DRUGA INICIJATIVA 2011. GODINE

7.5.2011 

Na raspravama održanim 29.03. 2011. godine  u Zagrebu i 21.04.2011. godine u Rijeci, organiziranim u suradnju Hrvatske gospodarske komore , Hrvatske obrtničke komore i Koordinacije udruga stanara Republike Hrvatske  izvršena je procjena stanja na  području upravlja, održavanja i vlasničkih odnosa u stambenim zgradama. To prilikom je konstatirano sljedeće:

- Požari, urušavanja, erozije, nemar, neispravna infrastruktura u stambenim zgradama,samo su dio naše svakodnevice.

-Zgrade, osim za stanovanje, služe i za druge nenamjenske potrebe čime se uvelike narušavaju odnosi i remeti normalan život suvlasnika i često ugrožava i njihova sigurnost. Iz tog razloga danas se u hodnicima zgrada mogu vidjeti i prijevozna sredstva – razni motocikli, skuteri,opasne i lako zapaljive, toksične i eksplozivne tvari i predmeti. Upotrebljava se razna oprema i alati,  a da se pritom ne poštuju  ni pisana ni običajna pravila glede sigurnosti i zdravlja građana.

- Financijska sredstva se uglavnom troše na otklanjanja posljedica štetnih događaja, a izostaje ulaganje u kvalitetniji život i odnose u urbanoj sredini (pr. primjene novih naučnih i tehničkih dostignuća, energetske sigurnosti i učinkovitosti i slično).

-Izostaju značajniji investicijski zahvati.

-Javljaju se problemi zbog neplaćanja pričuve.

-Onemogućeni su uvjeti za djelovanje nadležnih tijela i službi koje provode mjere zaštite javnog interesa (zaštita ljudi i imovine, prevencija zdravlja, protupožarna zaštita ,mjere za postupanje u slučajevima  katastrofa i sl.)

-Još je kritičan broj neriješenih slučajeva stanara-zaštićenih najmoprimaca u nacionaliziranim stanovima i korisnika stanova čije vlasništvo još nije definirano.

Povodom ove analize stanja, Koordinacija udruga stanara Republike Hrvatske pokreće ;

I N I C I J A T I V U

Za donošenje Zakona o stanovanju

 

Zbog navedenih činjenica predlažemo da se Zakonom o stanovanju reguliraju slijedeća pitanja:

 

-razdvajanje pravne regulative  stvarnih prava i reguliranje obveza od javnog interesa na području održavanja i upravljanja stambenih zgrada,

(Zakon o stanovanju bi u osnovi trebao imati zadaću zaštite javnog interesa i uporište za postupanje odgovornih osoba u sustavu upravljanja zgradama)


-Nadzor nad provedbom obvezujućih zakonskih propisa  radi zaštite javnih interesa


Činjenica je da je gotovo čitavo područje odnosa u zajednici regulirano kvalitetnim Zakonima. Međutim, provedba zakonskih odredbi nije pod adekvatnim nadzorom i po istima se postupa tek kad nastupe štetne posljedice.


--Zakonom odrediti obvezu reguliranja međusobnih odnosa stanara

Misli se na odnose svih stanara bez obzira jesu li knjižni vlasnici ili ne.


-Jasnije definirati aktivnu legitimaciju upravitelja zgrada

            Upravitelj stambenih zgrada je nova kategorija predviđena Zakonom o vlasništvu i stvarnim pravima. Međutim, u praksi se pokazalo da je gotovo nemoguće u potpunosti zadovoljiti uvjete za aktivnu legitimaciju istih za veći diopr avnih poslova u ime i za račun suvlasnika, odnosno za izvršenje obveza zaštite javnog interesa u društvenoj zajednici.

 

-Dati zgradi ograničenu javnu osobnost (ius standi in iuditio)

Obveze uzajamnih odnosa u suvlasničkoj zajednici se temelje na zajedničkoj potrebi osiguranja sredstava pričuve, kreditne osobnosti, pravnog zastupanja i dr. Zbog neadekvatno reguliranog tog pitanja, izvjestan broj suvlasnika uspješno izbjegava plaćanje pričuve. Zgrade ne mogu dizati kredite. U slučaju prestanka ugovornih obveza upravitelja, novi upravitelj nema aktivnu legitimaciju za nastavljanje procesa pred nadležnim u sporovima pred nadležnim sudovima.

 

-Odrediti obvezu osiguranja minimalnog iznosa pričuve za  funkcioniranja sustava upravljanja zgradama,

Administrativnim putem se ne može određivati pričuva stambenih zgrada. Potrebno je odrediti pravila po kojima se moraju osigurati sredstva za redovite troškove zgrade, a ostali troškovi da se planiraju temeljem potreba godišnjim planom održavanja što je sukladno pozitivnoj praksi u zemljama EU.

 

-Odrediti obvezu donošenje Odluke o kućnom redu,

Odluka o kućnom redu je jedini javno-pravni akt suvlasničke zajednice. Ona u sebi mora sadržavati sve elemente kojima se omogućavaju uvjeti za nesmetano postupanje ovlaštenih službenih osoba u zajedničkim dijelovima stambenih zgrada sukladno valjanim zakonskim i drugim aktima kojima se određuju pravila ponašanja u zajednici.

 

-Donijeti obvezu vođenja registra upravitelja i evidencije predstavnika suvlasnika u zgradama

Zbog nepostojanja registra upravitelja i evidencije predstavnika suvlasnika, nadležna tijela i službe koje djeluju u cilju provedbe mjera  od javnog interesa ne mogu učinkovito provoditi svoje redovite obveze. Ovaj problem se može posebno iskazati u slučaju  nepredviđenih događaja a naročiti katastrofa kojih je svakim danom sve više.

 

-Donijeti obvezu vođenja evidencija osoba koje trajno ili privremeno borave u stambenim zgradama

Iako je zakonom određena obveza prijave boravka građana, u  stambenim zgradama boravi izuzetno veliki broj osoba koje nisu evidentirane kao trajno ili povremeno nastanjeni u zgradama. To je izuzetno velikproblem u svakodnevnom funkcioniranju pravnog sustava države. Nepoznate osobe  su u mogućnosti izbjegavanja provođenja pravnih postupaka pred nadležnim tijelima, izbjegavanja poreznih obveza, skrivanje osoba devijantnog ponašanja i stvaranja  niza drugih negativnih stvarnih i pravnih posljedica.

 

. PREDSJEDNIK KOORDINACIJE UDRUGA STANARA RH
Vladimir Stanić dipl.iur.
Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se