Pričuva

27.1.2013

 

Zajednička pričuva

Članak 90.  (ZOV-a)

(1) Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

(2) Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekoga suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove i uzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika.

(3) Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove.

(4) Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine ili otplatu zajma uzetoga za pokriće tih troškova; ovrhu je dopušteno provoditi na zajedničkoj pričuvi samo radi podmirenja tih tražbina.

(5) Upravitelj kojem je završila uprava dužan je bez odgađanja položiti račun o pričuvi i ostatak predati novom upravitelju; razriješi li sud upravitelja, naložit će mu da u roku od četrnaest dana pod prijetnjom ovrhe preda utvrđeni ostatak novom upravitelju.

(6) Suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nekretnine nema pravo zahtijevati povrat svoga doprinosa u zajedničku pričuvu, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos toga suvlasničkoga dijela.
 
 
 
Članak 2. Uredbe o održavanju zgrada opisuje svrhu zajedničke pričuve. Vidljivo je da pričuva ne može služiti za održavanje posebnih dijelova (stanova ili drugih prostora u vlasništvu građana  ili drugih pravnih osoba). 
 

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici zgrade koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu osobito za pokriće troškova:

- redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,

- zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade,

- poslovanja upravitelja zgrade.

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati na poseban račun koji će u tu svrhu otvoriti svi zajedno ili osobe koje suvlasnici ovlaste.

Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve, pod uvjetima i u granicama utvrđenim ugovorom kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima
 
 

Članak 4. navodi koji su to konkretni elementi, uz napomenu da suvlasnici mogu odlučiti i drugačije

Sredstva zajedničke pričuve koriste se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju i to:

- ličenje i bojenje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,

- ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi,

- premazivanje zidova i stropova vapnom,

- premazivanje dimnjaka,

- zamjena pokrova

- keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,

- zamjena podnih obloga i premazivanje podova,

- popravak pročelja,

- zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),

- popravak pokrova i ravnog krova,

- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,

- zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,

- održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),

- redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),

- redoviti servisi dizala,

- redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,

- redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,

- redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,

- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.

- redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,

- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),

- dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,

- čišćenje kanala za smeće,

- čišćenje septičkih jama,

- čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.

 
Iako se ne radi o zabrinjavajućem udjelu neplatiša pričuve, bitno je napomenuti da se mnogi neplatiše prevare u svojoj procjeni da im nitko ništa ne može. Tako postoji niz slučajeva gdje je suvlasnik uz redovni iznos duga morao podmiriti zatezne kamate i redovne troškove postupka.
 
Najmanji broj slučajeva neplaćanja pričuve dolazi zbog nemogućnosti iz socijalnih razloga.
 
Iako mnogi neplatiše nastoje dati opravdanje, nikako ne smijemo preći preko činjenice da ostali suvlasnici vlastitim sredstvima održavaju i njima siguran krov nad glavom. 
 
Postoji i kategorija suvlasnika koji odbijaju plaćati pričuvu zbog nepoznavanja zakonskih okolnosti. U takvim slučajevima stanari zbog nečijeg nemara ili neizvršavanja obveza trpe štetne posljedice (prokišnjavanje, oštećenja i sl. što odgovorni  neće ili ne želi sanirati). Prisiljeni su da vlastitim sredstvima saniraju štete, a nakon toga ne mogu ostvariti pravo na naknadu iz sredstava pričuve.
 
I u takvim slučajevima savjetujemo da je najbolje da se pričuva plati te se suvlasnik obešteti sudskim putem. 
 
Ako se ipak odluče ne plaćati pričuvu i ulagati vlastita sredstva u sanaciju ili otklanjanje štetnih posljedica, uputno je da suvlasnici pripreme dokaze o nužnosti takvog postupanja. Najprije neka dostave zahtjev za rješavanje problema predstavniku suvlasnika odnosno upravitelju. Ako ne dobiju na vrijeme odgovor i ne dođe do rješenja, potrebno je angažirati stručnu osoba radi utvrđivanja činjeničnog stanja, pripremiti troškovnik i osigurati sve račune. Sve to mora poslužiti kao dokaz u eventualnom sudskom postupku kako bi taj suvlasnik mogao biti oslobođen udjela u pričuvi u visini troška koji je nastupio.
 (Ovo nije pravilo ali u sudskoj praksi jedino je ovaj način prihvaćen kao opravdan).
 
 
božica božinov
4.10.2013

NAJČITANIJE

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - javna rasprava!

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - javna rasprava!

Još 2008 godine Hrvatska udruga stanara je pokrenula inicijativu za donošenje Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Konačno je otvorena i javna rasprava!
Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - velike promjene!

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - velike promjene!

Pogledajte reportažu i pročitajte članak portala Dnevnik.hr - Nov@ TV!
Kako se zaštititi od požara dimovodnih kanala?

Kako se zaštititi od požara dimovodnih kanala?

Nekoliko informacija i savjeta za sigurno korištenje peći na čvrsta goriva

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više