlja,nadzora uporabljivosti građevine i dr.(nesmetano funkcioniranje pravne države).

 

Poseban problem je upravljanje i upravitelji.

Zakonom je predviđeno da suvlasnici upravitelja biraju između sebe ili da izaberu  neku drugu pravnu ili fizičku osobu.Ta odredba je dovela do činjenice da danas imamo upravitelje stambenih zgrada svih profila (prodavača,krojača,mehaničara, zidara,ekonomista,inžinjera).Mnogima je to sporedna djelatnost.Osim manjeg broja pravnih osoba isključivo orjentiranih na program upravljanja i održavanja zgrada,najveći dio ne raspolaže sa kvalificiranim kadrovima nužnim za tu vrstu djelatnosti.Sve to prati činjenica da nigdje ne postoji obaveza vođenja  „Registara Upravitelja stambenih zgrada".Ako država ili lokalna zajednica preko upravitelja želi provesti  neke mjere od javnog značaja,pola adresa ostaje „nepoznato".To znači da nema kvalitetne poveznice između nužnih  subjekta  za održivi razvoj urbane sredine,a posebice  za promicanje i zaštitu javnog interesa.

U posljednje vrijeme je sve više izražen problem zgrada bez upravitelja.Izvjestan broj je iz neutvrđenih razloga ostao bez upravitelja,a izgrađen je i veliki broj novih višestambenih objekata.U nekim manjim mjestima uopće nema organiziranog upravljanja zgradama.

Neuređeni odnosi imaju za posljedicu i nemogućnost kvalitenih mjera  od javnog značaja.Tome uveliko doprinosi nedostatak tijela za nadzor zaštite javnog interesa što je u većini zemalja EU regulirano Zakonom o stanovanju i stambenim inspektorima kao izvršiteljima.

Sve navedeno ukazuje na činjenicu da ne postoji kavlitetan sustav za provođenje propisa bitnih za održivi razvoj urbane sredine.Izostaje nadzor i mjere kojima se obvezuju subjekti na izvršavanje.

Kako se ne može  sve svoditi na očekivanje riješenja  „odozgo ili sa strane", Udruga stanara-suvlasnika stambenih zgrada u suradnji sa Hrvatskim pravničkim društvom-Rijeka, Primorsko goranskom županijom, Policijskom upravom PGŽ,Vatrogasnom zajednicom PGŽ,Zavodom za nastavno zdravstvo,sanitarnom inspekcijom,veterinarskom inspekcijom  i Gradom Rijeka, je pripremila ogledni primjerak „Odluke o kućnom redu".Pošto se radi o aktu koji donose suvlasnici zgrada,ogledni primjerak bi trebao poslužiti za izradu i provođenje pravila ponašanja unutar zgrada.Odluku o kućnom redu su dužni donijeti suvlasnici.Pravnovaljana je kad je usklađena sa postojećima zakonskim propisima i prihvaćena od nadpolovične većina suvlasnika po udjelu u vlasništvu zgrade.(trenutno je u tijeku faza edukacije, usvajnja i primjene Odluke, a provodi u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom  i jedinacama lokalne samouprave).

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo-Rijeka predlažu da naslovljeni  subjekti  sagledaju problematiku i da se pokrene inicijativa za određene izmjene u postojećim zakonskim propisima (naročito u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima), te sukladno praksi u razvijenim zemljama Evropske Unije donese poseban „Zakon o stanovanju".Time bi se osigurao  učinkovit nadzor nad ispunjenjem obveza radi očuvanja uporabljivosti građevina i doprinese ukupnom održivom razvoju urbane sredine,a ujedno zaštitio javni,odnosno nacionalni interes.

Nužnost uspostave reguliranih odnosa na pojedinim područjima upravljanja i održavanja zgrada dodatno szahtjevaju i novi oblici življenja u uvjetima nužnih mjera za racionalno raspolaanje energijom i mogućih globalnih klimatskih i drugih promjena u kojima se mogu predvidjeti i nepogode sa katastrofalnim posljedicama.

Kvalitetni nadzor  nad provođenjem obveza je ujedno i prevencija koja garantira da se neće čekati na nastupanje  šteta koje imaju izravni udar i na standard građana,jer je otklanjanje posljedica daleko skuplje nego pravodobni, preventivni zahvati.

 

            Rijeka,29.09.2008.g.

 

ZA UDRUGU SSTANARA SSZ                                               ZA HRAVTSKO  P.D.-RIJEKA

Predsjednica:-Odinea Martinis v.r.                        Predsjednica: -Senka  Šubat v.r.

 

 

 

Rijeka,2008.

 
Nikica
5.12.2011

NAJČITANIJE

Roštilj

Roštilj

Zbog roštiljanja na terasi završili na sudu: Sada se znaju pravila,a za kršenje kazna je do 250.000 eura!

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se