Gospodarenje otpadom u zgradama

22.4.2012

GOSPODARENJE OTPADOM U ZGRADAMA

pripremio: Đulijano Grum, dipl. ing. kem. teh.


U posljednjih nekoliko godina prosječan stanovnik Hrvatske godišnje je odložio u komunalni otpad 385 kg otpada (prosjek za razdoblje od 2006. -2010.). Naknada za odvoz, ovisno o pružatelju komunalne usluge stoji oko 0,40 do 0,80 kn/kg odnosno između 150 i 300 kn godišnje po stanovniku.
Otpad je predmet ili roba koja nakon uporabe korisnik ili posjednik mora ili želi odbaciti.
U komunalnom otpadu uglavnom se nalazi oko 45% glomaznog (namještaj, električni i elektronski uređaji, ostali veći predmeti), zatim 15% biorazgradivog (ostaci hrane, ostaci s tržnica), 20% sekundarnih sirovina (ambalaža, te razni metalni, plastični i drugi predmeti). Preostali udjel od 20% odnosi se na tzv. otpad s ulica i muljeve iz kanalizacija.
Važno je naglasiti da su u cijeni većine proizvoda (elektronske i elektroničke uređaje, ambalažu, baterije) koji se mogu naći u komunalnom otpadu uračunate razne naknade gospodarenja otpadom. Te naknade omogućuju da se takav otpad besplatno sakuplja i preda ovlaštenim obrađivaču/oporabitelju.
Gospodarenje otpadom u zgradama potrebno je urediti na način da se odvojeno sakuplja (izdvaja iz komunalnog otpada na mjestu nastanka) u kućanstvu:
            - biootpad (ostaci od pripreme hrane, ostaci jela, pokošena trava, biljni otpad iz vrtova..)
            - ambalažni otpad (plastične i staklene boce, limenke, metalne doze, plastične i aluminijske folije, papirnate i plastične vrećice, kartoni, staklenke)
            - rabljeni namještaj i madraci
            - otpadna sanitarna galanterija (kade, umivaonici)
            - sitni električni i elektronski otpad (mobiteli, radio aparati, rasvjetna tijela...)
            - krupni električni i elektronički otpad (bijela tehnika, televizori, ...)
            - otpadne baterije
            - otpadni lijekovi
            - otpadna odjeća i obuća

Odvojeno sakupljanje znači da se po kategoriji i po vrsti sakuplja otpad te tako izdvojen odlaže na za to predviđena mjesta u zgradi (ukoliko su osigurana), reciklažna dvorišta (ukoliko postoje), zelene otoke ili prema uputi komunalnog društva. Otpadne lijekove (lijekovi kojima je istekao rok trajanja) sakuplja lokalna apoteka, otpadne baterije mogu se odložiti u trgovinama, a za krupni električni i elektronički otpad postoji posebna sakupljačka mreža.
Neki gradovi i općine uveli su vlastite sustave sakupljanja i obrade spomenutih kategorija i vrsta otpada.
Osim što se odvojenim sakupljanjem i obradom otpada po kategorijama iskorištavaju korisna svojstva, na isti način sprječava odlaganje otpada koji imaju opasne komponente (baterije, lijekovi, električni i elektronski uređaji). Otpad koji se na kraju ne može oporabiti (materijalno iskoristiti), a ne sadrži za okoliš i zdravlje opasne komponente poslužit će kao RDF (ili gorivo iz otpada). Pogoni koji koriste RDF nisu spalionice smeća, već oni koji u za proizvodnju imaju visoke energetske potrebe. Na primjer, u cementarama RDF se dodaje u dijelu procesa koji je zagrijan na preko 800 °C i pri tim temperaturama događa se trenutni termički raspad. Otpadni polimeri, ulja, gume u takvom procesu oslobađaju maksimalnu količinu energije, a za održavanje temperature procesa ne treba trošiti klasična fosilna goriva (mazut, plin).
Premda se mogu naći u komunalnom otpadu posebnom mrežom sakupljaju se otpadne gume, akumulatori (starteri) te otpadna ulja, maziva i masti. Restorani i javne kuhinje dužne su sakupljati otpadna ulja i masti, automehaničarske radionice sakupljaju otpadna maziva, dok vulkanizeri sakupljaju iskorištene automobilske gume. Otpadni pneumatici za bicikle i motore spadaju u glomazni otpad.
Građevinski otpad može se također naći u komunalnom otpadu. Za tu kategoriju otpada, (u koju spadaju ostaci cigle, žbuke, armature, vodovodne, plinske, električne instalacije, drvena, metalna i PVC stolarija...) postoje posebna pravila i posebna odlagališta.

ZAKONSKA RJEŠENJA
Prema obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem Europskoj uniji:

rok

odvojeno sakupljanje

od 1. siječnja 2013.

bio otpada iz komunalnog otpada

od 1. siječnja 2014.

smanjiti masu biootpada koja se odlaže za 25%. u odnosu na masu proizvedenu 1997.

od 1. siječnja 2017.

smanjiti masu biootpada koja se odlaže za 50% u odnosu na masu proizvedenu 1997.

od 1. siječnja 2021.

smanjiti masu biootpada koja se odlaže za 65% u odnosu na masu proizvedenu 1997.

od 1. siječnja 2015.

papir, metal, plastika i staklo, električni i elektronički otpad, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpadne gume, građevni otpad, otpadni tekstil i medicinski otpad

od 1. siječnja 2020.

osigurati izdvajanje minimalno 50% papir, metal, plastika i staklo, odvojeno sakupljenih iz otpada iz kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora


UPUTE ZA SAKLJUPANJE OTPADA
(koje će biti primjenjive tek kad se uvede sustav odvojenog skupljanja otpada u kućanstvu)

Ako lokalno komunalno društvo nije izdalo odgovarajuće preporuke može se postupati na način da u plastične vrećice (iz dućana) odvojeno sakupljajte – svaka vrsta u zasebnu vrećicu:
            A) PET, PE, PP, PS: iskorištene doze od šampona, ulja, detergenata, octa, plastične čaše, doze od kečapa, čepove – prije odlaganja u vrećicu potrebno je zaostali sadržaj isprazniti, a bocu/dozu blago isplahnuti vodom
            B) PE folija, PET folija – plastične vrećice, folije za zamrzavanje, folije za zamatanje namirnica, posude u kojem je pakirano meso, povrće... - prije odlaganja u vrećicu potrebno je zaostali sadržaj isprazniti, posude isplahnuti vodom

            C) ekspandirani PS (stiropor)- posude u kojem je bila pakirana riba, povrće, meso, trake i oblici koji su služili za zaštitu uređaja pri transportu- posude namijenjene hrani isplahnuti vodom
            D) staklene boce i staklenke - prije odlaganja u vrećicu potrebno je zaostali sadržaj isprazniti, a bocu/staklenku blago isplahnuti vodom

            E) metali - limenke, navojni zatvarači, doze od dezodoransa, lakova za kosu i sl – doze pod tlakom ne oštećivati, a prije odlaganja odvojiti plastične dijelove i pridružiti ih vrsti/grupi A)
            F) tetrapak – višeslojna ambalaža s pretežno kartonskom komponentom- isprazniti od sadržaja, isplahnuti vodom, plastične dijelove udvojiti i pridružiti ih vrsti/grupi A)
           
Tako pripremljene vrećice pohraniti u veću i odložiti u kontejner za komunalni otpad. Ovakav način je prihvatljiv i dok se komunalni otpad odlaže na odlagališta. Naknadnom sanacijom odlagališta ovako razdvojene vrste lakše će se sakupiti.

OSTALE KATEGORIJE/VRSTE
bio otpad
– ostaci od pripreme hrane.. samo kruti, nikako tekući i kašasti, biljni otpad -ostaci obrade vrtova, travnjaka, voćnjaka- pohraniti u više velikih vreća, posavjetujte se sa lokalnim komunalnim društvom koje su biljne vrste pogodne za kompost. Neke biljke su otrovne (ricinusa, difenbahija, naprstak (pustikara), ljiljan, imela, listovi rabarbare, ljuta kopriva, kužnjak, svi tipovi cvjetnih lukovica; listovi i stabla: azaleja, božićna zvijezda, kukuta, bršljan, oleander, rododendron, glicinija, tisa
glomazni otpad – namještaj, tepisi, madraci, zavjese, otpadna sanitarna galanterija. Tijekom akcija odlaganja i odvoza glomaznog otpada NE ODLAGATI:
            - „sitni" i „krupni" električni i elektronički otpad (sadrži opasne komponente, a uređaji se nestručno i bez kontrolirano ne smiju rastavljati)
            - otpadne kemikalije (boje, lakovi, razrjeđivači, otapala)
            - otpadni akumulatori i starteri
            - građevinski otpad (odvoz građevinskog otpada dužnost je izvođača radova)
NAJČITANIJE

Servisirinja plinskih uređaja i dimovoda

Servisirinja plinskih uređaja i dimovoda

Mnogima se čini bespotrebno bacanje novca za servisiranje plinskih uređaja i dimovoda. Nažalost, te osobe nisu u pravu...

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se