Primjer zaokruženog sustava gospodarenja otpadom

30.6.2016

SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU DONJEG MEĐIMURJA

 

Izgradnja sustava započela je 2006. godine kada je sedam jedinica lokalne samouprave (Grad Prelog, Općine Goričan, Donji Kraljevec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba i Sveta Marija) sporazumno dogovorilo izgradnju zajedničkog sustava gospodarenja otpadom donjeg Međimurja. U trenutku dogovaranja zajedničkog sustava,  četiri JLS imale su organizirano sakupljanje miješanog komunalnog otpada, dok tri JLS nisu imale organizirano sakupljanje.

Izgradnja i osmišljavanje cijelog sustava povjerena je gradskom komunalnom poduzeću PRE-KOM iz Preloga. Izrađen je strateški plan razvoja za razdoblje od 2006. do 2010. godine u kojem je predviđeno uvođenje sakupljanja miješanog komunalnog otpada, glomaznog otpada, uvođenje primarne selekcije, povećanje i modernizacija voznog parka, izgradnja reciklažnog dvorišta te zapošljavanje novih radnika na poslovima gospodarenja otpadom s područja 7 JLS donjeg Međimurja. Sljedećim strateškim planom rada za razdoblje od 2010. do 2015. godine  planirana je izgradnja sortirnice, kompostane te uvođenje usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.     

ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA NA KUĆNOM PRAGU

      

Glavna značajka sustava gospodarenja otpadom na području donjeg Međimurja je sakupljanje otpada na kućnom pragu koje je započelo početkom 2007. godine u sklopu projekta pod nazivom NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI! Uspostava takvog sustava posljedica je ponajviše visoke cijene odlaganja otpada na odlagalištu. Sustav je zaokružen 2014. godine kada je svim korisnicima uz već postojeću crnu posudu za miješani komunalni otpad podijeljena i smeđa posuda za odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada. Danas se na kućnom pragu sakupljaju dvije posude (crna i smeđa) naizmjenično svaka dva tjedna, besplatne vreće i kante za korisne frakcije otpada (plastika, papir, metal, višeslojna ambalaža - tetrapak i staklo) jednom mjesečno te glomazni otpad u sklopu kojeg se sakuplja tekstil, odjeća i obuća, elektronički otpad, otpadne gume i granje.

 

Korisnici krajem tekuće godine dobivaju kalendar odvoza otpada za sljedeću godinu s terminima odvoza za područje svoje JLS. Ukoliko korisnici imaju veće količine otpada koje premašuju volumen posude, mogu ga zbrinuti kupnjom vreća volumena 120 litara za ostali i biorazgradivi otpad. Na javnim površinama ne nalaze se kontejneri niti posude, a kvaliteta odvojeno sakupljenog otpada je za 30% bolja od otpada koji se sakuplja putem zelenih otoka.     

 

GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

1.     

                 Reciklažno dvorište, skladište otpada

   Na lokaciji Hrupine u Prelogu izgrađeno je centralno reciklažno dvorište za svih 7 JLS, a  sastoji se od niza spremnika i bokseva za preuzimanje i privremeno skladištenje glomaznog, elektroničkog, problematičnog i ostalog otpada koje je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati sukladno važećoj zakonskoj regulativi. U sklopu reciklažnog dvorišta nabavljena je i mala mini sortirnica za obradu korisnog otpada u svrhu postizanja bolje kvalitete i boljih cijena kod prodaje korisnih frakcija.

  Nabavljeno je i mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica kako bi se korisnicima dodatno osiguralo adekvatno zbrinjavanje otpada sukladno određenom rasporedu.

 

2.              Sortirnica korisnog otpada

     Krajem ljeta 2015. godine izgrađena je nova, veća i brža sortirnica otpada kapaciteta 1500 tona otpada godišnje u jednoj smjeni. Zaposlena su 3 nova radnika na poslovima sortiranja.

 

3.          Kompostana

 Početkom 2015. godine puštena je u rad kompostana za obradu biorazgradivog komunalnog otpada kapaciteta 3000 tona godišnje. Navedena kompostana nije komercijalnog tipa jer se gotovo sav proizvedeni kompost vraća besplatno svojim korisnicima koji početkom godine dobivaju kupon za besplatno preuzimanje 100 litara komposta u kompostani. Ove godine korisnicima je podijeljeno preko 8500 vreća komposta.

 

OTKUP OTPADA OD KORISNIKA

1.         Metalni otpad

  Kako bi se korisnicima omogućila prodaja metalnog otpada u njihovoj blizini, započelo se s otkupom metalnog otpada. Registrirana je djelatnost trgovanja otpadom, nabavljena je vaga i video nadzor. Opisana usluga dobro je prihvaćena od strane korisnika te se godišnje otkupi oko 100 tona metala.

 

 

 

2.      Otkup ambalaže u sustavu  povratne naknade

 

Temeljem novog zakonskog propisa koji omogućuje reciklažnim dvorištima otkup otpadne ambalaže od pića od potrošača, započelo se s preuzimanjem i isplatom povratne naknade potrošačima. Usluga je jako dobro prihvaćena te je u prvih deset dana preuzeto 9046 boca odnosno isplaćeno 4.523 kune.

 

EDUKACIJA, UPOZORAVANJE I NAGRAĐIVANJE KORISNIKA

       O važnosti edukacije u sustavu gospodarenja otpadom ne treba puno govoriti. GKP PRE-KOM već desetak godina provodi sustavnu edukaciju djece predškolske i školske dobi. Pokrenut je projekt pod nazivom „EKO KVIZ" za sedme razrede osnovnih škola kojem se ove godine kao partner pridružilo i komunalno poduzeće MURS-EKOM iz Murskog Središća. Eko kviz osim teoretskog znanja, testira brzinu i kvalitetu sortiranja korisnog otpada. Svi sudionici kviza se nagrađuju dok su za pobjednike osigurane vrijedne nagrade.  Također brojne grupe učenika u sklopu redovnog obrazovanja dolaze u građevine za gospodarenje otpadom (sortirnicu, reciklažno dvorište, kompostanu) gdje mogu u praksi vidjeti kako se gospodari otpadom. Stariji korisnici educiraju se preko društvenih mreža, web stranice te putem edukativnih letaka i obavijesti.

Razvijen je sustav nagrađivanja i upozoravanja korisnika. Za uredno plaćanje računa korisnici se nagrađuju poklon bonovima u vrijednosti 30,00 kn, a korisnici  kanti za sakupljanje biorazgradivog korisnog otpada poklon bonom za besplatno podizanje 100 litara komposta. U svrhu upozoravanja korisnika uveden je sustav žutih i crvenih kartona. Početkom 2016. godine uveden je popust od 6 % za korisnike zbog ostvarenih ušteda na odlaganju otpada te zaradi od prodaje korisnog otpada.

 

EVIDENCIJA ODVOZA OTPADA

     

      Početkom 2015. godine uveden je sustav evidencije odvoza otpada koji se bazira na tablet aplikaciji. Aplikacija bilježi sav sakupljeni otpad (kante, vreće, glomazni, pravne osobe). Sustav je poluautomatiziran preko tablet aplikacije i ne iziskuje skupo čipiranje kanti i dodatno opremanje komunalnih vozila. Ovaj sustav je priprema za naplatu po količini koja se planira uvesti.

 

ZAKLJUČAK

           

       Postignuti rezultati dokaz su uspješnosti sustava gospodarenja otpadom Gradskog komunalnog poduzeća PRE-KOM d.o.o. Trenutno se odvojeno prikuplja više od 60 % otpada, obrađuje 49,58 % otpada, a odlaže 98,8 kg otpada po stanovniku.

Temeljem postignutog početkom 2016. godine potpisana je Odluka o pristupanju međunarodnoj strategiji „Zero Waste 2020" čime su preuzeti novi i veći ciljevi u izgradnji cirkularne ekonomije u gospodarenju otpadom na području donjeg Međimurja. 
NAJČITANIJE

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - javna rasprava!

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - javna rasprava!

Još 2008 godine Hrvatska udruga stanara je pokrenula inicijativu za donošenje Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Konačno je otvorena i javna rasprava!
Kako se zaštititi od požara dimovodnih kanala?

Kako se zaštititi od požara dimovodnih kanala?

Nekoliko informacija i savjeta za sigurno korištenje peći na čvrsta goriva

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više