Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti

11.10.2016

Sudionici konferencije bili su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatska vatrogasna zajednica te predstavnici strukovnih udruga, gospodarstva, financija i drugi.

 

Podijeljeno po radnim skupinama, obrađena su tri tematska područja:

 

- Sigurnost ljudi i imovine, mjere prevencije i postupanje u izvanrednim situacijama,

- Zbrinjavanje otpada, 

- Energetska učinkovitost.

 


 

 

ZAKLJUČCI  S KONFERENCIJE 

      

 

1.      Sigurnost ljudi i imovine, mjere prevencije

 i postupanje u izvanrednim situacijama"

 

- Postojećim zakonskim propisima uredno je regulirano pitanje nadležnosti nadležnih tijela u ustanovama  i institucijama, ali postoje pravne praznine kojima se reguliraju obveze građana, posebice u stambenim zgradama.

- Postoji problem u praćenju  provedbi propisa, odnosno u neučinkovitom sustavu nadzora provedbi.

- U zgradama se ne provode kvalitetne mjere prevencije i ne postoje planovi za postupanje u izvanrednim situacijama.

 

2.      Zaštita okoliša (zbrinjavanje otpada)

 

    - Donošenje Plana gospodarenja otpadom (kao preduvjeta kružne ekonomije koja je okosnica progresivnog gospodarstva u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom, zbog ispunjavanja uvjeta odvajanja otpada do 2020. godine, zbog financiranja projekata u gospodarenju otpadom sredstvima EU te kao preduvjeta za donošenje ostalih akata u gospodarenju otpadom

- Prilagođavanje zakonskih akata i podakata koji su na snazi i koje tek treba usvojiti

- Uključiti strukovne organizacije kao i civilne organizacije u izradu zakonskih propisa

- Učiniti da naknada za obračun usluge prikupljanja i prijevoza bude stimulativna za one koji odvajaju koristan otpad

- Socijalnim kategorijama omogućiti financiranje usluge prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja od strane JLS-a odnosno države kao što je to slučaj kod potrošnje električne energije i vode.

 

3.   Energetska učinkovitost

 

Problemi koji su u prethodnom periodu pratili energetsku obnovu zgrada postavljaju sljedeće zahtjeve:

- radove na energetskoj obnovi građevina trebale bi izvoditi isključivo licencirane tvrtke

- kvalitetniji nadzor prilikom izvođenja radova

- zbog nedostatka djelatnika građevinske struke na području RH potrebno je omogućiti liberalniji uvoz stručne radne snage iz drugih zemalja.

- u rokove za izvedbu zahvata na stavljanju ovojnica na objektima obavezno uzeti faktor klimatskih uvjeta, naročito kod ugradnje kamene vune

- poboljšati zakonsku regulativu.

 

 

 

 

 

ZAKLJUČCI SUORGANIZATORA

             

            1. Globalne klimatske promjene i sve veća neizvjesnost i mogućnost pojave teških elementarnih nepogoda i katastrofa  otvaraju pitanje organiziranosti postupanja u zaštiti i spašavanju stanara i drugih osoba koje se zateknu u građevinama (nema obveze registra predstavnika suvlasnika, upravitelja, slaba je evidencija stalnih ili povremenih korisnika stanova i drugih prostorija, učestali boravak i kretanje nepoznatih osoba).

            Nestabilna svjetska sigurnosna situacija zahtijeva i pojačane mjere sigurnosti zbog sprečavanja neželjenog djelovanja osoba koje mogu uznemiravati ili ugrožavati ljude i imovinu.

            Sigurnost ljudi i imovine zahtijeva nužno poduzimanje daljnjih koraka suradnje između subjekata čija je zadaća zaštita javnog interesa i udruga civilnog društva. Suradnja se treba organizirati kroz izradu općeg programa u kojem su vidljive obveze svakog subjekta.

            Zbog navedenih okolnosti organizirat će se sastanak svih čimbenika na kojem će se izraditi smjernice za suradnju u narednom periodu.

 

            2. Nakon što se na nacionalnoj razini donesu kvalitetni propisi i planovi, potrebno je izraditi program informiranja i savjetovanja građana o korisnosti primarne selekcije otpada. U programu trebaju sudjelovati svi relevantni subjekti. U narednom razdoblju nastavit će se suradnja s članovima Grupacije centara za gospodarenje otpadom (HGK), a očekuje se intenzivnija suradnja i s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode te s FZOEU.

 

            3. Prioritet po pitanju energetske učinkovitosti ima energetska obnova zgrada. Sve slabosti koje su se pokazale u prethodnom razdoblju upućuju na nužnu suradnju i bolju uzajamnu informiranost između svih subjekata u procesu. Ova tema je svakodnevno prisutna u javnosti.

            Osim energetske obnove zgrada, u građevinskom smislu, potrebno je poticati suvlasnike na ulaganje u nove tehnologije za opskrbu toplinskom energijom.

            Uočavamo nužnost koordinirane suradnje s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode. Važno je da ova ministarstva aktivno sudjeluju u otklanjanju problema i programu informiranja, savjetovanja i poticanja na ulaganje suvlasnika stambenih zgrada i vlasnika obiteljskih kuća.

 

               Uloga Hrvatske udruge stanara i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj je da sustavno sudjeluje u pripremama i realizaciji programa informiranja, edukacije i savjetovanja građana po svim pitanima o kojima se raspravljalo na konferenciji.

               Posebna zadaća UGRH i HUSIZS je rad na pripremi Zakona o stanovanju kojim bi se otklonile pravne praznine i povezali subjekti koji rade po posebnim propisima, a ovise o kvalitetno organiziranim odnosima u suvlasničkim zajednicama.

               Kako bi se ovi ciljevi ostvarili, nastavit će se rad na pripremama tiskanih informativno-edukativnih materijala koji bi trebali biti besplatno dostupni građanima. Radi postizanja što boljih rezultata, u pripreme sadržaja bit će uključeni i nositelji poslova u subjektima koji rade na zaštiti i promicanju javnog interesa.

              

 
NAJČITANIJE

Predstavnik suvlasnika po ulazima

Zgrada kao jedinstvena građevina mora imati jednog predstavnika.

Novost u rubrici "Pitanja i odgovori

Zbog usklađivanja sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, u rubrici "pitanja i odgovori" izvršili smo određene promjene.

RAZDJELNICI

Dolazi nova sezona grijanja, i ponovno se otvara pitanje razdjelnik. Zašto su samo kod nas u Hrvatskoj razdjelnici nepoželjni?
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


ZAKON O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

Više od deset godina ukazujemo na nedorečenost propisa kojima se regulira pitanje upravljanja i održavanja zgrada. Posljedice tog stanja vidljive su svakim danom sve više. Zgrade su u sve lošijem stan
Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti

Dana 22.09.2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, pod pokrov

NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se