Odluka o kućnom redu, javni akt suvlasničke zajednice

7.5.2009

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima predviđeno je da suvlasnici zgrade donose Odluku o kućnom redu. Međutim, to je pitanje bilo potpuno zanemareno. Niz neželjenih situacija potakao nas je da u suradnji s Hrvatskim pravničkim društvom Rijeka, Vatrogasnom zajednicom, Policijskom upravom Primorsko-goranskom, Zavodom za nastavno zdravstvo PGŽ, Uredom državne uprave i ostalim suradnicima izradimo ogledni primjerak Odluke.

Odluka je jedini javno-pravni akt suvlasničke zajednice koji osim suvlasnika obvezuje i sve ostale osobe koje stalno ili privremeno borave u zgradi. Poseban značaj dobiva u predloženim čl. 8. i 17. koji omogućavaju nesmetano djelovanje pravne države u zgradama. Na ovaj se način otklanjaju sve zapreke za postupanje ovlaštenih službenih osoba prilikom obavljanja službenih radnji na privatnom posjedu.


Napominjemo da je ovo ogledni primjerak koji suvlasnička zajednica može usvajati odlukom natpolovične većine po udjelu u vlasništvu, a može se mijenjati i nadopunjavati sukladno specifičnim potrebama suvlasničke zajednice.

 Nadali smo se da će od vremena prve objave oglednog primjerka do danas biti donesen i Zakon o stanovanju, ali izgleda da ćemo još  morati pričekati.

Ipak, malo se podsjetite čitajući ovaj ogledni primjerak i zamislite kako bi bilo lijepo da se tako urede odnosi među ljudima koji trajno ili povremeno borave u stambenim zgradama.

_____________________________________________________________________________________________________________


Sukladno s člankom 86. stavak 1., točka 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  suvlasnici stambene zgrade______________________ donose:

 

 

ODLUKU O KUĆNOM REDU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ova Odluka o kućnom redu (u daljnjem tekstu Odluka) uređuje ponašanje suvlasnika i drugih osoba u vlasničkim ili drugim odnosima unutar stambene zgrade.

 

Članak 2.

Odluka je obvezujuća za sve suvlasnike i ostale osobe prilikom boravka u zgradi.

 

II. OBVEZE SUVLASNIKA I DRUGIH OSOBA

 

Članak 3.

Zajedničkim dijelovima zgrade mogu se koristiti suvlasnici pod istim uvjetima.

                Svi stanari zgrade moraju na odgovarajući preko predstavnika suvlasnika dobiti informacije (adresa, telefon, fax) o ovlašteniku, službama upravitelja, tvrtkama koje obavljaju hitne popravke, komunalnim tvrtkama, javnim službama i osiguravatelju. Podaci moraju biti istaknuti na oglasnoj ploči.

                Poziv za postupanje upućuje predstavnik suvlasnika  ili njegov zamjenik, a u slučaju njihove odsutnosti  to može učiniti svaki suvlasnik ili osoba koja se zatekne na mjestu događaja.

 

Članak 4.

Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana.

Vrata se otvaraju poznatim osobama ili uz prethodno predstavljanje.

                Ključ ulaznih vrata dostavlja se u jednom primjerku upravitelju zgrade i tijelu lokalne  uprave nadležnom za upravljanje i održavanje skloništa (zgrade koje imaju skloništa).

                Ukoliko zgrada ima vrata po katovima koja se zaključavaju, potrebno je osigurati nesmetano otvaranje u slučaju potrebe evakuacije.

                              

Članak 5.

Zabranjeno je u zajedničkim dijelovima  zgrade instaliranje uređaja i držanje predmeta i tvari kojima bi se mogla ugroziti sigurnost ljudi i imovine

               

Članak 6.

                Pristup glavnim priključcima komunalne strukture mora biti dostupan (vodovod, toplovod, struja, plinovod, odvodnja i sl.)

 

Članak 7.

                Sve zajedničke prostorije za koje je to potrebno, moraju biti propisno obilježene putem isticanja natpisa, oznaka ili obilježja.

            Na vidnom mjestu u prostoriji iz st.1. ovog članka ističu se pravila o načinu korištenja što se određuje posebnom odlukom suvlasnika. 

Članak 8.

Svaki suvlasnik ili druga osoba koja boravi u zgradi dužna je izvijestiti  nadležno  tijelo ili službu o slučajevima i stanjima koji bi mogli ugroziti zdravlje ili sigurnost ljudi.

 

III. NEŠKODLJIVO PONAŠANJE

 

Članak 9.

 Suvlasnici zgrade i druge osobe  unutar zgrade se moraju ponašati na način da ne ometaju, uznemiravaju ili na bilo koji način ugrožavaju mir i sigurnost ostalih suvlasnika i drugih osoba koje borave u zgradi.

                 

 

Članak 10.

Suvlasnici  stambene ugrade i ostale osobe  moraju tijekom boravka u zgradi poštivati kućni red i  mir a posebno u vremenu od  14 do 17 sati i od 22 do 06 sati. 

 

Članak 11.

                Izvođenje radova kojima se remeti uobičajeni mir u zgradi  mora biti najavljeno isticanjem obavijesti na oglasnoj tabli  (upotreba strojeva i alata koji stvaraju buku i sl.).

                Obavijest se ističe najmanje 24 sata prije početka radova.

 

 

IV. DRŽANJE ŽIVOTINJA

 

Članak 12.

U  zgradi se mogu  držati samo one vrste životinja koje ne ugrožavaju sigurnost i ne remete mir u zgradi.

 

Članak 13.

Vlasnici životinja dužni su brinuti o njihovom zdravlju, dobrobiti, prehrani, smještaju i higijeni, te prema njim postupati sukladno Zakonu o dobrobiti životinja.

Dužni su počistiti izmet ili drugu prljavštinu ukoliko to učine njihove životinje.

 

Članak 14.

                U zgradi nije dozvoljeno držati ili ostavljati životinje na balkonu,terasi,lođi,i u zajedničkim dijelovima.

Prilikom kretanja zajedničkim dijelovima zgrade, životinje se moraju voditi na siguran način

 

V. UZGOJ BILJAKA (CVIJEĆA)

 

Članak 15

U zajedničkim dijelovima zgrade mogu se držati vaze sa cvijećem na način da to ne ometa normalno kretanje osoba u svakodnevnom životu.

 

 

Članak 16.

U zajedničkim dijelovima  zgrade (hodnici, stubište) ne smiju se postavljati višekatne police za držanje biljaka. Posude-vaze sa biljkama smiju se držati samo uredno složene i održavane u redovima uz zidove hodnika.

                 

VI. OVLAŠTENJA

 

Članak 17.

Suvlasnici moraju osigurati nesmetan  pristup zajedničkim dijelovima zgrade ovlaštenim službenim osobama nadležnih tijela i službi pri obavljanju službenih radnji.

 

Članak 18.

Pristup u strojarnicu dizala,na krov, skloništa i druge dijelove zgrade od posebnog značenja,dozvoljen je samo ovlaštenim osobama (opasna mjesta)

 Ovlaštene su osobe su samo one koje poduzimaju radnje na otklanjanju kvarova, nedostataka ili rekonstrukcije temeljem posebnih odluka ili ugovora o održavanju.    

Ostale osobe imaju pristup  samo u pratnji i uz odobrenje ovlaštenih osoba.

 

Članak 19.

                Zabranjen je pristup u sklonište svim neovlaštenim osobama.

                Ovlaštene osobe u smislu ovog članka su samo one koje poduzimaju radnje na uklanjanju kvarova, nedostataka ili redovnog održavanja – obilaska skloništa.

                Izuzetno ovlaštene  mogu biti i osobe koje imaju ugovor o zakupu skloništa potpisan s lokalnom samoupravom.

                (Ovaj Članak primjenjuju samo zgrade  koje imaju skloništa a službene osobe su predstavnici lokalne samouprave.)

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

Protiv suvlasnika koji  se ne pridržava odredbi ove Odluke, ostali suvlasnici imaju pravo pokrenuti postupak pred nadležnim tijelom.

Pravo podnošenja prijave ima svaki suvlasnik ili druge osobe koje imaju prebivalište ili boravište u zgradi.

                Suvlasnici mogu posebnom odlukom ovlastiti upravitelja da u njihovo ime pokreće postupak pred nadležnim tijelom

                                                      

                                                 Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane natpolovične većine suvlasnika po suvlasničkom udjelu u zgradi.

 

 

 

PREDSTAVNIK SUVLASNIKA

Rijeka, __________ 2008. g.
Marta
3.10.2016
Nikolina
9.2.2014
Katica
13.9.2013
Ivica Peterčić
25.11.2010
Elvira Čubrić
21.5.2010

NAJČITANIJE

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - javna rasprava!

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - javna rasprava!

Još 2008 godine Hrvatska udruga stanara je pokrenula inicijativu za donošenje Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Konačno je otvorena i javna rasprava!
Kako se zaštititi od požara dimovodnih kanala?

Kako se zaštititi od požara dimovodnih kanala?

Nekoliko informacija i savjeta za sigurno korištenje peći na čvrsta goriva

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više