DIZALA

20.3.2009

NAGLASCI NA OBAVEZE SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA KOJE IMAJU UGRAĐENA DIZALA IZ NOVOG PRAVILNIKA O SIGURNOSTI DIZALA (NN 135/05)

*UVOD

Novim Pravilnikom o sigurnosti dizala (NN 135/05) koji se primjenjuje od 31. ožujka 2006. detaljno su propisane obaveze suvlasnika-vlasnika dizala jer se u starom pravilniku o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta (Sl. 1. 16/86; 28/89) nije znao titular vlasništva (javno-društveno i državno).

*POJMOVI

# čl.2 dizalo je postrojenje s kabinom koje je trajno namijenjeno za prijevoz:
-    osoba
-    osoba i roba (tereta)
-    samo roba (tereta) ako je kabina izvedena tako da osoba može u nju ući bez poteškoća te ako je opremljena upravljačkim uređajima koji se nalaze u kabini ili nadohvat ruke osobi u kabini, do određenih razina građevine, gdje se kabina kreće između krutih vodilica s nagibom pod kutom većim od 15 stupnjeva prema horizontali
# nadležna inspekcijska tijela – u čl. 14 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni suglasnosti (NN 158/03) propisuje se tko provodi nadzor: (2) Nadležni inspektori imaju ovlaštenja za poduzimanje mjera koje proizlaze iz pojedinih propisa koji se odnose na njihov rad, ovoga zakona i pojedinog tehničkog propisa
# ovlaštena organizacija – članak 43
(1)  Ovlaštena organizacija za pregled dizala obavlja izvanredne preglede dizala, redovne preglede dizala mi provjerava zadovoljenje zahtjeva za poboljšanje postjećih dizala propisanih u članku 28 i 29 ovoga pravilnika
# održavatelj – članak 38
Održavanje dizala može obavljati registrirana pravna ili fizička osoba za tu djelatnost (u daljnem tekstu: održavatelj), koji brine za održavanje dizala u ime vlasnika i izvodi provjere dizala prilikom rada te mora biti upoznat s uputstvima za uporabu i održavanje dizala te knjigom održavanja dizala.

* OBAVEZE
POBOLJŠANJE SIGURNOSTI POSTOJEĆIH DIZALA
Članak 28

(1) Radi poboljšanja sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena u građevine temeljem postojećih propisa, prije stupanja na snagu ovoga pravilnika, postojeća dizala moraju ispunjavati i sljedeće zahtjeve:
1. na ulazima u kabinu osobnih dizala moraju biti ugrađena vrata kabine
2. u kabini dizala mora se nalaziti pokazivač ili druga oznaka položaja kabine
3. uređaji za zabravljivanje vrata voznog okna (zabrave) moraju zadovoljavati bitne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I ovoga pravilnika
4. nosiva sredstva (užad, lanci, trake i dr.) na kojima su ovješeni kabina i protuuteg moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
5. upravljanjem pogona dizala treba postići visoku točnost zaustavljanja kabine u stanicama i postupne promjene brzine vožnje
6. obloge kočnica pogonskog stroja ne smiju sadržavati azbest
7. graničnici brzine moraju se redovito pregledavati i po potrebi mijenjati
8. prilazi strojarnici dizala moraju biti sigurni i lako pristupačni
9. prozirni kontrolni otvori na vratima voznog okna moraju biti izrađeni od materijala takvih dimenzija da spriječe mogućnost nastajanja ozljeda
(2) Zahtjevi iz stavka 1 ovog članka moraju se ispuniti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.
(3) Pretpostavlja se da postojeća dizala zadovoljavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I ovoga pravilnika ako su zadovoljila zahtjeve propisane člankom 28 odnosno člankom 29 ovoga pravilnika.

Članak 29

Ako se građevina u koju je ugrađeno dizalo prije stupanja na snagu ovoga pravilnika rekonstruira ili adaptira u skladu s posebnim propisom za građenje tada dizala osim zahtjeva iz članka 28 ovoga pravilnika  oraju zadovoljavati i sljedeće zahtjeve:
1. na automatska vrata kabine moraju biti ugrađeni senzori za detekciju prisutnosti osoba i životinja
2. u kabini dizala mora postojati nužna rasvjeta i alarmni uređaj koji će djelovati i u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
3. ugraditi upravljačke uređaje u kabini dizala i pozivne uređaje na prilazima vratima voznog okna koje će moći samostalno koristiti i osobe s invaliditetom u skladu s posebnim propisima
4. na dizala čija je brzina veća od 0,63 m/s moraju se ugraditi zahvatni uređaji s pristupnim kočenjem
5. treba ugraditi uređaj koji sprečava nekontrolirano kretanje kabine u smjeru prema gore

Članak 30

(1) Za provedbu članka 28 i 29 ovoga pravilnika odogovoran je vlasnik dizala.
(2) Ispunjenje zahtjeva iz članka 28 i 29 ovoga pravilnika potvrđuje ovlaštena organizacija iz članka 43 ovoga pravilnika izdavanjem Izvješća o obavljenom pregledu.

Članak 31

(1) Nadzor nad provedbom članka 28 i 29 ovoga pravilnika provode nadležna inspekcijska tijela sukladno članku 14 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni suglasnosti sukladno njihovom djelokrugu.
(2) Ako vlasnik dizala u zadanom roku iz stavka 2 članka 28 ovoga pravilnika ne osigura ispunjenje zahtjeva iz članka 28 ovoga pravilnika nadležno inspekcijsko tijelo iz stavka 1 ovoga članka stavit će dizalo van uporabe.

V. IZVANREDNI PREGLED, REDOVNI PREGLED, ODRŽAVANJE DIZALA I SPAŠAVANJE OSOBA IZ DIZALA
Izvanredni pregled
Članak 32

(1) Vlasnik dizala mora osigurati izvanredan pregled dizala u slučaju:

-    nastalih osnovnih promjena na dizalu kao što je navedeno u članku 33 ovoga pravilnika
-    - stavljanje dizala u uporabu nakon nezgoda
Članak 33

(1) Pod osnovnom promjenom na dizalu smatraju se:
1. Promjene:
- nazivne brzine
- nazivne nosivosti
- težine kabine i protuutega
- visine dizanja
2. Promjene ili zamjene
- sistema upraljanja
- vodilica
- tipa vrata (ili dodatno ugrađivanje jednih ili više vrata ili vrata kabine)
- pogonskog stroja ili pogonske užnice
- sigurnosnih komponenti (prema Dodatku IV ovoga pravilnika)
- nosivih elemenata
(2) Vlasnik dizala mora ovlaštenoj organizaciji prije pregleda dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Redovni pregled dizala
Članak 34

(1) Vlasnik je dužan osigurati redovni pregled dizala.
(2) Redovni pregled dizala obavlja ovlaštena organizacija iz članka 43 ovog pravilnika. Održavatelj dizala mora sudjelovati kod redovnog pregleda dizala.
(3) Na zahtjev ovlaštene organizacije vlasnik dizala mora osigurati potrebne uvjete za pregled.
(4) Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jedanput godišnje.
(13) Vlasnik ne smije mijenjati ovlaštenu organizaciju dok god nisu otklonjeni svi nedostaci za koje je ovlaštena organizacija propisala rok za otklanjanje. Ista ovlaštena organizacija mora utvrditi jesu li u roku otklonjeni svi nedostaci.
(14) U slučaju ugrožavanja sigurnosti i zdravlja korisnika dizala, nadležna inspekcijska tijela moraju zabraniti uporabu dizala i po potrebi zahtijevati obavljanje izvanrednog pregleda.

Redovno održavanje dizala
Članak 35

(1) Vlasnik je dužan osigurati reovno održavanje dizala. Održavanje dizala podrazumijeva potrebne postupke za vrijeme uporabnog vijeka dizala, za siguran rad dizala i njegovih sastavnih dijelova.
(2) Svako dizalo mora imati upute za uporabu i održavanje kojih se mora pridržavati kod redovnog održavanja dizala i kod spašavanjaosoba iz dizala.

Članak 37

(1) Redovno održavanje dizala mora se obaviti jedanput mjesečno.
(3) Ako se pri održavanju dizala utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnog pogonskog stanja, dizalo se mora staviti van uporabe dok se one ne uklone.
NAJČITANIJE

Ogledmi primjer Odlukeo kućnom redu

Ovo je primjer kako bi se trebala donijeti odluka o kućnom redu
Dimnjaci i sigurnost

Dimnjaci i sigurnost

Česta se javjaju pitanja vezana za obavezne kontreole ispravnosti dimnjaka. Tko je odgovoran. Zašto su zakonom propisane obveze?
Obnova zgrada oštećenih potresom.

Obnova zgrada oštećenih potresom.

Novi informator organizira vebinar na temu obnove zgrada oštećenih potresom
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Nova uredba o gospodarenju otpadom

Nova uredba o gospodarenju otpadom

Što kazati na Uredbu koja se samo tako naziva a u suštini donosi građanima višestruko povećane troškove. Zar nije jasno da otpad stvaraju ljudi. Zašto se ne primjeni nešto iz pozitivne prakse iz ra
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se